eTwinning – Pravila o privatnosti

Europska komisija, Opća uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (DG EAC), Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), kao i Nacionalne službe za podršku (NSS) i Agencije za podršku partnerima (PSA) su predane očuvanju vaše privatnosti.

Osobni podatci koji se prikupljaju putem portala eTwinning.net obrađuju se ili na nacionalnoj razini, na kojoj su voditelji obrade nacionalna služba za podršku (NSP) ili partnerska agencija za potporu (PAP), ovisno o slučaju, ili na razini Europske unije (EU), na kojoj je voditelj obrade Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Agencija). 

Sa svim osobnim podatcima postupa se u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka

 • Na razini EU-a trenutačno se primjenjuje Uredba (EU) br. 2018/1725 o zaštiti osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije. 
 • Na nacionalnoj razini, u članicama Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP), primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka ('GDPR'). Svi postupci obrade podataka pod nadzorom nacionalnih službi za podršku pridržavaju se odredbi te Uredbe.
 • U zemljama koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora osobni podatci obrađuju se u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom, osim ako se obrađuju osobni podatci osoba iz država članica EU-a ili EGP-a. U tom slučaju primjenjuje se GDPR.

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka prema odredbama članka 23. Uredbe 2018/1725.

Isto tako, imate pravo da se na vas ne odnose odluke koje se temelje na automatiziranoj obradi (koju rade isključivo strojevi) i koje na vas utječu, kako je određeno zakonom.

Na razini EU-a - eTwinning.net

Da biste ostvarili svoja prava na europskoj razini, u većini slučajeva (pristup, ispravak, zahtjev za ograničenjem, ulaganje prigovora na obradu podataka) možete se obratiti europskom voditelju obrade podataka (Agenciji), pogledajte 1. točku

Ako želite obrisati svoje podatke s eTwinninga, obratite se Središnjoj službi za podršku na: helpdesk@etwinning.net.

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

Za sva pitanja o pravima koja imate i ostvarenju svojih prava povezanih s obradom osobnih podataka koju na nacionalnoj razini obavljaju službe za podršku (putem svojih nacionalnih eTwinningovih platformi i/ili biltena i obavijesti), obratite se voditeljima obrade podataka u svakoj zemlji (popis osoba za kontakt pogledajte u 1. točki).

9. Imate pravo obraćanja u slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za osobne podatke

Na razini EU-a - eTwinning.net

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za zaštitu osobnih podataka, obratite se voditeljima obrade na gore navedenu adresu i namjensku adresu e-pošte.

Možete se obratiti i službeniku za zaštitu podatakaAgencije na sljedeću e-adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: Mrežno mjesto http://www.edps.europa.eu.

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti nadležnim nacionalnim voditeljima obrade (pogledajte popis kontakta u 1. točki).

Smatrate li da su vaša prava na zaštitu podataka prekršena, obratite se tijelima za zaštitu podataka u zemlji u kojoj se nalazite ili u kojoj se nalaze službe za podršku.

Obavijest o kolačićima

Kako bi eTwinningova platforma ispravno radila, katkad na vaš uređaj postavljamo male podatkovne datoteke zvane kolačići. Kolačić je mala tekstna datoteka koju mrežno mjesto pohranjuje na vašem računalu ili mobilnom uređaju kada posjetite to mrežno mjesto. Mrežnom mjestu omogućuje da zapamti vaše aktivnosti i postavke (kao što je prijava) tijekom određenog razdoblja kako ih ne biste morali iznova unositi kad se vratite na to mrežno mjesto ili kad pretražujete više stranica.

Kako upotrebljavamo kolačiće?

Na eTwinningovoj platformi upotrebljavamo ograničeni broj kolačića za čuvanje postavki korisnika. Ti nam kolačići pomažu poboljšati korisničko iskustvo na mrežnom mjestu tako što nudimo personaliziraniju uslugu a da vas ne moramo svaki put iznova pitati iste stvari.

Ako date privolu putem trake za kolačiće, ugrađuje se još jedan komplet kolačića za potrebe mrežne analitike. U svim slučajevima informacije koje prikupe kolačići, uključujući adrese IP-a korisnika, uvijek su anonimne.

Na eTwinningu upotrebljavamo i kolačiće „prve strane“ - to znači da potječu s eTwinninga i da se sve informacije povezane s njima obrađuju i pohranjuju na eTwinningu – i kolačiće „treće strane“ (samo za mrežnu analitiku i za YouTube, ako korisnici imaju interakciju s videozapisima).

