article image

„eTwinning“ ir draugai: „COFACE Families Europe“

Organizacija „COFACE Families Europe“ - programos „eTwinning“ draugė, puoselėjanti šeimų gerovę, sveikatą ir saugumą ES ir kitose šalyse.

„eTwinning“ draugai dalinasi vertingu turiniu, susijusiu su jų darbu bei veiklos sritimi, tuo suteikdami mokytojams galimybę lavinti savo įgūdžius ir gilinti žinias, pasinaudojant prieiga prie Europos ekspertų edukacinės medžiagos.

Nuo 2014 metų organizacija „COFACE Families Europe“ ir programa „eTwinning“ palaiko bendradarbiavimo ryšius. „COFACE“ aktyviai dalyvauja programos „eTwinning“ metinėse konferencijose ir veda užsiėmimus, pavyzdžiui, „Decentralizuotos technologijos ir kaip jos pakeis internetą (tiksliau, žiniatinklį)“ Maltoje 2017-ais metais.

Neseniai Claire Morvan, programos „eTwinning“ ryšių vadybininkė, vedė užsiėmimą „COFACE“ konferencijoje „Tvarių ateities švietimo sistemų kūrimas Grace, Austrijoje.

Užsiėmimo „Transformacinė mokyklų skaitmeninimo galia: kur brėžti liniją?“ metu buvo nagrinėjami teigiami skaitmeninių įrankių taikymo mokyklose aspektai ir pasidalinta naudinga informacija šiomis temomis „Mokytojų ir tėvų iš skirtingų kultūrinių aplinkų bendradarbiavimas“, „Skaitmeninė atskirtis“ bei „Skaitmeninė prieiga“.

Užsiėmimo metu buvo prieita išvados, kad technologijomis klasėje galima pasinaudoti įvairiais tikslais:

„įtraukiant mišrų (derinant skaitmeninį ir tradicinį) bei inkliuzinį mokymąsi, mokymąsi bendradarbiaujant (su mokyklomis iš kitų šalių) ir daug kitų, kartu mažinant galimą neigiamą poveikį mokiniams (žiūrėjimo į ekraną laiko, kritinio mąstymo ir atsparumo internetiniam turiniui ugdymo bei pan.).“

Daugiau informacijos apie užsiėmimą rasite čia.

Organizacija „COFACE Families Europe“, taip vadinama nuo 2016 metų, buvo įkurta 1958 metais. Nuo tada organizacija labai išaugo ir atstovauja ES šeimų poreikius.

Šiuo metu „COFACE“ turi 58 nares organizacijas 23-jose ES šalyse, kurios rūpinasi šeimų poreikiais šalies ir regiono lygiu, ypatingą dėmesį skirdamos šeimoms nepalankiose sąlygose: šeimoms, gyvenančioms skurde, vienišiems tėvams ir didelėms šeimoms, migrantų šeimoms, tos pačios lyties narių šeimoms, šeimoms, slaugančioms neįgalų ar chroniškai sergantį narį, šeimoms, gyvenančioms vietovėse, kur ribotos vaikų ir sveikatos priežiūros paslaugos.

Pagrindinės „COFACE Families Europe“ vertybės yra: diskriminacijos atsisakymas, lygios galimybės, pagarba žmonių teisėms, galių suteikimas, socialinė įtrauktis ir solidarumas.