article image

Az eTwinning program 2021-es éves témája: Médiaműveltség és félretájékoztatás

„Napjainkban, a koronavírus világjárvány idején minden korábbinál fontosabb, hogy az internet ne adjon teret a hamis vagy félrevezető információk terjedésének.”

 (Az Európai Bizottság Twitter üzenete).

Idén, 2021-ben az eTwinning program egyazon érme két oldalát állítja a középpontba: egyfelől a médiaműveltséget, másfelől azt, hogy hogyan kezeljük a félretájékoztatást és az álhíreket. 2020-ban, a koronavírus világjárvány elterjedésének évében ismét nyilvánvalóvá vált, hogy a polgárok félretájékoztatása jelentős probléma a felnőttek és a diákok számára egyaránt.

Az Európai Bizottság Egyetemes médiaműveltség elnevezésű 2020-as előkészítő intézkedését ismertető dokumentum meghatározása szerint a „médiaműveltség” egy olyan ernyőfogalom, mely magában foglalja mindazon technikai, kognitív, társas, állampolgári és kreatív készségeket, melyek képessé teszik az egyéneket a médiához való hozzáférésre, a média által közvetített információk kritikus gondolkodással való értelmezésére, valamint interakciók folytatására a különböző médiumokkal.

A „félretájékoztatás” definíció szerint pedig az „igazoltan hamis vagy félrevezető információ, amelyet gazdasági haszonszerzés vagy a nyilvánosság szándékos megtévesztése érdekében hoznak létre, jelentetnek meg és terjesztenek, és amely képes lehet közkárt okozni.”

Az eTwinning program már 2005-ös elindulása óta támogatja a médiaműveltség elmélyítését, többek között az által, hogy a digitális eszközök mindennapi életben való használatára ösztönzi a pedagógusokat és a diákokat. A program emellett mindig is különös hangsúlyt fordított a digitális polgárság fejlesztésére is, annak érdekében, hogy hozzásegítse a diákokat a digitális eszközök tudatosabb és felelősségteljesebb használatához.

Az eTwinning program többek között a következő témákkal foglalkozott már ezidáig: digitális műveltség; jogok és kötelességek a digitális és szellemi tulajdon tekintetében; e-biztonság és adatvédelem; a digitális technológiák használatára vonatkozó jogszabályok és etikai irányelvek; digitális hozzáférés; digitális kommunikáció.

2021 folyamán számos különböző tevékenység keretében fejlesztjük majd a médiaműveltséget, és szembe szállunk a félretájékoztatással: szakmai továbbképzési alkalmak, online események és konferenciák, valamint kommunikációs kampányok keretében; illetve kiadványokban és az eTwinning portálon közzétett cikkekben.

Tartson velünk idén is, és fedezze fel velünk, hogyan azonosíthatjuk a felbecsülhetetlen értékű valós információkat.