„Move2Learn, Learn2Move” kezdeményezés: Versenyszabályzat

 1. Ismertető

A „Move2Learn, Learn2Move ” kezdeményezést az Erasmus program elindításának 30. évfordulója alkalmából hozták létre. A „Move2Learn, Learn2Move” kezdeményezés keretében az európai eTwinning projektek résztvevői benevezhetnek projektjükkel egy versenyre, amelyen olyan utazási utalványokat (menetjegyeket) nyerhetnek, melyekkel az Erasmus+ programban részt vevő országokba[1] utazhatnak. A kezdeményezés célja lehetővé tenni a fiatalok számára, hogy megtapasztalhassák, hogy mit is jelent Európában élni, és azt, hogy milyen pozitív hatásokat gyakorol az Európai Unió az európai, és az azzal szomszédos országok polgárainak az életére. Amellett, hogy felfedezhetnek más kultúrákat, a verseny nyertesei tudatosabbá válhatnak az utazásaik során hagyott „szénlábnyomuk” méretével kapcsolatban is, mivel utazásuknak meg kell felelnie egy maximális CO2-kibocsátási határértéknek, így ennek megfelelően kell közlekedési eszközöket választaniuk. A nyertesek eldönthetik, hogy csoportos utazáson vesznek-e részt osztályukkal közösen, vagy egyénileg utaznak.

 1. Ki vehet részt a versenyen?

A Move2Learn, Learn2Move kezdeményezés olyan európai eTwinning projektek előtt áll nyitva, melyek esetében teljesülnek az alábbi feltételek:

- a projektben részt vevő diákok 2017. december 31-ig betöltik legalább a tizenhat (16) éves kort

- a projektet 2016. január 1. és 2017. május 30. között regisztrálták

- a projekt résztvevői a projekttel 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. között pályázatot nyújtottak be a Minősített eTwinning Projekt cím elnyerésére.

 1. A pályázati folyamat

A „Move2Learn, Learn2Move ” kezdeményezésben való részvételre 2017. március 20-tól 2017. június 30-ig lehet pályázni, egy kifejezetten erre a célra létrehozott űrlap kitöltésével, amellyel együtt a Minősített eTwinning Projekt címért benyújtott pályázat pályázati űrlapját is be kell küldeni.

A pályázati feltételeknek megfelelő azon pályázók, akik már korábban beküldték a Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséért a pályázatukat, újra hozzáférést fognak kapni ennek a pályázati űrlapjához, olyan formában, mely lehetővé teszi, hogy azzal együtt a „Move2Learn, Learn2Move” kezdeményezéshez tartozó pályázati űrlapot is kitölthessék.

A nyerteseket az Európai Bizottság a Nemzeti Szolgáltatópontok támogatásával választja ki az alább ismertetett bírálati kritériumok alapján.

A nyertesek menetjegyeit kizárólagosan a Bizottság megbízottja foglalhatja le és válthatja ki. A nyertesek NE VÁSÁROLJANAK maguknak menetjegyeket, mivel az önállóan vásárolt jegyek ára nem kerül visszatérítésre.

 1. Bírálati kritériumok

A nyertesek országonként kerülnek kiválasztásra, annak megfelelően, hogy az egyes országok számára összesen hány menetjegyet utalnak ki. Az egyes részt vevő országok számára juttatható összes menetjegy száma megtekinthető az 1. mellékletben. A projekteket (pályázatokat) az alábbi kritériumok alapján fogják elbírálni. A kritériumok teljesítése határozza meg, hogy a projektek milyen összpontszámot érnek majd el:

(1) A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséhez szükséges hat kritérium teljesítése, azaz kiemelkedő teljesítmény nyújtása az alábbi területeken: (összesen: maximum 30 pont)

(1) Pedagógiai innováció (maximum 5 pont)

(2) Tantervi integráció (maximum 5 pont)

(3) A partneriskolák közötti kommunikáció és megosztás (maximum 5 pont)

(4) Együttműködés a partneriskolák között (maximum 5 pont)

(5) Különböző technológiák alkalmazása (maximum 5 pont)

(6) Eredmények, hatások és dokumentáció (maximum 5 pont)

(2) Utazott-e már valaha az osztály közösen külföldre (igen: 0 pont, soha: 5 pont)

(3) Milyen mértékben jelenik meg a projektben és/vagy az osztály közös utazásában a befogadás dimenziója? (maximum 5pont)

(4) A nyertesek osztályukkal közösen, csoportosan (1 pont), vagy az osztály diákjai egyénileg (0 pont) utaznak-e majd

A 21 pontnál alacsonyabb összpontszámot elérő projektek (pályázatok) automatikusan elutasításra kerülnek.

