article image

Naujas etapas programoje „eTwinning“ - profesinis mokymas

Po 14-os sėkmingų metų remiant pradinį ir vidurinį ugdymą, programa „eTwinning“ imasi stiprinti profesinio mokymo mokyklų veiklą Europoje ir suteikti joms pripažinimo.

Tai yra platesnės Europos Sąjungos politikos dalis, kuria siekiama geriau aprūpinti žmones darbo rinkoje reikalingomis žiniomis, praktiniais įgūdžiais ir (arba) kompetencijomis.

Mokytojai, registruodamiesi programoje „eTwinning“, dabar galės nurodyti, ar jų mokykla yra profesinio mokymo įstaiga. Tokiu būdu jiems bus lengviau kurti projektus su panašaus profilio specialistais ir stiprinti profesinio švietimo ir mokymo svarbą bei diegti naujoves.

Centras „Cedefop“ (Europos profesinio mokymo plėtros centras) apibūdina profesinį mokymą, kaip „švietimą ir mokymą, kuriuo siekiama aprūpinti žmones žiniomis, praktiniais įgūdžiais ir (arba) kompetencijomis, kurių reikia tam tikrose profesijose ar platesnėje darbo rinkoje“ („Cedefop“, 2014 b, p. 292).

Programoje „eTwinning“ jau užsiregistravę mokytojai, dirbantys profesinio mokymo įstaigose, turėtų kreiptis į savo nacionalinę paramos tarnybą ir atnaujinti informaciją apie mokyklą.