article image

“eTwinning” - tai bendruomenė Europos mokykloms.

Švietimo darbuotojams (mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt.), dirbantiems mokykloje vienoje iš Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi.

Programa „eTwinning“ skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) bei teikia atitinkamą paramą, priemones ir paslaugas mokykloms. Be to, programa „eTwinning“ siūlo mokytojams nemokamas tęstinio profesinio tobulinimosi galimybes internetu.

Programa prasidėjo 2005 metais kaip pagrindinė Europos Komisijos eLearning programos dalis, o nuo 2014 metų eTwinning įsitvirtino Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos Erasmus+. Jos Centrinei paramos tarnybai vadovauja European Schoolnet, tarptautinė 31 Europos švietimo ministerijų partnerystė, plėtojanti visų Europos mokyklų, mokinių ir mokytojų mokymąsi. Nacionaliniu lygiu eTwinning programą vykdyti padeda 38 Nacionalinių paramos tarnybų.

  • Collaboration
  • Professional Development
  • Project