Felelősségi nyilatkozat

Az EUN Partnership AISBL (közkeletű nevén European Schoolnet, a továbbiakban: EUN) az EACEA-val (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség), mint Szerződő Hatósággal kötött szolgáltatási szerződés keretében működteti az eTwinning program Központi Szolgáltatópontját (Central Support Service) és tartja fenn eTwinning portált.

Az eTwinning portál felületén az EUN a Szerződő Hatóság megbízásából mindenkor naprakész és pontos információk publikálására törekszik. Az esetleges hibás információkról a felhasználók bármikor értesíthetik a portál fenntartóit az editor@etwinning.net email címen. Mindazonáltal az Európai Bizottság, az EACEA és az EUN semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a webhelyen közzétett információk tekintetében.

Az eTwinning portálon publikált információk:

  • általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
  • nem feltétlenül teljes körűek, pontosak, átfogó jellegűek vagy naprakészek;
  • egyes esetekben külső webhelyekre hivatkoznak, melyek nem tartoznak az Európai Bizottság, az EACEA vagy az EUN ellenőrzése alá, és amelyek tartalmáért az Európai Bizottság, az EACEA vagy az EUN nem vállal felelősséget;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben ilyen jellegű tanácsokra van szüksége, kérjük, minden esetben forduljon megfelelően képzett szakemberekhez).

Az EUN fenntartja magának a jogot, hogy a portálon publikált tartalmak bármely részét a Szerződő Hatóság jóváhagyásával bármikor saját belátása szerint felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, eltávolítsa, vagy új részekkel kiegészítse.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos tagállami jogszabályok rendelkezéseit megsértve korlátozza az Európai Bizottság, az EACEA vagy az EUN felelősségét, illetve hogy kizárja az Európai Bizottság, az EACEA vagy az EUN felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

Szerzői jogi nyilatkozat

Sokszorosítás a forrás megjelölésével engedélyezett, kivéve ellenkező rendelkezés esetében. Amennyiben az információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez van kötve, ez az engedély semmisnek nyilvánítja a fent említett általános érvényű engedélyt és világosan közli az esetleges használati korlátozásokat.

  • Administration