Pripažinimas

Programoje „eTwinning“ jūsų darbas yra svarbus ir nusipelno būti pristatytas bei pripažintas vietos, nacionaliniu ir visos Europos mastu. Šiame skyriuje sužinokite, kaip programa „eTwinning“ vertina mokytojų, mokinių ir mokyklų atliktą darbą teikdama nacionalinius ir Europos kokybės bei „eTwinning“ mokyklos ženklelius, „eTwinning“ apdovanojimus ir kurdama „eTwinning“ pasiekimų aplanką.