article image

Programos „eTwinning“ seminaras mokytojų rengimo institucijoms

2012 metais programa „eTwinning“ pristatė iniciatyvą, kurioje dalyvavo mokytojų rengimo institucijos (MRI) iš kelių Europos šalių. Jos tikslas buvo perduoti studentams, būsimiems mokytojams, žinias ir supratimą apie programą „eTwinning“.

Ši iniciatyva pamažu augo ir po bandomojo etapo dabar ji apima visas programose  „eTwinning“ ir „eTwinning Plus“ dalyvaujančias šalis.

Nuo 2019 jau ne tik mokytojų rengėjai, bet ir studentai, būsimi mokytojai, gali jungtis prie erdvės „eTwinning Live“ pasirinkdami specialią rolę platformoje.

Mokytojų rengimo institucijoms skirta iniciatyva turi vis daugiau pavyzdžių iš įvairių šalių, rodančių, kad būsimų mokytojų supažindinimas su programa „eTwinning“ teikia jiems ir jų institucijoms didžiulę naudą. Tai suteikia galimybę praktiškai taikyti 21-am amžiui būtinus įgūdžius, projektus ir tarptautinę patirtį, teikiant prioritetą skaitmeniniam pilietiškumui. MRI iniciatyva -  svarbus programos „eTwinning“ prioritetas, nes ji skirta būsimoms Europos ir kitų šalių mokytojų kartoms.

2019 m. gegužės mėnesį Briuselyje mokytojų rengimo institucijoms buvo organizuotas programos „eTwinning“ seminaras, subūręs naujas MRI iš visų šalių: jau dalyvaujančių iniciatyvoje ir naujokių. Šio seminaro tikslas buvo perduoti jau turimą patirtį naujoms dalyvėms.

Renginyje daugiausia dėmesio buvo skiriama teoriniams pagrindams, kaip programa „eTwinning“ gali praturtinti MRI mokymo programas ir studentų, būsimų mokytojų, patirtį, bei padėti organizuoti veiklas ir taikyti naujas pedagogines metodikas mokyklose, dalyvaujančiose programoje „eTwinning“. Visa tai buvo pristatyta per praktinius ir teorinius užsiėmimus bei gerosios patirties pristatymus. 

(TTI Videos playlist 2018)