article image

Programos „eTwinning“ poveikis mokinių mokymuisi

Praėjusiais metais 6,000 programos „eTwinning“ mokytojų dalyvavo apklausoje, kuria buvo siekiama ištirti, kokį poveikį programa „eTwinning“ daro joje dalyvaujančių mokytojų profesinei veiklai ir profesiniam tobulėjimui.

75% mokytojų teigia, kad dalyvaudami programoje „eTwinning“ jų mokiniai labiau įsitraukia į projektinę veiklą.

Trys ketvirtadaliai apklaustų mokytojų patvirtino, kad jų mokiniai labiau nei anksčiau įsitraukia į projektinę veiklą, nes jie dalyvauja programoje „eTwinning“. Beveik tiek pat mokytojų (72%) teigia, kad dabar jų mokiniai dažniau dirba mažose grupelėse nei anksčiau ir tai suteikia jiems galimybę kartu spręsti bendras problemas.

92% mokytojų teigia, kad programos „eTwinning“ poveikis mokinių motyvacijai buvo vidutinis arba didelis.

Pasak mokytojų, didžiausią įtaką programa „eTwinning“ padarė mokinių motyvacijai: 9 iš 10 mokytojų teigė, kad jų projektas turėjo vidutinį ar didelį poveikį šioje srityje. Be to, projektas paveikė ir mokinių bendravimo tarpusavyje įpročius: 87% mokytojų patvirtino, kad programa „eTwinning“ padarė vidutinį ar didelį poveikį asmeninių mokinių tarpusavio santykių tobulėjimui.

Jei norite sužinoti, kuo programa „eTwinning“ gali būti naudinga mokinių veiklai bei aktyvumui, parsisiųskite leidinį „Programos „eTwinning“ dešimtmetis“.