article image

Egy olaszországi kutatás az eTwinning programnak a pedagógusok szakmai fejlődésére gyakorolt hatásáról

Elősegíti az eTwinning a pedagógusok szakmai fejlődését? Amennyiben igen, milyen módokon? Ezeket a kérdéseket vizsgálta fel az INDIRE és a Firenzei Egyetem az eTwinning hatásaival foglalkozó új kutatásukban.

A kutatás fő célja annak kiértékelése volt, hogy milyen mértékben gyakoroltak hatást az eTwinning közösségben szerzett pedagógiai és szakmai tapasztalatok az olaszországi pedagógusok szakmai fejlődésére. A kutatócsoport már publikált egy rövid beszámolót a kutatás fő eredményeiről. A beszámoló két formátumban is elérhető: egyfelől PDF-ben, másfelől azonban egy izgalmasabb formában is, egy interaktív dokumentumként, mely lehetővé teszi, hogy az olvasó az eredmények megismerése közben maga is válaszoljon a kérdőív kérdéseire. Mindkét változat itt érhető el.

A kutatási minta 1034 olaszországi pedagógusból állt, akik legalább három hónapja és legfeljebb 15 éve regisztrált résztvevői az eTwinning programnak. E pedagógusok túlnyomó többsége részt vett már eTwinning projektekben is, sőt, a résztvevők 50,6%-a jelezte, hogy három vagy több eTwinning projektet is végrehajtott már, amióta regisztrált az eTwinning portálon.

Az eTwinning programban való részvétel és a konkrét készségek fejlődése közötti összefüggéseket a kutatók három területen vizsgálták: a didaktika, a pedagógusi szakértelem és az iskolai részvétel tekintetében.

A válaszadók visszajelzései alapján a didaktika területén született a legkiemelkedőbb eredmény: 64,14 pont a maximálisan elérhető 80 pontból. A kutatásban részt vevő pedagógusok az eTwinning programban való részvételből fakadó előnyök közül a leggyakrabban az oktatási intervenciók másokkal való közös megtervezésére való képesség fejlődését, a digitális eszközök oktatási célú használatának kiterjedtebbé és változatosabbá válását, illetve a diákok transzverzális és digitális készségeinek fejlődését erősítették meg.

A pedagógusi szakértelem területe szintén rendkívül jó eredményt hozott: a maximálisan elérhető 55-ből 44,21 pontot. Ezen a területen a legtöbb válaszadó szerint az eTwinning programban való részvétel két fő előnye: a digitális eszközök etikus alkalmazásának folyamatos támogatása a megkérdezettek által biztonságosnak ítélt online felületen, illetve a hatékony egyenrangúaktól való tanulás a digitális eszközök oktatási célú használatáról.

Noha a legalacsonyabb pontszámot az iskolai részvétel érte el a három vizsgált terület közül, a maximális 50 pontból itt is jó eredmény született, mégpedig 37,15 pont.

Ezek alapján az adatok alapján egyértelműen látható, hogy az olaszországi tanárok körében erős korreláció mutatható ki az eTwinning közösség dinamikájában való részvétel és a szakmai készségek fejlődése között.

Bízunk benne, hogy ezek az eredmények Önt is arra ösztönzik, hogy szakmai készségeit az eTwinning programban való aktív részvételen keresztül fejlessze!