article image

Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím

A Minősített eTwinning Projekt címeket azon tanárok nyerhetik el, akik kiváló minőségű projekteket hoztak létre. A címek jelzik, hogy az ilyen formában elismerést nyert projekt megfelel bizonyos nemzeti és európai minőségi elvárásoknak.

NEMZETI MINŐSÍTETT ETWINNING PROJEKT CÍM

quality label icon

 1. Projektpartnereivel meghatároztak közös projektcélokat, és megállapodtak egy közös projekttervben?
 2. Projektje már lezárult, vagy jelenleg már a végső munkafázisaiban jár?
 3. Ön és diákjai számottevő mértékben járultak hozzá a projekttevékenységek végrehajtásához?
 4. Ön és projektpartnerei végrehajtottak együttműködésen alapuló tevékenységeket?
 5. Gondoskodtak az internethasználat biztonságosságáról, és betartották a szerzői jogi szabályozásokat?

Amennyiben mind az öt fenti kérdésre IGEN a válasza, ez azt jelenti, hogy projektje megfelelel a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséhez szükséges öt alapvető követelménynek, és feltétlenül érdemes pályáznia a cím elnyeréséért!

A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet azon tanárok nyerhetik el, akik kiváló minőségű projekteket hajtottak végre. A cím azt jelzi, hogy az ilyen formában elismerést nyert projekt megfelel bizonyos nemzeti szintű minőségi elvárásoknak.

Hogyan lehet pályázni?

quality label icon

 1. Jelentkezzen be az eTwinning Live felületre.
 2. Nyissa meg a Projektek oldalt.
 3. Keresse meg azt a projektjét, amellyel pályázni kíván a címre, majd kattintson a projekt címe alatt megtalálható „Pályázás Minősített eTwinning Projekt címre” hivatkozásra.
 4. Töltse ki az így megnyitott űrlapot, és ne felejtsen bizonyítékot is nyújtani az elvégzett munkára (link megadása, dokumentumok feltöltése stb.)
 5. A fenti lépéseket követve minden olyan projektjével pályázhat, amelyek véleménye szerint érdemesek a Minősített eTwinning Projekt cím elnyerésére.

Fontos: országa Nemzeti Szolgáltatópontja csak az első négyként beküldött projektjét fogja figyelembe venni és elbírálni. Ezért kérjük, alaposan gondolja át, mely projektjeiről gondolja úgy, hogy megfelelnek a Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséhez szükséges feltételeknek.

Hasznos tanácsok

quality label icon

Az űrlapon kért információkat először érdemes egy Word dokumentumba leírni, amiből később bemásolhatja válaszait az űrlap megfelelő mezőibe. Így elkerülheti az online űrlapba beírt információk elvesztését, amennyiben annak kitöltése 30 percnél több időt venne igénybe. Emellett tartsa szem előtt, hogy a pályázat bírálói a projekt résztvevőinek TestvérTérben publikált eredményeit meg tudják tekinteni, ezért az űrlapon keresztül több olyan eredményhez is biztosítson hozzáférést, amelyeket a TestvérTér felületén nem publikáltak!

A Minősített eTwinning Projekt címet az egyes tanárok személyre szólóan nyerhetik el. Ez azt jelenti, hogy még ha a projektben az iskolájában dolgozó kollégái is részt vettek, nekik külön kell (és érdemes) pályázniuk a cím elnyeréséért. Kollégái saját pályázataikban bemutathatják, hogy ők milyen módon járultak hozzá a kérdéses projekt végrehajtásához. A Minősített eTwinning Projekt címet olyan tanárok nyerhetik el, akik aktívan és jól érzékelhetően vettek részt a projekttevékenységekben.