Kolačići prve strane nužni su kako bi eTwinningova platforma mogla pružati uslugu koju izričito traži korisnik prilikom prijave (primjerice na eTwinning Live, TwinSpace i druga ograničena područja).

Za kolačiće treće strane pogledajte odjeljak o „Vidozapisima na YouTubeu“ i ‘Mrežnoj analitici

Podrobnije informacije o vrstama kolačića koje upotrebljavamo nalaze se u sljedećoj tablici:

Naziv

Vrsta

Svrha

JSESSIONID

Kolačić prve strane

JSESSIONID je kolačić za platforme koje upotrebljavaju mrežne platforme koje se koriste programskim jezikom Java. Ovaj kolačić upotrebljava poslužitelj mrežnog mjesta da bi održao aktivnom anonimnu ili autentificiranu upotrebu tijekom cijelog posjeta mrežnom mjestu. Kolačić se automatski uklanja kada korisnik zatvori preglednik.

utma

Googleova analitika

Pomaže prepoznati jedinstvene posjetitelje.

utmz

Googleova analitika

Upotrebljava se za izračun mjesta s kojih dolaze posjetitelji, npr. posjeti s tražilica, oglašivačkih kampanja i navigacija unutar mrežnog mjesta.

utmb

Googleova analitika

Upotrebljava se za uspostavljanje i nastavak trenutačnog posjeta vašem mrežnom mjestu.

utmc

Googleova analitika

Broji koliko je puta korisnik bio na ovom mrežnom mjestu prema kolačiću kad je zabilježen prvi i posljednji posjet.

Videozapisi na YouTubeu

Neke stranice na platformi prikazuju ugrađene videozapise s YouTubea, za koje upotrebljavamo način poboljšane privatnosti. U tom slučaju YouTube neće na vašem mjestu ugraditi kolačiće kada posjetite te stranice, osim ako ne odlučite stupiti u interakciju s videozapisima (reproducirati ih, podijeliti itd.). U tom će vas slučaju poruka obavijestiti o tome da morate prihvatiti YouTubeove kolačiće kako biste mogli to učiniti.

YouTube ima vlastite politike upotrebe kolačića i privatnosti nad kojima nemamo nikakvu kontrolu. Kolačići s YouTubea ne mogu se ugraditi sve dok ne date privolu za YouTubeove kolačiće, nakon čega ćete biti preusmjereni na mrežno mjesto YouTubea.

Mrežna analitika

Kao što smo gore napomenuli, eTwinningova platforma upotrebljava Googleovu analitiku za mrežnu analitiku. Googleova analitika alat je koji upotrebljava kolačiće za praćenje interakcija posjetitelja, pomažući vlasnicima mrežnih mjesta da razumiju kako upotrebljavaju njihovo mrežno mjesto. Ako date privolu za ugradnju kolačića povezanih s Googleovom analitikom, ona će prikupljati informacije bez izravne identifikacije korisnika.

Korisnici uvijek mogu odustati od Googleove analitike a da to ne utječe na način na koji posjećujete naše mrežno mjesto – za više informacija o odustajanju od praćenja koje obavlja Googleova analitika na svim mrežnim mjestima koje upotrebljavate, posjetite ovu Googleovu stranicu.

Kako upravljati kolačićima? 

Kolačićima možete upravljati i/ili ih brisati po želji – za podrobnije informacije pogledajte aboutcookies.org. Možete obrisati sve kolačiće koji se već nalaze na vašem računalu i možete podesiti većinu pretraživača tako da sprječavaju postavljanje kolačića. Međutim, ako to učinite, možda ćete morati ručno podešavati neke postavke svaki put kad posjetite neko mrežno mjesto, a neke usluge i funkcionalnosti možda neće raditi.

Cjeloviti i ažurirani popis tih zemalja, kao i svih NSP-ova i PAP-ova, dostupan je na ovim posebnim stranicama: NSP i PAP

7. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Na razini EU-a i nacionalnim razinama - eTwinning.net

Prikupljeni osobni podatci i sve povezane informacije pohranjuju se na zaštićenim poslužiteljima pružatelja usluge (Europska školska mreža).