 1. Menetjegyek

Mikor:

A verseny nyertesei 2017 augusztusa és 2018. december 31. között bonyolíthatják le utazásukat. Az utazás időtartama maximum 2 egymást követő hét lehet.

A verseny nyerteseinek juttatott menetjegyek maximális értéke:

A verseny nyertesei az általuk kiválasztott úti cél eléréséhez szükséges menetjegyeket nyernek. A szállás, ellátás és biztosítás költségeit, illetve az utazáshoz kapcsolódó minden egyéb költséget teljes mértékben a pályázóknak kell fedeznie.

Az elnyerhető menetjegyek maximális értéke 350 EUR minden egyes utazó számára. Ez alól kivételt képez három specifikus eset, melyekben a menetjegyek maximális értéke 530 EUR is lehet minden egyes utazó számára:

 1. Azon nyertesek esetében, akiknek a kiindulási pontja vagy az úti célja Ciprus, Málta, Izland vagy az Európai Unió egyik legkülső régiója (azaz Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, az Azori-szigetek, valamint a Kanári-szigetek).
 2. Amennyiben a nyertesek kiindulási országában a belföldi utazási költségek, melyek azon főbb vonatpályaudvar, buszpályaudvar vagy repülőtér eléréséhez szükségesek, ahonnan a nyertesek elindulnak a nemzeti határon való átkeléshez, meghaladják a 100 eurót.
 3. Amennyiben az utazás keretében egy osztály csoportosan egy eTwinning projektpartnert látogat meg.

Kritériumok

Az utazások nem léphetnek túl a fent felsorolt jogosultsági kereteken. Emellett az utazásoknak két további kritériumnak is meg kell felelnie, amit a Bizottságnak a menetjegyek kiadását intéző megbízottja ellenőriz majd:

 1. Korlátozott „utazási lábnyom”[2]: Az egyes közlekedési eszközöknek a megtett út távolsága alatti kilométerenkénti CO2-kibocsátásának az összegének az egyes utazókra eső súlyozott átlaga nem haladhatja meg a 200g/km mértéket.
 2. Az utazással eltöltött idő és az úti cél helyszínén eltöltött idő arányának ésszerűnek kell lennie: ez az arány egy maximum háromnapos utazás esetében nem haladhatja meg az 1:3 arányt, és egy háromnaposnál hosszabb utazás esetén az 1:4 arányt. Ez a kritérium biztosítja, hogy a diákok ne egy lassú, vagy kerülőúton haladó közlekedési eszközzel megtett hosszú utazáson vegyenek részt, ami megrövidítené az úti céljuk helyszínén való tartózkodás időtartamát.

Amennyiben nem teljesíthető mind a két fenti kritérium, a nyerteseknek más úti célt kell választania.

Azonban a fentiektől eltérően a nyertesek megtarthatják választott úti céljukat az alábbi két esetben:

a) Amennyiben az utazás keretében az osztály az eTwinning projektjében részt vevő partnerosztályát látogatja meg

b) Amennyiben az úti cél Ciprus, Málta, Izland vagy az Európai Unió egyik legkülső régiójában található

Fontos, hogy a kezdeményezés csak tömegközlekedési eszközökre terjed ki. Magán jellegű közlekedési eszközök, például autók vagy bérelt buszok természetesen használhatók a repülőtér, vonatpályaudvar, buszpályaudvar, komp stb. eléréséhez, de az ezzel járó költségeket a nyerteseknek kell fedeznie, arra a kezdeményezés keretében nyerhető támogatás nem terjed ki.

Felhívjuk a pályázók figyelmét továbbá, hogy bizonyos közlekedési szolgáltatók nagyvonalúan különleges árengedményeket ajánlottak fel a verseny nyerteseinek. E szolgáltatók listáját és ajánlataik részleteit a verseny eredményeinek kihirdetése után tesszük elérhetővé.

 1. Az eredmények kihirdetése

2017 augusztusának elején minden pályázó egy e-mailt fog kapni, melyben a következők valamelyikéről kapnak értesítést:

- Kiválasztották őket az utazásra („nyertek”).

- Nem választották ki őket utazásra, de szerepelnek a tartaléklistán.

- Nem választották ki őket utazásra, és ennek indoklása.

A nyertesek ez után a következő lépésekhez szükséges minden részletről tájékoztatást kapnak, nevezetesen arról, hogy kivel kell kapcsolatot teremteniük, és hogyan juthatnak hozzá ingyenes menetjegyeikhez.

A nyertes osztályok neve és projektjeik címe nyilvánosan is kihirdetésre kerül.

