article image

eTwinningova oznaka za škole - nagrađivanje eTwinning škola

Kako bi se nagradilo sudjelovanje i rad na eTwinningu na školskoj razini, sada je dostupna nova oznaka - eTwinningova oznaka za škole.

Koncept nagrađivanja za rad na eTwinningu postoji od samih početaka Oznaka kvalitete koje se dodijeljuju učiteljima za projekte na nacionalnoj i europskoj razini. Te oznake se dodijeljuju samo pojedinim učiteljima na projektima. Kako bi se nagradio rad svih sudionika na školskoj razini, od sada postoji i nova oznaka za koju se možete prijaviti – eTwinningova oznaka kvalitete za škole.

Princip ove nove oznake je slijediti ideju eTwinninga kojom se želi nagraditi uključenost, predanost, marljivost - ne samo pojedinih eTwinnera, već i timova učitelja i ravnatelja škola unutar same škole. 

Koncept dobivanja statusa eTwinningove oznake za škole sastoji se u razvoju svih komponenti koje se mogu objektivno ocjenjivati. Ne radi se o natjecanju već o napredovanju od jedne do druge razine.

Zašto se prijaviti za dobivanja eTwinningove oznake kvalitete za škole?

Nagrađene škole će:

Nagrađene škole i ravnatelji škola će biti pozvani na sudjelovanje na posebnim programima obrazovanja i profesionalnog razvoja.

Kriteriji

Postupak dobivanja eTwinningove oznake kvalitete za škole provodi se u dva stupnja.

Prvi stupanj

Je automatska provjera ovih triju stavki:

  • Škola je prijavljena na eTwinningu više od dvije godine
  • Barem dva učitelja aktivno sudjeluju u školskim aktivnostima na eTwinningu u vrijeme prijave.
  • Škola sudjeluje na europskom eTwinningovom projektu s Nacionalnom oznakom kvalitete (tijekom posljednje dvije godine od datuma prijave).

Ako škola ispunjava te uvjete, svi prijavljeni eTwinneri u školi će primiti pozivincu, putem e-pošte, za ispunjavanje upitnika o samoprocjeni kao prijavu, a više informacija možete pronaći na eTwinningu Live

Drugi stupanj 

Uvjetuje ispunjavanje – od strane jednog eTwinnera u školi - gore navedenog upitnika samoprocjene, koji uključuje ovih šest kriterija:

  • Kriterij A. Škola momra predstaviti aktivnosti koje dokazuju osvještenost učenika i učitelja o važnosti odgovornog korištenja interneta. 
  • Kriterij B. Škola mora predstaviti aktivnu suradnju skupine od tri ili više učitelja na radu na eTwinningovim aktivnostima.
  • Kriterij C. Škola mora predstaviti barem dvije skupine učenika uključenih u rad na eTwinningovim projektima.
  • Kriterij D. Škola mora predstaviti barem dva učitelja koji aktivno sudjeluju u eTwinningovim aktivnostima, te koji su sudjelovali u jednom ili više eTwinningovih obrazovnih aktivnosti i događanja i njihovu sudanju u strateškom razvoju škole.
  • Kriterij E. Škola mora javno prikazati svoju uključenost u eTwinning, npr prikazom eTwinningovog logotipa i/ili opisa atkivnosti na eTwinningovim projektima na mrežnim stranicama škole ili dokaz o istome u školskim publikacijama, službenim dokumentima škole ili brošurama.
  • Kriterij F. Škola mora dokazati da se eTwinningova promotivna aktivnost održala unutar škole ili unutar lokalne zajednice u godini dodjele nagrade.

Škole će morati dostaviti dokaze o ispunjenju raznih kriterija, a za poslane materijale mora jamčiti voditelj/ravnatelj škole.

2018 – 2019 eTwinningove nagrade za škole.

Kliknite ovdje da biste pogledali popis svih nagrađenih škola.

2019 – 2020 eTwinningove nagrade za škole.

Kliknite ovdje da biste pogledali popis svih nagrađenih škola.