article image

A keleti partnerség országai örömmel vesznek részt az eTwinning Plus programban

Az eTwinning Plus program az Európai Unióval szomszédos országokban működő iskolák munkatársai számára létrehozott együttműködési hálózat, mely lehetővé teszi e pedagógusok számára, hogy a tágabb eTwininng közösség tagjai legyenek.

A keleti partnerséggel 2009. május 7-én a csehországi Prágában kötött megállapodást az Európai Unió. E közös politikai kezdeményezés célkitűzése elmélyíteni és megerősíteni a kapcsolatokat az Európai Unió, az uniós tagállamok, és azok hat keleti szomszédja – Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova és Ukrajna – között.

Az eTwinning Plus program 2012-ben indult el azzal a céllal, hogy az Európával szomszédos országokban (Örményországban, Azerbajdzsánban, Grúziában, Ukrajnában) dolgozó iskolai munkatársak (pedagógusok, iskolaigazgatók, iskolakönyvtárosok stb.) számára lehetőséget biztosítson arra, hogy együttműködést és kapcsolattartást folytassanak, illetve projekteket hajtsanak végre az eTwinning program résztvevőivel, és így a tágabb eTwinning tanulási közösség tagjaivá váljanak.

Michael Teutsh, az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság iskolákkal, pedagógusokkal és a többnyelvűséggel foglalkozó egységének vezetője a vele készített interjúnkban hangsúlyozta, hogy az eTwinning Plus országok csatlakozása az eTwinning programot is hozzáadott értékekkel gazdagította. „Ez »pluszt« jelentett számunkra, mert tovább bővítette az eTwinning program már meglevő értékeit, illetve azért is, mert minden érintett fél számára előnyös volt ezen országok bevonása.

Az alábbi videóban az azerbajdzsáni, az örményországi és az ukrajnai Partnertámogató Iroda képviselői beszélnek az eTwinning Plus programról. Kihangsúlyozzák, hogy milyen lényeges szerepet tölt be az eTwinning program a nemzetközi partnerségek alakításának lehetőségei szempontjából, illetve a pedagógusok szakmai továbbképzésében. A program azon előnyös vonását is kiemelik, hogy innovatív módszereivel és a hatékonyabb tanulási folyamattal növeli a diákok motivációját és kreativitását.

Az eTwinning jelentős változásokat hozott a tanítási és tanulási folyamatba, lehetővé tette a pedagógusok számára, hogy külföldi országokban dolgozó kollégákkal folytassanak hálózatépítést, új kihívásokat támasztott számukra és készségeik fejlesztésére is számos alkalmat nyújt.