Programos „eTwinning“ draugai

Programos „eTwinning“ draugai - tai įstaigos, organizacijos ir iniciatyvos, puoselėjančias bendras vertybes bei siekiančios panašių tikslų, kaip ir programa „eTwinning“. Programos „eTwinning“ ir jos draugų bendradarbiavimo tikslas - dalintis savo patirtimi su mokytojais internetinių seminarų bei praktinių užsiėmimų metu ir kartu leisti aukštos kokybės medžiagą.

picture

Anne Frank namai

Anne Frank namai, įsteigti 1957 gegužės 3 d., - tai nepriklausoma, pelno nesiekianti organizacija, valdanti muziejų name, kuriame Antrojo pasaulinio karo metais slapstėsi Anne Frank. Pagrindinis organizacijos tikslas - gilinti supratimą apie Anos gyvenimo istoriją visame pasaulyje. Internetinis įrankis „Stories that Move“ yra nemokamas išteklius: interaktyvi svetainė su penkiais mokymosi keliais, padedančiais jauniems žmonėms ištirti neapykantos, atskirties ir diskriminacijos poveikį.n.

picture

„Better Internet for Kids“

Organizacija „Better Internet for Kids (BIK)“ (liet., „Geresnis internetas vaikams“) siekia kurti saugią interneto aplinką vaikams. Kasmet minima Saugesnio interneto diena (SID) skirta gilinti supratimą apie saugesnį ir geresnį internetą, kur kiekvienas turi galimybę atsakingai, pagarbiai, kritiškai ir kūrybiškai naudotis technologijomis.

picture

„CittaSlow“

Lėčiau dėl geresnio gyvenimo! Tai yra „CittaSlow“, tarptautinio miestų, kuriuose gyventi gera, tinklo, filosofija. „Cittaslow“ judėjimas gimė 1999 metais Italijoje siekiant skleisti „lėto maisto“ filosofiją vietos bendruomenėse ir miesto valdžioje, pritaikant ekologiškos gastronomijos sąvokas kasdieniniame gyvenime. Programa „eTwinning“ ir tinklas „CittaSlow“ bendradarbiauja, siekdami sukurti dialogą tarp periferinių švietimo realijų Europoje.

picture

„COFACE Families-Europe“

Nuo 2014 metų tinklas „COFACE Families Europe“ ir programa „eTwinning“ puoselėja bendradarbiavimo ryšius. „COFACE“ - tai tinklas, siekiantis užtikrinti šeimų ir jų narių gerovę, sveikatą bei saugumą besikeičiančioje visuomenėje ir tarnaujantis kaip patikima organizacija, besirūpinanti šeimų integracija, jų poreikiais ir nuomone Europos Sąjungoje bei kitose šalyse. Pagrindinės „COFACE Families Europe“ vertybės yra nediskriminavimas, lygios galimybės, pagarba žmogaus teisėms, įgalinimas, socialinė įtrauktis ir solidarumas.

picture

„Eco-Schools“

„Eco-Schools“ yra didžiausia pasaulyje tvarių mokyklų programa, o jos svarbiausias nuopelnas yra tas, kad ji ugdo tvariai mąstančių ir aplinką tausojančių žmonių kartas. „Eco-Schools“ ragina mokinius įsitraukti į aplinkos problemų sprendimą tokiu mastu, kad jie matytų apčiuopiamus rezultatus, ir tai skatintų juos keisti situaciją. Už visus nuveiktus puikius darbus programa „Eco-Schools“ pelnė Jungtinių Tautų pripažinimą minint tvaraus vystymosi švietimo dešimtmetį 2005 – 2014 m.

picture

„EUROCLIO“

„EUROCLIO“ - Europos istorijos mokytojų asociacija, vienijanti daugiau nei 70 istorijos, paveldo ir pilietinio ugdymo mokytojų asociacijų bei kitų organizacijų, kurių veikla susijusi su šia sritimi. Tinklas vienija istorijos mokytojus iš visos Europos ir remia atsakingo bei novatoriško istorijos, pilietinio ugdymo bei paveldo mokymą, skatinant kritinį mąstymą, plačias pažiūras, abipusę pagarbą ir prieštaringų klausimų nagrinėjimą.

picture

„Europa Nostra“

„Europa Nostra“, svarbiausias piliečių, siekiančių saugoti ir branginti Europos kultūros bei gamtos paveldą, judėjimas, prisideda prie Europos politikos ir strategijų, susijusių su paveldu, formavimą bei įgyvendinimą ir vykdo kampanijas, skirtas išsaugoti nykstančio paveldo objektus per programą „7 labiausiai nykstantys“. Be to, geriausioms iniciatyvoms teikiama ES premija už kultūros paveldą ir„Europa Nostra“ apdovanojimai.

