article image

Programos „eTwinning“ pristatomos grupės

Programos „eTwinning“ grupės - tai privačios platformos, kuriose programos „eTwinning“ dalyviai diskutuoja ir kartu nagrinėja tam tikrą temą. Siekiama dalintis praktinės veiklos pavyzdžiais, aptarti mokymo bei mokymosi metodikas ir ieškoti galimybių profesiniam tobulėjimui.

Mūsų pristatomoms grupėms vadovauja programos „eTwinning“ dalyviai, kurie yra baigę programos moderatorių kursą. Kiekvienoje grupėje jie organizuoja veiklą ir skiria užduotis mokytojams, kad jie bendradarbiautų ir diskutuotų. Temos labai įvairios: nuo kalbos mokymo ir verslumo švietime iki STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos). Peržiūrėkite grupes erdvėje „eTwinning Live“, susiraskite jums patinkančią ir prisijunkite!

Kas jas organizuoja? Programos „eTwinning“ centrinė paramos tarnyba

Kaip prisijungti prie programos „eTwinning“ grupės? Tai labai lengva: paprasčiausiai prisijunkite prie erdvės „eTwinning Live“, eikite į skyrelį „Grupės“, naudodamiesi paieška susiraskite grupę ir prisijunkite!

Šiuo metu veikiančios programos „eTwinning“ grupės:

„Pasaulinė dalijimosi patirtimi bendruomenė – profesinis mokymas“

VET

Moderatoriai: Petra Jeanine Nip ir Rosario Rodríguez Utrilla

Ši pasaulinė dalijimosi patirtimi bendruomenė skirta profesinio ugdymo ir mokymo mokyklose dirbantiems mokytojams bei kitiems pedagogams. Grupės nariai raginami dalytis savo projektais, be to, grupėje siūlomi įvairūs projektai profesinių mokyklų mokiniams.

„Vergilijus – supažindinimas su programa „eTwinning“

Virgilio

Moderatoriai: Paola Arduini, Laura Maffei ir Elena Pezzi

Ar jūs naujokas programoje „eTwinning“? Ar jau šiek tiek apsižvalgėte ieškodami savo kelio? Gal jaučiatės pasimetę ir jums reikia pagalbos? Jūs esate kaip tik ten, kur reikia! Ši grupė padės jums žengti į programos „eTwinning“ stebuklų pasaulį: sužinosite, kaip jis veikia ir kuo jis gali būti naudingas jums. Be to, pajusite jo dvasią nuolat keisdamiesi idėjomis bei patirtimi, mokydamiesi vieni iš kitų ir bendradarbiaudami mokytojų bei mokinių bendruomenėje. Junkitės prie mūsų jau dabar ir pradėkite savo kelionę!

„Programa „eTwinning“ mokyklų vadovams“

School Leadership

Moderatorė: Anne Gilleran

Ši grupė specialiai skirta mokyklų vadovams ir administracijos darbuotojams. Idėja sukurti šią grupę kilo teminėje konferencijoje „Pilietiškumas - nauja 21-o amžiaus etika“, kuri vyko Florensijoje, Italijoje, 2016 metų rugsėjį. Grupėje tęsime diskusijas ir ieškosime būdų, kaip spręsti mokyklos vadybos problemas šiandieniniame mūsų pasaulyje.

„El. saugumas vykdant programos „eTwinning“ projektus“

eSafety

Moderatorė: Aneta Wilk

Grupė skirta visiems programos „eTwinning“ dalyviams, besinaudojantiems visuomenine žiniasklaida ugdymo procese, ypač tiems, kurie aktyviai vykdo programos „eTwinning“ projektus. Pagrindiniai grupės uždaviniai yra teikti mokytojams pagalbą bei rekomendacijas, kaip užtikrinti mokinių el. saugumą naudojantis visuomenine žiniasklaida ugdymo procese, ypač vykdant programos „eTwinning“ projektus; lavinti mokytojų įgūdžius ir skatinti juos kurti savo mokomąją medžiagą apie rūpinimąsi el. saugumu, kuria jie galėtų naudotis ugdymo procese, bei dalintis savo žiniomis šia tema su kitais mokytojais.

„Kūrybiška klasė“

Creative Classroom

Moderatorė: Irene Pateraki

Kūrybinga mokytojų ir draugų bendruomenė, kurioje dalinamės patirtimi bei idėjomis, dalyvaujame kūrybinėje veikloje bei internetiniuose seminaruose ir mokomės vieni iš kitų. „Kūrybiška klasė“ - tai kūrybiniai mainai ir mokytojo darbo pripažinimas mokykloje. Grupė „Kūrybiška klasė“ tęsia savo veiklą jau 7 metus naujoje grupių platformoje.

„Anglų, kaip užsienio kalba“

English as Second Language

Moderatorė: Theodora Gkeniou

Grupė skirta visiems programos „eTwinning“ mokytojams, kurie moko anglų kaip užsienio kalbos. Tai vieta įkvėpimui, bendradarbiavimui ir profesiniam tobulėjimui!

„Verslumas švietime“

Entrepreneurship

Moderatorė: Kornelia Lohynova

Verslumo ugdymas - tai galimybės jauniems žmonėms lavinti įgūdžius, reikalingus darbui ir gyvenimui. Šie svarbūs įgūdžiai yra išugdomi ir privalo būti integruoti į mokomuosius dalykus visose ugdymo pakopose. Kaip? Apsilankykime verslo inkubatoriuje, imkimės iniciatyvos ir kartu atraskime būdus, kaip ugdyti mokinių ir savo verslumo įgūdžius. Dalyviai mokysis vieni iš kitų ir taps mokytojais verslininkais su pozityviu požiūriu bei aktyvia mąstysena.