 1. Tartaléklista

Azok a pályázók, akiket nem választottak ki utazásra, de a pályázatuk megfelel a minimális minőségi elvárásoknak, és pályázatuk összpontszáma alapján a rangsorban közvetlenül a nyerteseket követik, egy tartaléklistára kerülnek, összpontszámuk szerint, csökkenő sorrendben. A tartaléklistán való szereplés nem jelent semmilyen jogosultságot a Bizottsággal szemben, és nem jelent garanciát arra nézve, hogy a pályázókat a kezdeményezés egy későbbi szakaszában kiválasztják majd utazásra.

Amennyiben egyes nyertesek a kezdeményezés keretében juttatható maximális értéknél (l. 5. pont) kisebb értékű menetjegyeket kapnak, a Bizottság dönthet úgy, hogy a tartaléklistán szereplő pályázók valamelyikének is kiutal menetjegyeket. Ezért az utazási tervek és jegyfoglalások havi rendszerességgel áttekintésre kerülnek, beleértve az egyes nyerteseknek kiadott menetjegyek értékét.

 1. Nyilatkozat

A Bizottság nem tehető felelőssé a verseny bármely résztvevője által okozott vagy elszenvedett bármilyen károkért, beleértve a harmadik felek által a versenyhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtása következtében vagy során elszenvedett károkat.

A Bizottság nem tehető felelőssé a verseny nyertesei, vagy az őket az úti céljuk felé vezető utazásuk során vagy az úti céljuk helyszínén eltöltött idő során kísérő személyek által elszenvedett semmilyen vagyoni, nem vagyoni vagy fizikai károkért.

Javasoljuk, hogy az utazások résztvevői és kísérőik kössenek az utazás teljes időtartamára kiterjedő egészségügyi és utazási biztosításokat. Azon résztvevők számára, akik rendelkeznek Európai Egészségbiztosítási Kártyával, a résztvevő hazájának nemzeti egészségügyi biztosítása rendszerint biztosítja az alapvető egészségügyi biztosítást amíg a kártyabirtokos egy másik európai uniós országban tartózkodik. Előfordulhat azonban, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy a magánbiztosítás által fedezett egészségbiztosítás nem elégséges, különösen a hazautazás, vagy specifikus orvosi beavatkozások szükségessége esetén. Ilyen esetekben hasznos lehet egy kiegészítő magánbiztosítás. A biztosítások kötése kizárólag az iskoláknak (iskolai osztályok közös utazása esetén), a verseny résztvevőinek törvényes képviselőinek (kiskorúak egyéni utazása esetén), vagy maguknak az utazóknak (nem kiskorúak egyéni utazása esetén) a felelőssége. Emellett az iskola felelőssége biztosítani, hogy a verseny résztvevői tájékozottak legyenek az egészségügyi biztosítási kérdések tekintetében.

Iskolai utazások esetében az iskola vezetőségének egy hivatalos megállapodást kell szolgáltatnia a menetjegyek kiutalása előtt. Emellett az iskolai vezetőségnek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a kiskorúaknak az utazáson való részvételét törvényes képviselőik (a legtöbb esetben a szüleik) hivatalosan is engedélyezik.

 

[1]

Az Európai Unió (EU) tagállamai

Belgium

Görögország

Litvánia

Portugália

Bulgária

Spanyolország

Luxemburg

Románia

Csehország

Franciaország

Magyarország

Szlovénia

Dánia

Horvátország

Málta

Szlovákia

Németország

Olaszország

Hollandia

Finnország

Észtország

Ciprus

Ausztria

Svédország

Írország

Lettország

Lengyelország

Egyesült Királyság

A programban részt vevő nem európai uniós országok

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Izland

Liechtenstein

Norvégia

Albánia

Bosznia-Hercegovina

Montenegró (*)

Szerbia
Törökország

[2] Ezek a kibocsátási értékek a következők: vonatok esetében 14, buszok esetében 68, közepes méretű kompok esetében 86, kisebb méretű kompok esetében 258, repülőgépek esetében 285. Egy példa: egy olyan utazás során, mely egy 30km távolságú, kis méretű komppal megtett útból, majd 420 km távolságú vonatútból és további 40 km távolságú buszútból áll, a súlyozott átlag a következő: ((30x258)+(420x14)+(40x68))/(30+420+40)=33.35 g/km CO2. A CO2 kibocsátási határérték azért került előírásra, hogy elkerülhetővé váljanak a kizárólag repülőgépen megtett utazások.

(*) Montenegró elvben az eTwinning program egyik részt vevő országa. A kiutalható menetjegyek maximális száma feltüntetésre kerül, amennyiben a Nemzeti Szolgáltatópont megalakul a verseny időtartamán belül. A nyertes pályázók választhatják úti céljuknak Montenegrót.

 • Administration