article image

Programa „eTwinning“ sveikina aštuntą ir naujausią programos „eTwinning Plus“ narį - Libaną.

Su džiaugsmu pranešame, kad Libanas jungiasi prie programos „eTwinning Plus“ šeimos.

Libanas visada buvo svarbi šalis Europos kaimynystės politikai bei ypač Europos ir Viduržemio jūros šalių partnerystei. Libanas ir Europos Sąjunga palaiko glaudžius politinius ryšius nuo 2006 m. balandžio.

Švietimas - tai sritis, kurioje šie ilgalaikiai ryšiai ypač klesti. Libanas labai sėkmingai dalyvauja programoje „Erasmus+“. Pasak švietimo ir aukštojo mokslo ministro Marwan Hamadeh, programa atlieka svarbų vaidmenį kuriant žmogiškuosius ir fizinius resursus Libano aukštojo mokslo institucijose.

Siekiant sustiprinti šiuos ypatingus ryšius, nuo 2018 m. liepos Libanas tampa naujausia šalimi programoje „eTwinning Plus“.

Programa „eTwinning Plus“ buvo pristatyta 2012 metais, kaip projektas, suteikiantis platformą mokykloms iš kaimyninių Europos šalių užmegzti ryšius su mokyklomis, dalyvaujančiomis programoje „eTwinning“.

Mokytojai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, priklausančių Rytų partnerystei, bei Tuniso ir Jordano, priklausančių Europos ir Viduržemio jūros šalių partnerystei, aktyviai dalyvauja programos „eTwinning“ bendruomenės veikloje.

Mokytojai iš Libano, kuris irgi priklauso Europos ir Viduržemio jūros šalių partnerystei, jau dabar gali pradėti savo nuotykius programoje „eTwinning Plus“, dalyvauti projektuose, susitikti su kolegomis iš kitų šalių bei kultūrų ir įsitraukti į įvairią tęstinio profesinio tobulinimo veiklą. Mokytojai iš programos „eTwinning“ šalių irgi gali jungtis prie bendradarbiavimo veiklos su partneriais iš Libano ir megzti su jais bendradarbiavimo ryšius.