article image

Jövőbeli készségek a jövő pedagógusainak

Az eTwinning program a pedagógushallgatóknak is lehetőségeket biztosít a jövőben nélkülözhetetlen készségek elsajátítására; a tapasztalatszerzésre a projektek megtervezése és végrehajtása, a nemzetközi interakciók és a csoportmunka terén; valamint a befogadó megközelítési módok megismerésére. Ezeknek a készségeknek köszönhetően képesek lesznek nemzetközi tanári, oktatási és kutatási hálózatokban dolgozni.

Az eTwinning program keretében a pedagógushallgatók multidiszciplináris nemzetközi projekteket tervezhetnek meg, és pedagógusképző szakemberek útmutatása mellett végre is hajthatják terveiket a diákokkal.

A Kelet-finnországi Egyetem (University of Eastern Finland ‒ UEF), ahol az eTwinning szerves része a pedagógushallgatók alapképzésének, kiváló példákat nyújt a fenti lehetőségek megvalósítására. 2021-ben az UEF Tulliportti Pedagógusképző Iskolája a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökséggel (National Agency for Education ‒ EDUFI) együttműködve egy sor tájékoztató videót készített arról, hogy milyen módokon illeszthető be az eTwinning a pedagógusképzésbe.

eTwinning a pedagógusképzésben

„Az UEF egyetemen a pedagógushallgatók az egyetemi oktatás részeként és gyakorlótanításuk idején is tanulhatnak az eTwinning programrólˮ mondta Ritva Kantelinen, az UEF professzora. „Először megismerkedünk a programmal, tanulunk róla, és gyakoroljuk, hogyan dolgozhatjuk ki ötleteinket. Később, a gyakorlótanítás idején igazi projektek végrehajtására is lehetőségünk nyílik az eTwinning hálózatban.ˮ

A gyakorlótanítás teljes időszakában a vezetőtanárok és az eTwinning nagykövetek folyamatosan segítik a pedagógushallgatókat az eTwinning eszközök és szolgáltatások tanórai felhasználásában. Ilyen módon a hallgatók kellő felkészítést kapnak arra, hogy későbbi osztályaikkal biztonságosan dolgozzanak a nemzetközi tanulási környezetekben. Az UEF pedagógushallgatói megtanulnak önállóan megtervezni eTwinning projekttevékenységeket, illetve azt, hogy ezeket hogyan illesszék be a tanórai munkába. A nemzetközi együttműködésre és a multidiszciplináris közös tanulásra lehetőséget biztosító projektek végrehajtása nemcsak az idegennyelv-oktatásban hasznos, hanem szinte minden más iskolai tantárgy tanításában is. Különösen fontos, hogy ezek a projektek fejlesztik a transzverzális kompetenciákat, az IKT-használati-, interakciós- és együttműködési készségeket, illetve elmélyítik a kultúrák közötti megértést.

Biztonságos, változatos és egyszerű

„Nagyszerű dolog, hogy olyan diákok is részt vehetnek tanóráinkon, akik több ezer kilométerre vannak tőlünkˮ ‒ mondja egy pedagógushallgató az egyik videóban ‒ „és ami még fontosabb, ezt rendkívül egyszerű megszervezni.ˮ

Ma már bizonyított tény, hogy az eTwinning tevékenységekben való részvétel tartalmas tanulási élményeket biztosít, hiszen ez által a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy közös munkát végezzenek külföldi társaikkal egy autentikus tanulási környezetben, idegen nyelveket és különböző technológiákat használva.

A pedagógus szakmának és a tanulásnak nemzetközivé kell válnia

A videókban megszólaló pedagógushallgatók szerint nagyon hasznos, hogy a tanárok nézőpontjából is megismerkedhetnek a nemzetközi projektmunkával, és láthatják, milyen lelkesek és motiváltak a diákok. Úgy gondolják, az eTwinning nagyon értékes eszköz a jövő pedagógusai számára.

„Az eTwinning felületen követendő példákat láttam, illetve több lehetőséget is megismertem a pedagógus-továbbképzésre, ami számunkra, a jövő pedagógusai számára különösen is fontosˮ összegezte Viljami Viskari, pedagógushallgató.

Az eTwinning olyan eszköz, amely nemcsak tanulási lehetőségeket biztosít a pedagógushallgatók számára, hanem gyakorlati tapasztalatokat is, hiszen lehetővé teszi, hogy szakértői vezetés ültessék a gyakorlatba újonnan elsajátított készségeiket, melyekre jövőbeli pedagógusokként szükségük lesz. A jövő pedagógusainak rugalmas kulturális és nyelvi kompetenciákra lesz szükségük, melyeket változatos kontextusokban és helyzetekben kell majd alkalmazniuk. Az eTwinning program keretében egy olyan pedagógusokból és pedagógushallgatókból álló közösséghez csatlakozhatnak, mely számos lehetőséget biztosít kompetenciáik folyamatos fejlesztésére, gondolataik és problémáik megosztására, valamint arra, hogy tanácsot kérjenek kollégáiktól pedagógusi pályafutásuk építéséhez.

Az „eTwinning a jövő pedagógusai számára” videósorozat

A tájékoztató videók készítésében a Kelet-finnországi Egyetem (UEF), annak Tulliportti Pedagógusképző Iskolája, valamint az EDUFI részeként működő Finnországi Nemzeti Szolgáltatátópont és egy eTwinning nagykövet vett részt.

A videókat finn és angol feliratokkal lehet megtekinteni a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökség YouTube csatornáján.

  • A sorozat egyfelől hat rövidebb videót tartalmaz a következő témákban: „eTwinning a pedagógusképzésbenˮ; „Az eTwinning fejleszti a transzverzális készségeketˮ; „Az eTwinning felület: egy azonnali használatra kész együttműködési felületˮ; „Az eTwinning fejleszti a pedagógushallgatók jövőben szükséges készségeitˮ; „A pedagógus szakma jövője a nemzetköziségˮ; „Az eTwinning a nemzetköziesítés kiváló eszközeˮ.
  • A hat rövid videó mellett egy „eTwinning a jövő pedagógusai számáraˮ című hosszabb videó is része a sorozatnak, amely összefoglalja a fenti témákkal kapcsolatos tudnivalókat.

Katariina Kivi és Tiina Sarisalmi