article image

Programos „eTwinning“ apdovanojimai

Pagrindinių kategorijų apdovanojimai

Pagrindinę kategoriją finansuoja Europos Komisija. Ją sudaro keturi amžiaus tarpsniai.

Mokiniai iki 6 metų amžiaus

7-11 metų amžiaus mokiniai

12-15 metų amžiaus mokiniai

16-19 metų amžiaus mokiniai

Kas gali dalyvauti

Kad galėtų dalyvauti konkurse, projektai turi būti pelnę Europos kokybės ženklelį bet kuriais projekto eigos metais. Visi projektai privalo parodyti, kad jie vykdė aktyvią veiklą 2017-2018 mokslo metais.

Atkreipkite dėmesį: jei projektas tampa nugalėtoju, tiktai tie partneriai, kurie yra gavę nacionalinį kokybės ženklelį už šį projektą, galės dalyvauti su apdovanojimu susijusiuose renginiuose.

Projektai gali teikti paraišką programos „eTwinning“ apdovanojimų konkursui tik vieną kartą, tačiau tie projektai, kurie laikui bėgant akivaizdžiai patobulėjo, gali teikti paraišką antrą kartą Nacionalinėms paramos tarnyboms pritarus.

Taisyklės

Koks projektas gali būti pristatomas konkursui?

Konkursui galima pristatyti „eTwinning“ europinio bendradarbiavimo projektą, kuriame dalyvauja mokyklos iš skirtingų šalių ir naudojasi IKT. Projektas privalo turėti apčiuopiamą rezultatą, kuris padėtų vertintojams susidaryti konkrečią idėją apie projekto vertę, eigą ir rezultatus. Paraiškoje pateikiama ši informacija apie projektą:

  • Projekto pavadinimas.
  • Informacija apie projektą: tiksli amžiaus kategorija, nuorodos į projekto rezultatus ir dokumentus.
  • Įvairių projekto elementų aprašymas pagal kriterijus (daugiausia 150 žodžių vienam kriterijui).

SVARBU: 

** Konkurso dalyviai turi publikuoti kuo daugiau savo veiklos. Vertintojai neturi galimybės susipažinti su neviešinama medžiaga, pavyzdžiui, privačiomis „TwinSpace“. Prašome pateikti svečio prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad vertintojai galėtų prisijungti ir įvertinti darbą, atliktą erdvėje „TwinSpace“. **

Paraiškoje turi būti pateikiama ir kita svarbi informacija (jei tokia yra), pavyzdžiui: apie ankstesnius apdovanojimus, konkursus, kuriuose buvo dalyvauta ar laimėta, įmonių finansinę paramą ir pan.

Teisiniai ir etikos klausimai

Visi konkurso dalyviai turi laikytis Europos autorių teisių susitarimo. Trumpai cituoti galima, jei šaltinis aiškiai nurodytas. Nuotraukomis, filmais, vaizdo ar kita įvairialype medžiaga galima naudotis, tik jei ji sukurta pačios mokyklos ar pan., jei savininkas oficialiai suteikė leidimą arba jei ji paimta iš nemokamų šaltinių, pavyzdžiui Clip Art.

Paraiškos, pateiktos „eTwinning“ apdovanojimų konkursui, lieka mokyklos, organizacijos ar mokytojo nuosavybe. Europos Komisija ir „eTwinning“ Centrinė bei Nacionalinės paramos tarnybos turi teisę laisvai publikuoti medžiagą pedagoginiais tikslais žiniatinklyje, CD-ROM ar kitose visuomenės informavimo priemonėse nuo paraiškos pateikimo iki nurodytos paskutinės dienos.

Vertinimas

Bus vertinama pagal šiuos kriterijus:

  • Pedagoginis novatoriškumas: Ar tam tikri projekto aspektai - turinys, uždaviniai, metodai, veikla ir metodika, galutiniai produktai, sklaida ir leidiniai bei publikacijos - gali būti laikomi naujoviškesniais ir kūrybiškesniais už kitus.
  • Integracija į ugdymo turinį: Kaip projekto veikla buvo integruota į esamą ugdymo turinį.
  • Bendravimas ir mainai tarp mokyklų partnerių: Kaip mokytojai ir mokiniai iš skirtingų mokyklų bendravo ir bendradarbiavo vykdydami projektą (pvz., ne tik paprasčiausiai dalindamiesi rezultatais, bet ir aktyviai bendradarbiaudami).
  • Mokyklų partnerių bendradarbiavimas
  • Technologijų taikymas: Ar buvo vykdoma įvairesnė veikla, nei vien tik susirašinėjimas elektroniniu paštu; kaip projekto metu buvo kūrybingai naudojamasi IKT priemonėmis.
  • Rezultatai, poveikis ir susiję dokumentai: Kokie projekto rezultatai ir kodėl Jūsų projektas nusipelnė apdovanojimo.  