picture

„Europeana“

„Europeana“ keičia pasaulį pasitelkdama kultūrą. Jos misija - palengvinti žmonėms naudojimąsi turtingu Europos paveldu darbo, mokymosi ar tiesiog pramogų tikslais. Organizacija bendradarbiauja su tūkstančiais Europos archyvų, bibliotekų ir muziejų, kad jie galėtų dalintis kultūros paveldu pramogoms, švietimui ir tyrimams. „Europeana“ kolekcijos suteikia prieigą prie daugiau nei 50 milijonų skaitmeninių išteklių - knygų, muzikos, meno kūrinių ir pan. - ir detalių paieškos bei filtrų priemonių, kad būtų lengviau rasti tai, ko ieškote.

picture

Europos istorijos namai

Organizacija „Europos istorijos namai“ siekia skatinti mokymąsi apie tarptautines perspektyvas visoje Europoje. Tai yra mokymosi, apmąstymų ir diskusijų forumas, atviras visų kartų ir įvairių sričių klausytojams. Pagrindinė jos misija - gilinti supratimą apie Europos istoriją su visu jos sudėtingumu ir skatinti keistis idėjomis bei nagrinėti įvairius įsitikinimus.

picture

„Lie Detectors“

Apdovanojimą pelnęs projektas „Lie Detectors“ (liet., „Melo detektoriai“) siekia, kad 10–15 metų Europos moksleiviai taptų efektyviais melo detektoriais ir kritiniais mąstytojais pasaulyje, kuriame vis labiau įsigali propaganda ir internete iškraipomi faktai. Projektas skirtas padėti vaikams suprasti žiniasklaidos priemones, priimti pagrįstus sprendimus ir atsispirti bendraamžių spaudimui formuojant savo pasaulėžiūrą.

picture

„Peace Jam“

Fondas „PeaceJam“ - tai pasaulinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios misija yra remiantis 14 Nobelio taikos premijos laureatų įkvepiančiomis istorijomis sukurti naują jaunų lyderių kartą, pasiryžusią teigiamiems pokyčiams savyje, savo bendruomenėse ir pasaulyje. Nuo jos įkūrimo 1996 metais daugiau nei 1,25 milijono jaunų žmonių iš 41 šalies dalyvavo programoje „PeaceJam“.

picture

„SALTO Youth“

„SALTO-YOUTH“, septynių išteklių centrų, dirbančių Europos prioritetinėse jaunimo reikalų srityse, tinklas, teikia neformaliojo mokymosi išteklius jaunimo organizacijų darbuotojams ir jaunimo lyderiams bei organizuoja mokymus ir kontaktų užmezgimo veiklas, siekdamas remti organizacijas ir nacionalines agentūras (NA) Europos Komisijos programos „Erasmus +“ jaunimo paprogramėje ir už jos ribų.

picture

„Scientix“

„Scientix“, gamtos mokslų bendruomenė, skatina ir remia STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) mokytojų, švietimo tyrinėtojų, politikos formuotojų ir kitų STEM švietimo specialistų bendradarbiavimą visoje Europoje, teikdama išteklius, organizuodama seminarus ir vienydama žmones iš skirtingų šalių.

picture

„Terre des Hommes“

Organizacija „Terre des Hommes“ (TDH) rūpinasi vaikų teisėmis ir tinkamu vystymusi be rasinės, religinės, politinės, kultūrinės ar lyties diskriminacijos. Šiuo tikslu TDH remia ir įgyvendina plėtros bei humanitarinės pagalbos projektus, skirtus nepalankioje padėtyje esančių vaikų, jų šeimų ir bendruomenių gyvenimo sąlygoms gerinti.

picture

UNHCR - JT Pabėgėlių agentūra

UNHCR (Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras) - tai pasaulinė organizacija, siekianti gelbėti gyvybes, ginti teises ir kurti geresnę ateitį pabėgėliams, bendruomenėms, kurios buvo priverstos persikelti gyventi kitur, ir asmenims be pilietybės. Nuo 1950 organizacija dirba Europoje ir už jos ribų, siekdama užtikrinti, kad visi turėtų teisę ieškoti sau prieglobsčio ir rastų saugų prieglobstį, bėgdami nuo smurto, persekiojimo, karo ar kitų nelaimių namuose. UNHCR teikia gyvybiškai svarbią pagalbą pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, šalies viduje perkeltiems ir pilietybės neturintiems žmonėms, iš kurių daugeliui nėra kur kreiptis pagalbos.