Kas yra programos „eTwinning“ mokyklos ženklelis?

Programos „eTwinning“ mokyklos - tai puikūs pavyzdžiai, kaip visa mokyklos bendruomenė gali pasinaudoti programa „eTwinning“. Jos vykdo aktyvią programos „eTwinning“ vertybių bei pedagogikos sklaidą ir yra sektinas pavyzdys savo vietos bendruomenei bei kitoms mokykloms.

Label

Kas yra programos „eTwinning“ mokyklos ženklelis?

Programos „eTwinning“ mokyklos supranta „eTwinning“ svarbą bei vertybes ir įtraukia šią programą į mokyklos strategiją, veiklą bei profesinį tobulėjimą, kartu sulaukdamos savo vadovybės paramos.

Suteikdama „eTwinning“ mokyklos ženklelį, programa „eTwinning“ pripažįsta ir įvertina ne tik atskirų „eTwinning“ dalyvių, bet ir visos mokyklos, kurioje mokytojų komandos bendradarbiauja su mokyklos vadovais, dalyvavimą, entuziazmą bei atsidavimą.

„eTwinning“ mokyklos statuso įgijimo idėja - tai tobulėjimo kelionė su elementais, kuriuos galima objektyviai įvertinti. Tai nėra varžybos, greičiau perėjimas iš vieno lygio į kitą.

„eTwinning“ mokyklos misija“ - tai kelrodis visoms „eTwinning“ mokykloms.

Kokia yra nauda?

Programos „eTwinning“ mokyklos:

Ženklelį pelniusių mokyklų darbuotojai ir direktoriai kviečiami dalyvauti specialiose profesinio tobulėjimo programose ir gali jungtis prie specialios „eTwinning“ grupės, kad galėtų dalintis gerąja patirtimi, bendradarbiauti ir dalyvauti specialiuose internetiniuose renginiuose.

Kaip jūsų mokykla gali pelnyti programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį?

Ženklelio „Programos „eTwinning“ mokykla“ suteikimo procesas apima du etapus

Pirmas etapas

Automatinis patikrinimas, ar:

Jei mokykla atitinka šiuos reikalavimus, visi jos mokytojai, užsiregistravę programoje „eTwinning“, gaus el. laišką su kvietimu užpildyti savęs įsivertinimo paraiškos formą erdvėje „eTwinning Live“.

Antras etapas

Kandidatai mokyklos vardu turi užpildyti įsivertinimo paraiškos formą.

Ši įsivertinimo forma remiasi 4-iais programos „eTwinning“ pamatiniais aspektais:

Kaip teikti paraišką

PATARIMAI:

REIKALAVIMAI ETAPUI 2

Prieš teikdami paraišką, jos teikėjai privalo pateikti įrodymus, kad įstaiga atitinka visus šiuos reikalavimus.

Mokyklų, kurioms suteiktas ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla 2021-2022“, sąrašas bus paskelbtas 2021 metų kovo pabaigoje - balandžio pradžioje.

Dėmesio: tik šiam paraiškų etapui dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su „COVID-19“, šis reikalavimas (programos „eTwinning“ sklaidos renginių organizavimas) nebus privalomas. Nepaisant to, ar mokytojai organizavo renginius, ar ne, visi už šį klausimą gaus 1 tašką. Prašau perduoti šią informaciją kolegoms.

Sužinokite, kurios mokyklos šiuo metu jau turi programos „eTwinning“ mokyklos ženklelį.

2018 - 2019 m. pelnyti programos „eTwinning“ mokyklos ženkleliai
Spustelėję čia matysite visą sąrašą mokyklų, pelniusių ženklelius.

2019 - 2020 m. pelnyti programos „eTwinning“ mokyklos ženkleliai
Spustelėję čia matysite visą sąrašą mokyklų, pelniusių ženklelius.

2020 - 2021 m. pelnyti programos „eTwinning“ mokyklos ženkleliai
Spustelėję čia matysite visą sąrašą mokyklų, pelniusių ženklelius.

2021 - 2022 m. pelnyti programos „eTwinning“ mokyklos ženkleliai
Spustelėję čia matysite visą sąrašą mokyklų, pelniusių ženklelius.