article image

Europos kokybės ženklelis

Europos kokybės ženklelis - tai antrasis sėkmės rodiklis, parodantis, kad projektas pasiekė tam tikrą europinį standartą.

EUROPOS KOKYBĖS ŽENKLELIUI nereikia teikti paraiškos!

quality label icon

Centrinė paramos tarnyba (CPT) jį suteikia mokytojams, vykdžiusiems projektą, kuris: 

  1. buvo pasiūlytas bent vienos nacionalinės paramos tarnybos kaip vertas Europos kokybės ženklelio po atrankos proceso. Kiekviena nacionalinė paramos tarnyba atrenka trečdalį geriausių projektų iš visų apdovanotų nacionaliniu kokybės ženkleliu pagal jų surinktą kokybės balą.
  2. turi bent du partnerius, kurie yra pelnę nacionalinius kokybės ženklelius. Europos kokybės ženklelis teikiamas tik kartą metuose ir apie tai informuojama programos „eTwinning“ portale.

Jei norite dalyvauti Europos eTwinning Apdovanojimų konkurse, privalote turėti Europos Kokybės ženklelį!