Atsakomybės neprisiėmimas

Organizacija „EUN Partnership AISBL“ (žinoma kaip „European Schoolnet“ ir toliau vadinama EUN) vadovauja programos „eTwinning“ centrinei paramos tarnybai bei prižiūri platformą „eTwinning“ pagal paslaugų sutartį su užsakovo organizacija EACEA (​Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga).

Organizacija EUN, vykdydama užsakovo įpareigojimus, informaciją šioje platformoje siekia pateikti tiksliai ir laiku. Jei radote klaidų, praneškite apie jas editor@etwinning.net. EB, EACEA ir EUN neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje pateikiamą informaciją.

Informacija šioje platformoje yra:

  • tiktai bendro pobūdžio ir negali būti siejama su jokiais konkrečiais asmenimis ar institucijomis;
  • nebūtinai išsami, tiksli, užbaigta ar atnaujinta;
  • kartais yra susieta su išorės interneto svetainėmis, kurių EB, EACEA ar EUN nekontroliuoja ir už kurias neatsako;
  • ne profesionali ir ne teisinė konsultacija (jei jums reikia konkretaus patarimo, turėtumėte kreiptis į tinkamos kvalifikacijos specialistą).

EUN pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti, pakeisti, modifikuoti, pridėti ar pašalinti dalį informacijos platformoje, gavusi užsakovo sutikimą.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti EB, EACEA ir EUN atsakomybės, jei būtų pažeisti taikomi nacionalinės teisės reikalavimai, ar panaikinti jų atsakomybę tais atvejais, kai atsakomybės panaikinimas negalimas pagal tokią teisę.

Autorių teisės

Leidžiama kopijuoti, bet privaloma nurodyti šaltinį, išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip. Kur būtina gauti išankstinį leidimą informacijos kopijavimui, anksčiau minėti bendrieji leidimai negalioja, ir turi būti aiškiai nurodomi bet kokie naudojimosi apribojimai.

  • Administration