„Žaidimų metodo taikymas klasėje“

Game-based Classroom

Moderatorė: Glykeria Gkouvatsou

Šiandien žaidimai - tai universali kalba, peržengianti sienas. Mes neklausiame, ar žaidimai yra tinkami mokymuisi, mes klausiame, kaip pasinaudoti jaunų žmonių susidomėjimu žaidimais ir integruoti juos į mokymo/mokymosi procesą. Ši grupė siekia nagrinėti anksčiau minėtą klausimą ir padėti atskirti komercinius žaidimus nuo lavinamųjų bei išsiaiškinti, kaip pastarieji gali paskatinti motyvaciją mokytis, bendradarbiavimą ir kritinį mąstymą.

„Inkliuzinis ugdymas“

Inclusive Education

Moderatorė: Marijana Smolčec

Ši grupė skirta visiems pedagogams, kurie nori tobulinti ugdymo įgūdžius ir stiprinti savo kompetencijas mokyti mokinius, ne tik turinčius mokymosi sutrikimų ar specialiųjų poreikių, bet ir ypatingų gabumų ar talentų. Tai paramos grupė, kurioje mokytojai dalinsis savo patirtimi, medžiaga bei veikla ir dalyvaus internetiniuose seminaruose, skirtuose dirbantiems su įvairių poreikių mokiniais.

„On s'amuse en classe FLE“ (Prancūzų, kaip užsienio kalba)

French as Second Language

Moderatorė: Pauline Stirling

Ieškote smagios veiklos, kuri praturtintų jūsų prancūzų kalbos pamokas? Ar naujų idėjų, kurios paskatintų jūsų mokinius mokytis Moljero kalbos? Jums įdomu, kaip kiti mokytojai moko prancūzų kalbos Europoje? Junkitės prie mūsų programos „eTwinning“ grupės „On s'amuse en classe FLE“. Kartu dalinsimės įkvėpimu!

„STEM“

STEM

Moderatorius: Rafael Montero

Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) mokytojai iš visų ugdymo pakopų - visi YRA kviečiami jungtis prie mūsų! Ši grupė - TAI susitikimų vieta, skirta dalintis ir mokytis vieniems iš kitų. Nanotechnologijos, IKT, astronomija, tyrimais grįstas mokymasis, daugialypis intelektas, skatinimas rinktis su gamtos mokslais susijusias profesijas, bendradarbiavimas, gamtos mokslų mugės... Patinka tai? Junkitės prie mūsų!

Sustainability Education Network Service eTwinning (SENSE) (liet., Tvari plėtra, švietimas, tinklas, paslaugos, programa „eTwinning“)

SENSE

Moderatorius: Agustín Bastida Rodríguez

Mokykite ekologijos! Saugokime planetą mūsų ateities kartoms. Išmetamo anglies dioksido kiekis. Šiltnamio efektas. Klimato pokyčiai. Atliekų rūšiavimas. Energija. Vanduo... Tai keletas iš pagrindinių temų, kurias nagrinėjame kalbėdami apie aplinkosaugą, bet tvari plėtra yra daugiau nei vien tai. Prisijunkite ir sužinokite. Juk suprantate, kad tai turi prasmę (ang., sense).

Lytiškumas - kaip laužyti stereotipus

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderatorė: Marie Louise Petersen

Ši grupė atvira visiems programos „eTwinning“ dalyviams, kurie nori dalintis žiniomis ir mokymo medžiaga apie lytiškumą bei seksualinį švietimą anglų, prancūzų ir skandinavų kalba(-omis). Grupės nariai dalinsis žiniomis, kaip kovoti su lyčių stereotipais bei seksizmu ir kaip užtikrinti lyčių lygybę, laisvę bei įvairovę klasėje, žaidimų aikštelėje ir visuomenėje. Grupėje bus dalinamasi geromis idėjomis, kaip mokyti lytiškumo ir seksualinio švietimo dalykų, dalintis gerąja patirtimi ir kartu kovoti su iššūkiais mokant lyčių lygybės. Be to, bus siekiama įkvėpti ir padrąsinti integruojant lytiškumo temas į įvairius dalykus.

Migrantų kilmės mokinių integracija mokykloje

Integrating Migrant Students

Moderatorė: Carol Barriuso

Kaip mokykloje integruoti pabėgėlių ir migrantų kilmės jaunuolius? Su kokiais iššūkiais susiduria mokyklos bendruomenė ir kaip juos sprendžia? Kokios edukacinės priemonės ir mokymo medžiaga pasitvirtino kaip sėkminga ir galėtų būti pavyzdžiu kitoms mokyklos? Ši grupė - tai pirmiausia erdvė tarpusavio pagalbai, kad mokyklų vadovai ir mokytojai galėtų pasidalinti patirtimi bei medžiaga.

Programavimas mokyklose

Coding at schools

Moderatorė: Stefania Altieri

Supažindinkime mokinius su programavimo sąvokomis ir lavinkime jų kompiuterinį mąstymą! Vienas iš svarbiausių aspektų organizuojant mokymosi programuoti veiklas mokyklose yra tas, kad mokiniai, spręsdami problemas, susiduria su naujais mąstymo iššūkiais. Be to, mokydamiesi ir žaisdami, jie lavina savo socialinius bei emocinius gebėjimus, pavyzdžiui: analitinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kūrybiškumą. Tai didžiulis mokymo programuojant ir kuriant robotus privalumas.