article image

Programos „eTwinning“ pridėtinė vertė – tęstinis profesinis tobulinimas

Programa „eTwinning“ veikia kaip profesinio tobulinimo bendruomenė, teikdama mokytojams galimybes lavinti savo įgūdžius ir kompetencijas bei tobulinti pedagoginius metodus!

Tuo tikslu 2009 metais buvo pristatytos programos „eTwinning“ grupės ir internetiniai mokymosi kursai, po kurių 2013 metais sekė programos „eTwinning“ internetiniai seminarai (ang. Webinars), kurie nuo 2014 iki šių dienų taip ir vadinami. Tai yra tiesioginės vaizdo konferencijų sesijos, kurių metu mokytojai turi galimybę mokytis, kalbėtis ir diskutuoti tam tikromis temomis, pavyzdžiui: „Mokymasis bendradarbiaujant: nuo teorijos iki praktikos“; „Izraelis - Palestina geresniam supratimui“„Programos „eTwinning“ mokyklos idėja“; „Naujos kultūrinio kūrybiškumo programos, raiškos priemonės bei strategijos“ ir „Emocinio intelekto svarba mokykloje“.

2017 metais programos „eTwinning“ dalyviai puikiai įvertino mokymosi kursus ir internetinius seminarus bei profesinio tobulinimo seminarus:

„Puiki galimybė augti ir plėtoti idėjas.“

(programos „eTwinning“ dalyvis)

„Mane nustebino, kiek daug pozityvios energijos skleidė visi dalyviai ir organizatorių komanda. Pedagogai privalo dalyvauti tokiuose susitikimuose, jei ne dėl kitų priežasčių, tai tam, kad pamatytų, kiek daug yra žmonių, kurie nori keisti mokyklinį gyvenimą.“

(programos „eTwinning“ dalyvis)

Mokymosi kursų temos įvairios: nuo mokymosi, kaip įtraukti naujai atvykusių migrantų vaikus į kasdieninį mokyklos gyvenimą (galite susipažinti su rezultatais čia) bei mokymosi apie skaitmeninį kūrybiškumą iki pedagoginio naudojimosi internetiniais įrankiais mokant kalbų (pagrindiniai rezultatai atitinkamai čia ir čia).

Programoje „eTwinning“ dalyvaujantys mokytojai laiko šias profesinio tobulinimo galimybes labai svarbiomis savo darbui dabar ir ateityje. Iš 6735 dalyvių, kurie dalyvavo mokymosi kursuose (ang., LE) ir internetiniuose seminaruose (ang., OS) 2017 metais, 58.9% užpildė vertinimo formą po renginio. 93% ir atitinkamai 95% respondentų puikiai ir labai gerai įvertino mokymosi kursus ir internetinius seminarus!

Satisfaction Rates

Be to, palyginus su 2016 metais, daugiau mokytojų dalyvavo ir mokymosi kursuose, ir internetiniuose seminaruose:

  • Bendras dalyvių skaičius mokymosi kursuose 2016: 4195 / 2017: 4465 10.5% daugiau!
  • Bendras programos „eTwinning Plus“ dalyvių skaičius mokymosi kursuose 2016: 471 / 2017: 648 13.75% daugiau!
  • Bendras dalyvių skaičius internetiniuose seminaruose 2016: 1464 / 2017: 1622 11% daugiau!

Registruokitės programoje „eTwinning“ jau šiandien ir pasinaudokite visomis programos „eTwinning“ teikiamomis profesinio tobulinimo galimybėmis!