Kaip teikti paraiškas

Paraiškas galima teikti spustelėjus nuorodą erdvėje „eTwinning Live“.

Atsidarę projektų skyrelį, nuorodą rasite veiksmų sąraše po projekto aprašymu.

Specialių kategorijų apdovanojimai

Ispanų kalbos apdovanojimas

Apdovanojimą įsteigė Ispanijos švietimo ir profesinio mokymo ministerija.

Šioje specialioje kategorijoje bus apdovanotas projektas, kuriame vartojama ispanų kalba kaip pagrindinė bendravimo kalba arba kurio metu pagrindinis dėmesys skiriamas ispanų kalbos mokymuisi novatorišku būdu.

Prancūzų kalba

Apdovanojimą kartu įsteigė Tarptautinė prancūzų kalbos mokytojų federacija ir Prancūzijos „eTwinning“ Nacionalinė paramos tarnyba.

Šioje specialioje kategorijoje bus apdovanotas projektas, kuriame vartojama prancūzų kalba kaip pagrindinė bendravimo kalba arba kurio metu pagrindinis dėmesys skiriamas prancūzų kalbos mokymuisi novatorišku būdu.

Marie Skłodowska Curie apdovanojimas

Prizą įsteigė programos „eTwinning“ Lenkijos nacionalinė paramos tarnyba.

Šios specialios kategorijos apdovanojimas buvo įsteigtas siekiant pagerbti Marie Skłodowska Curie, pirmosios moters mokslininkės, dukart laimėjusios Nobelio apdovanojimą už pasiekimus fizikoje ir chemijoje, gyvenimą bei veiklą. Apdovanojimas bus įteiktas geriausiam projektui, kurio veiklos pagrindinė tema yra susijusi su gamtos mokslais ir matematika. Be to, į šį apdovanojimą gali pretenduoti ir kitų mokomųjų dalykų projektai, kurių metu nagrinėjamas bet koks Marie Skłodowska Curie gyvenimo ir darbo aspektas.

Yunus Emre apdovanojimas už humaniškumą ir kultūrų supratimą 

Apdovanojimą įsteigė Turkijos „eTwinning“ nacionalinė paramos tarnyba.

Yunus Emre buvo paprastas turkų poetas ir Sufi mistikas, gyvenęs 13-ame ir 14-ame amžiuose. Jis pasižymėjo rašydamas, dainuodamas ir kalbėdamas tikrąja to meto turkų kalba. Svarbiausias dalykas Yunus Emre filosofijoje yra žmonijos meilė, siunčianti aiškią žinutę visiems žmonėms: gyventi kartu taikoje, nepaisant religijų, kalbos ar rasės. Apdovanojimas bus skirtas projektams, kurie gilina žmonių žinias bei supratimą ir stiprina tarptautinį dialogą tarp projekto dalyvių iš šalių partnerių.

Anglų kalbos apdovanojimas

Apdovanojimą įsteigė Britų Taryba.

Prizas skirtas projektams, kuriuose anglų kalba vartojama kaip pagrindinė bendravimo kalba, o projekto tema yra solidarumas ar problemų sprendimas tarp bendruomenių ar šalių. Projekte turi dalyvauti 12-15 arba 16-19 metų amžiaus mokiniai.

Viduržemio jūros apdovanojimas

Įsteigtas Graikijos, Kipro, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Albanijos ir Kroatijos nacionalinių paramos tarnybų.

Viduržemio jūros apdovanojimas skirtas projektams, susijusiems su Viduržemio jūra: jos aplinka, istorija, kultūra, maistu, turizmu ir kitomis panašiomis temomis. Viduržemio jūra - tai pagrindinis transporto, prekybos ir kultūrinių mainų tarp skirtingų tautų kelias. Apdovanojimą gali laimėti visų amžiaus kategorijų ir visų šalių dalyviai, kurie vykdė projektus, susijusius su Viduržemio jūra.

„Peyo Yavorov“ apdovanojimas - projektui, kuris skatina jaunus žmones pamilti skaitymą

Įsteigtas Bulgarijos Nacionalinės paramos tarnybos.

Apdovanojimas bus skirtas projektui, kurio pagrindinis uždavinys - skatinti jaunus žmones pamilti skaitymą. Apdovanojimas pavadintas ryškiausio Bulgarijos literatūros atstovo vardu – Peyo Yavorov. Apdovanojimas skirtas visų amžiaus kategorijų ir visų šalių projektams.

Apdovanojimas už pilietiškumą

Įsteigtas Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinių paramos tarnybų

Apdovanojimas skirtas projektams, kurių veiklos metu nagrinėjama aktyvaus pilietiškumo tema iš istorinės perspektyvos ar studijuojant piliečio teises bei atsakomybes tiek realiame, tiek skaitmeniniame 21-o amžiaus pasaulyje.