Atsakomybės neprisiėmimas

Europos Mokyklų tinklas administruoja šią svetainę, siekdamas pristatyti programą visuomenei. Šios svetainės medžiaga skirta tik informavimui.

Mes siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikta laiku. Jei pastebime klaidas, stengiamės kuo greičiau jas ištaisyti. Vis dėlto, Europos Mokyklų tinklas nėra atsakingas už jokią informaciją, pateikiamą šioje svetainėje.

Ši informacija yra:

· tiktai bendro pobūdžio ir negali būti siejama su jokiais konkrečiais asmenimis ar institucijomis;
·  nebūtinai išsami, tiksli, užbaigta ar atnaujinta;
·  kartais siejama su išorinėmis svetainėmis, kurių nekontroliuoja ir už kurias neatsako Europos Mokyklų tinklas;
·  ne profesionali ir ne teisinė konsultacija (jei jums reikia konkretaus patarimo, turėtumėte kreiptis į tinkamos kvalifikacijos specialistą).

Europos Mokyklų tinklas pasilieka teisę savo nuožiūra stabdyti, keisti, modifikuoti, pildyti ar panaikinti svetainės turinį bet kuriuo metu.

Šiuo atsakomybės neprisiėmimu nesiekiama apriboti Europos Mokyklų tinklo atsakomybės už bet kokius galiojančių nacionalinių įstatymų pažeidimus ar atsisakyti atsakomybės, kai ji numatoma pagal tuos įstatymus.

Autorių teisės
Leidžiama kopijuoti, bet privaloma nurodyti šaltinį, išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip. Kur būtina gauti išankstinį leidimą informacijos kopijavimui, anksčiau minėti bendrieji leidimai negalioja, ir turi būti aiškiai nurodomi bet kokie naudojimosi apribojimai.

  • Administration