Miért érdemes pályázni?

quality label icon

A cím a tanárok és iskolák által elvégzett munka konkrét elismerési formája, amely tanúsítja az általuk végrehajtott eTwinning tevékenységek kiemelkedő színvonalát. Emellett elnyerése arra ösztönzi a diákokat, hogy a későbbiek során is vegyenek részt eTwinning tevékenységekben, és számukra is konkrét bizonyítékot nyújt munkájuk elismeréséről. Ha egy tanár elnyeri a Minősített eTwinning Projekt címet a diákoknak is adhat ezt igazoló saját oklevelet, amely az ő hozzájárulásukat tanúsítja. Végül, a cím nyilvános megerősítést nyújt az iskolának az európai együttműködésen alapuló munka keretében tanúsított elkötelezettségről a minőség és a nyitottság iránt.

Ki ítélheti oda a projekteknek a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet?

A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet minden országban a Nemzeti Szolgáltató Pontok (NSO) ítélhetik meg a pályázó tanároknak. Noha a cím az egész év folyamán elnyerhető, néhány országban mégis rögzített határidőkhöz kötik a pályázatok beküldését. Ezért feltétlenül érdeklődjön saját Nemzeti Szolgáltató Pontjánál az Ön országában megszabott határidőkről! Pályázatának elfogadásáról, vagy elutasításásról országa Nemzeti Szolgáltató Pontja fogja értesíteni Önt.

A MINŐSÍTETT ETWINNING PROJEKT CÍM ELNYERÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

Pedagógiai innováció

quality label icon

 • a projekt témája valamilyen szempontból egyedi
 • a projekt során a résztvevők változatos pedagógiai módszereket alkalmaztak
 • a projektmunka végrehajtása során a diákok töltötték be a vezető szerepet
 • a diákok interakciókat folytattak projektpartnereikkel, és különböző módszerek (pl. információgyűjtés, problémamegoldás, kutatás, összehasonlítás stb.) alkalmazásán keresztül együttműködő munkát folytattak
 • a diákok különböző szerepeket töltöttek be a projektmunka során – például művészekként, újságírókként, technikai felelősként, tudósokként, színészekként stb. végezték munkájukat

Tantervi integráció

quality label icon

 • a projekt szervesen kapcsolódik az iskola tantervéhez és tanmenetéhez
 • a projektmunka túlnyomó többségét a résztvevők tanítási időben hajtották végre
 • a projektnek a tantervbe ágyazottsága nyilvánvaló
 • a projektmunka lehetőséget nyújtott a diákoknak készségeik és kompetenciáik fejlesztésére
 • a tanár elmagyarázta és dokumentálta a projektmunka pedagógiai megalapozottságát

Együttműködés a partneriskolák között

quality label icon

 • az együttműködésen alapuló tevékenységek nem korlátozódnak a kommunikációra
 • a partneriskolák egymással együttműködve törekedtek közös tevékenységek végrehajtására
 • a projektpartnerek nem csupán információk passzív befogadói voltak
 • az együttműködésen alapuló tevékenységek eredményeként a projektpartnerek kézzelfogható projekttermékeket hoztak létre

Különböző technológiák alkalmazása

quality label icon

 • a különböző technológiákat a projektpartnerek a kitűzött pedagógiai célok elérése érdekében alkalmazták
 • a projekt során felhasznált eszközök segítettek a projektpartnereknek jobb együttműködést folytatni

Eredmények, hatások és dokumentáció

quality label icon

A szélesebb körben bemutatott projekteredmények bizonyítják, hogy:

 • a projekt eredményei hozzáférhetőek az interneten;
 • a diákok aktív munkát folytattak a TestvérTér felületén;
 • a projekt résztvevői annak minden szakaszát dokumentálták, beleértve a tervezés szakaszát, a tevékenységek végrehajtását, a kiértékelést és a visszajelzéseket is;
 • a résztvevők kiértékelték, és nyilvánosan ismertették a projektmunkának az abban részt vevő diákokra és tanárokra gyakorolt hatását.

A tervezési, illetve a megvalósítási fázisban az alábbi ellenőrző lista segítségével győződhet meg róla, hogy a projektje megfelel a Minősített eTwinning Projekt cím által támasztott követelményeknek.