article image

Programa „eTwinning“ su džiaugsmu pristato naujus projektų rinkinius!

Projektų rinkiniai - tai naudingi įrankiai, padedantys jums kurti naujas projektų idėjas ir greitai suplanuoti bei įgyvendinti projektą nuo pradžios iki pabaigos. Tai atrinkti gerosios patirties pavyzdžiai, suteikiantys įkvėpimo, kai jūs kuriate ir vykdote savo projektą „eTwinning“.

Projekto rinkiniai gali padėti jums valdyti savo laiką, partnerius bei idėjas ir kartu pagerinti savo produktyvumą. Kadangi jie visi prieinami internete, galite lengvai jais pasinaudoti ir bet kada atnaujinti savo medžiagą. Programa „eTwinning“ su džiaugsmu pristato dar septynis naujus projektų rinkinius, kurių du yra skirti ir programai „eTwinning Plus“. Šiuo metu projektų rinkiniai yra išversti į 22 kalbas ir apima temas nuo darbo su pabėgėlių kilmės mokiniais iki šių metų Europos temos - kultūros paveldo. Kiekvieną projekto rinkinį trumpai pristatome čia:

  • Kultūros paveldas: Šio rinkinio veikloje didžiausias dėmesys skiriamas trims pagrindinėms kultūros paveldo kategorijoms: materialiai kultūrai, pavyzdžiui: paminklams, pastatams, knygoms, meno kūriniams ir žmogaus sukurtiems produktams; nematerialiai kultūrai, pavyzdžiui: žodinėms tradicijoms, papročiams, folklorui, kalbai ir gyvenimo būdui; bei gamtos paveldui, pavyzdžiui: gamtos vietovėms su kultūriniais aspektais.
  • Migrantai ir pabėgėliai: Mokiniai nagrinėja imigracijos istoriją ir lygina ją su šiandienos Europos imigracijos būdais. Jie analizuoja istoriją ir literatūrą, kad galėtų kitaip pažvelgti į dabartinius įvykius istorinėje bei tarptautinėje plotmėje. 
  • Noriu būti europietis: Šiame projekto rinkinyje pagrindinis dėmesys skiriamas Europos vertybėms ir europietiškai tapatybei ugdyti. Mokiniai susipažįsta su esminėmis Europos Sąjungos vertybėmis: pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisve, demokratija, lygybe ir teisine valdžia.
  • Jaunieji verslininkai: Šiame projekto rinkinyje pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių verslumo ugdymui ir galimybėms įsidarbinti. Mokiniai mokosi, kaip rinktis darbą ir pradėti savo verslą.
  • Nuo STEM prie STEAM: Šiame rinkinyje pagrindinis dėmesys skiriamas STEM mokomiesiems dalykams (gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai ir matematikai) bei menams, kalboms ir humanitariniams mokslams. Projekto rinkiniu siekiama stiprinti mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą bei gebėjimą spręsti problemas.
  • Menas dalytis – dalijimasis menu („eTw+“): Mokiniai mokosi apie skirtingas autorių teisių rūšis ir autorių teisių licencijas „Creative Commons“. Jie išmoks, kaip tinkamai nurodyti kūrinio autorių.
  • Istorijos jungia („eTw+“): Priemonių rinkiniu siekiama gerinti mokinių rašymo, kalbėjimo ir pristatymo įgūdžius. Mokiniai dalyvauja veikloje, kuri skatina mokymąsi bendradarbiaujant, bei keičiasi tradiciniais šalių pasakojimais. 

Projektų rinkiniai suteikia nuostabią galimybę programos „eTwinning“ nariams kurti unikalias mokymosi bendradarbiaujant patirtis. Taigi, jei norite daugiau sužinoti apie projektų rinkinius ir išmokti sukurti savo projektą, spustelėkite čia