article image

Programuojame kultūrai: skaitmeniniai įgūdžiai ir kultūros paveldas

Ar žinote, kad galite dalyvauti programos „eTwinning“ savaičių veikloje ir džiaugtis gausiu kultūros paveldu integruodami programavimo ir skaitmeninio kūrybiškumo elementus savo pamokose?

Šiais metais turite galimybę su savo mokiniais integruoti skaitmeninį novatoriškumą, tradicijas ir kultūrą bei užregistruoti savo veiklą kampanijos „Programavimo savaitė“ svetainėje!

Nesvarbu, kokio dalyko mokote ar kiek išmanote apie programavimą, galite lengvai pravesti pamoką, susijusią su kultūros paveldo tema ir programavimu. Pavyzdžiui, galite paprašyti mokinių sukurti žaidimą apie romantizmą, istorinius dokumentus paversti programėlėmis ar sukurti daugialypės terpės objektą apie anglų renesansą.

Galite parsisiųsti pamokos planą „Kultūros paveldas ir vizualinis programavimas“ bei pasikeisti jį ar prisitaikyti savo mokiniams. Galite pasinaudoti žaidimu, sukurtu su programa „Scratch“, vesdami pamoką pagal šį planą ir pabandyti pakartoti tą patį su savo mokiniais. Jei organizuosite veiklą, susijusią su programavimu, galite užregistruoti ją programavimo savaitės žemėlapyje iki spalio 21-os dienos ir gauti Europos Komisijos išduotą pažymėjimą.

Jei norite imtis papildomo iššūkio, galite dalyvauti veikloje „CodeWeek4all“ ir gauti Meistriškumo pažymėjimą.

Be to, nepamirškite visos savo programavimo veiklos ir projektų, kuriuos ketinate vykdyti programoje „eTwinning“, pažymėti žyme #codeweek. Kviečiame visus bendruomenės narius kurti projektus, susijusius su kultūros paveldo tema ir programavimu.

Ko laukiate? Dalyvaukite kampanijoje „Programavimo savaitės“, junkitės prie mūsų grupės soc. tinkle „Facebook“ ir nepamirškite pažymėti savo veiklos žemėlapyje.