article image

Nacionalinis kokybės ženklelis

Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė tam tikrą nacionalinį ir Europos standartą.

NACIONALINIS KOKYBĖS ŽENKLELIS

quality label icon

 1. Ar jūsų programos „eTwinning“ projektas turi bendrus tikslus ir kartu sukurtą planą?
 2. Ar jis jau pasibaigęs arba vykdote paskutinius jo etapus?
 3. Ar jūs ir jūsų mokiniai prisidėjote prie visų projekto veiklų?
 4. Ar jūs ir jūsų partneriai organizavote bendradarbiavimo veiklas?
 5. Ar atkreipėte dėmesį į el. saugumą ir autorių teises?

Jei atsakymas yra TAIP į visus 5 reikalavimus, tuomet kodėl neteikiate paraiškos nacionaliniam kokybės ženkleliui?

Nacionalinis kokybės ženklelis suteikiamas mokytojams, kurie vykdo puikius projektus programoje „eTwinning“, ir jis parodo, kad projektas pasiekė tam tikrą kokybės standartą jūsų šalyje.

Kaip teikti paraišką

quality label icon

 1. Prisijunkite prie erdvės „eTwinning Live“
 2. Eikite į skyrelį „Projektai“.
 3. Susiraskite savo projektą ir spustelėkite „Prašyti kokybės ženklelio“.
 4. Įrašykite į visus langelius reikiamą informaciją ir pateikite savo darbų įrodymų.
 5. Galite atlikti visus aukščiau išvardytus veiksmus kiekvienam savo projektui, jei manote, kad jie nusipelnė kokybės ženklelio.

Atkreipkite dėmesį: jūsų nacionalinė paramos organizacija nagrinės ir vertins tik pirmas 4 projektų paraiškas. Atidžiai pasirinkite projektus, kurie, jūsų manymu, nusipelno kokybės ženklo.

Naudingi patarimai

quality label icon

Visą informaciją pirmiausia rašykite į programos „Word“ dokumentą, o paskui nukopijuokite ir įklijuokite savo atsakymus į paraiškos formą. Taip jūsų paraiškoje įrašyta informacija nedings, jeigu užtruktumėte ilgiau nei 30 minučių pildydami ją! Daugiau informacijos pateikite apie nematomus jūsų projekto aspektus, nes matomą darbą vertintojai ir taip matys jūsų erdvėje „TwinSpace“.

Kokybės ženklelis yra suteikiamas mokytojui ir yra asmeninis. Net jei dirbate kartu su kitais kolegomis iš savo mokyklos, kiekvienas iš jūsų turėtumėte teikti kokybės ženklelio paraišką ir pristatyti, kaip jis/ji prisidėjo prie projekto. Kokybės ženklelis suteikiamas mokytojams, kurie aktyviai ir matomai prisidėjo prie projekto veiklų. 

Kodėl verta teikti paraišką:

quality label icon

Tai yra konkretus pripažinimas mokytojams ir mokykloms už jų aukšto lygio veiklą programoje „eTwinning“. Tai yra paskatinimas mokiniams tęsti dalyvavimą ir veiklą programoje „eTwinning“ bei konkretus būdas parodyti, kad jų pastangos yra vertinamos. Mokiniai gali gauti mokinio kokybės ženklelį, jų mokytojui pelnius nacionalinį kokybės ženklelį. Tai yra viešas pripažinimas mokyklai už jos pasiryžimą siekti kokybės ir atvirumo europinio bendradarbiavimo veikloje.

Kas suteikia kokybės ženklelį?

Kiekvienoje šalyje nacionalinė paramos organizacija (NPO) vertina mokyklų paraiškas nacionaliniam kokybės ženkleliui. Ženkleliai teikiami ištisus metus, tačiau kai kuriose šalyse yra nustatytos tam tikros datos, todėl būtinai pasitarkite su savo NPO dėl datų jūsų šalyje. Kai paraiška bus patvirtinta arba atmesta, gausite pranešimą iš savo NPO.

KOKYBĖS ŽENKLELIO KRITERIJAI

Pedagoginis novatoriškumas

quality label icon

 • projekto tema originali
 • taikomi įvairūs pedagoginiai metodai
 • mokiniai imasi iniciatyvos
 • mokiniai bendradarbiauja su savo partneriais dalyvaudami įvairioje veikloje, pav.: ieškodami informacijos, spręsdami problemas, atlikdami tyrimus, lygindami ir pan.
 • mokiniai imasi įvairių vaidmenų, pav.: menininkų, žurnalistų, techninių specialistų, mokslininkų, aktorių ir pan.

Integracija į ugdymo turinį

quality label icon

 • projektas integruotas į mokyklos ugdymo turinį ir dalyko mokymo planą
 • didžioji dalis projektinės veiklos vyksta pamokų metu
 • projekto integracija į ugdymo turinį akivaizdi
 • projektinė veikla suteikia mokiniams galimybę ugdyti savo įgūdžius bei kompetencijas
 • mokytojas paaiškino ir pagrindė dokumentais projektinės veiklos pedagoginius aspektus

Mokyklų partnerių bendradarbiavimas

quality label icon

 • bendradarbiaujama daugiau nei bendraujama
 • partnerių mokyklos bendradarbiauja vykdydamos bendrą veiklą
 • partneriai nėra vien tik informacijos gavėjai
 • bendradarbiavimo veiklos rezultatas apčiuopiamas

Technologijų taikymas

quality label icon

 • technologijomis naudojamasi tam, kad jos padėtų partneriams siekti pedagoginių uždavinių
 • įrankiai padeda partneriams geriau bendradarbiauti

Rezultatai, poveikis ir susiję dokumentai

quality label icon

Matomi šie rezultatai:

 • projekto rezultatai pristatomi internete
 • mokiniai vykdo veiklą erdvėje „TwinSpace“
 • visi projekto etapai aprašyti: planavimas - veiklos aprašymas - vertinimas – atsiliepimai
 • vertinamas ir publikuojamas projekto poveikis jame dalyvavusiems mokytojams ir mokiniams

Pasinaudokite šia įsivertinimo priemone planuodami bei įgyvendindami savo projektą, kad įsitikintumėte, jog jūsų projektas atitinka kokybės ženklelio kriterijus.