article image

eTwinning műhely a pedagógusképző intézmények számára

2012-ben az eTwinning program elindított egy kezdeményezést, mely számos európai országban működő pedagógusképző intézmény bevonására irányult. A kezdeményezés célja az volt, hogy a pedagógus hallgatók már képzésük kezdeti szakaszaiban megismerhessék és megérthessék az eTwinning programot, illetve annak működését.

Ez a kezdeményezés a kezdeti, kísérleti szakaszt követően tovább fejlődött, és ma már az eTwinning és az eTwinning Plus programokban részt vevő minden országra kiterjed.

2019-től kezdődően pedig a pedagógusképző szakemberek mellett már a pedagógus hallgatók számára is elérhetővé vált az eTwinning Live felület.

A kezdeményezés elindítása óta számos különböző országban folyamatosan nő azon gyakorlati példák száma, melyek bizonyítják, hogy az eTwinning bevezetése a pedagógus alapképzésbe jelentős értékeket teremt mind a hallgatók, mind a pedagógusképző intézmények számára. A hallgatók gyakorlati példákat ismernek meg a 21. századi készségek alkalmazásáról, tapasztalatokat nyernek a projektmódszer és a nemzetközi kapcsolattartás terén, és mindez illeszkedik a digitális polgárság előmozdításának európai uniós prioritásához is. A pedagógusképző intézmények bevonása fontos prioritás az eTwinning program számára, mivel ezen keresztül Európa határain belül, és azokon túl is együttműködést folytathat a pedagógusok következő generációival.

2019 májusában az eTwinning egy műhelyt rendezett Brüsszelben a kezdeményezéshez régebben és újonnan csatlakozott országok pedagógusképző intézményei számára. A műhely célja az eddig gyűjtött tapasztalatok felhasználási lehetőségeinek megvitatása, illetve az együttműködés új résztvevőinek való átadása volt.

A rendezvény középpontjában annak elméleti háttere állt, hogy az eTwinning milyen módon gazdagíthatja a pedagógusképző intézmények tantervét és a pedagógus hallgatók tapasztalatait. Emellett arról is szó volt, hogy az eTwinning program milyen módon támogatja az eTwinning tevékenységek megvalósítását és a modern pedagógiai módszerek iskolai alkalmazását. A résztvevők minderről elméleti és gyakorlati műhelyeken tanulhattak, melyeken követendő gyakorlati példákat is megismerhettek.

(TTI Videos playlist 2018)