Ugovorna odredba o zaštiti podataka uključena je u ugovor s pružateljem usluge kako bi se osiguralo da se vaši podatci obrađuju u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

Rad računalnih centara pružatelja usluge ugovorno se pridržava direktiva o sigurnosti Europske komisije i odredbi koje je utvrdila Uprava za sigurnost za ove vrste poslužitelja i usluge.

NSP-ovi i PAP-ovi koji žele obrađivati podatke za nacionalne aktivnosti pristupaju podatcima pohranjenima na središnjoj razini.

8. Koja su vaša prava u pogledu osobnih podataka i kako ih možete ostvariti?

Imate pravo:

Zatražiti pristup osobnim podatcima koje imamo o vama Zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ili ih ispraviti sami na svom profilu Zatražiti, pod određenim uvjetima, brisanje svojih osobnih podataka Zatražiti, pod određenim uvjetima, ograničenje obrade svojih osobnih podataka Uložiti prigovor u svakom trenutku na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije Zatražiti prijenos svojih osobnih podataka drugoj organizaciji u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu (prenosivost podataka) U svakom trenutku povući svoju privolu.

Ako se NSP ili PAP nalaze izvan EU-a/EGP-a, prijenos osobnih podataka odvija se na osnovi odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u ugovorima o bespovratnim sredstvima potpisanima između Agencije i službi za podršku. Korisnici mogu zatražiti primjerak tih zaštitnih mjera tako da se obrate voditelju obrade kako je navedeno u nastavku. 

Neki podatci koje dostave korisnici bit će objavljeni, nakon izričite privole korisnika, na javnom prostoru portala eTwinning (eTwinning.net), što znači da su takvi podatci slobodno dostupni na internetu. U tom slučaju korisnik ima pravo obrisati svoje podatke. Podatci koji postaju javni osobito su sljedeći:

Podatci o registriranoj osobi: ime, prezime, škola kojoj pripada. U slučaju eTwinningovih ambasadora, javno će biti prikazana i slika korisnika.

Podatci o školi: službeni naziv škole, mjesto, regija, država.

Podatci o projektu: naziv, opis, jezici, dobne skupine učenika, podatci o partnerima, datum registracije i završni podatci (ako su dostupni).

Ostali podatci koje korisnici dostave na platformu eTwinning (npr. poruke u forumima, rasprave na internetu, datoteke i slike) vidljivi su samo ostalim registriranim korisnicima prema području na portalu na kojem su učitani (npr. eTwinningove grupe, Learning Lab, TwinSpace).

Prijenos određenih podataka trećim stranama (npr. istraživačkim centrima i sveučilištima) može se dopustiti uz posebno ovlašenje voditelja obrade podataka, no podatci će biti preneseni u anonimiziranom obliku.

Osobni podatci ne mogu se nikad upotrebljavati u marketinške svrhe. 

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

Pristup podatcima, u svrhe navedene u 3. točki, strogo je ograničen na:

Nacionalne službe za podršku, partnerske agencije za potporu, nacionalna ili regionalna školska tijela zadužena za primjenu eTwinninga na nacionalnoj razini i očuvanja kontakta s korisnicima u svojim zemljama. Svaka služba za podršku može pristupiti osobnim podatcima korisnika iz svoje zemlje. 

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Na razini EU-a i nacionalnim razinama

Podatci koji se odnose na statističke i istraživačke svrhe čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja eTwinninga u zbirnom, anonimnom obliku.

Podatci koji se odnose na profil korisnika čuvaju se najviše tri godine od posljednje prijave korisnika na platformu. Nakon godinu dana od posljednje prijave, korisnički profil automatski postaje neaktivan, tj. više neće biti vidljiv ostalim korisnicima ili vanjskom svijetu. Korisniku se šalje obavijest o tome da je njegov profil postao neaktivan i da može ponovno aktivirati svoj račun tako da se prijavi u njega. Drugi i posljednji podsjetnik šalje se nakon dodatne dvije godine, a u njemu se korisnika obavještava da će nakon 3 godine od posljednje prijave njegov profil trajno biti onesposobljen. Zatim će svi osobni podatci biti anonimizirani.

Da biste onesposobili ili izbrisali račun, obratite se Središnjoj službi za podršku (pogledajte 6. točku u nastavku) na: helpdesk@etwinning.net.

U slučaju da korisnici zatraže onesposobljavanje svog profila ili da je njihov profil automatski onesposobljen, ostalim korisnicima eTwinninga neće biti vidljivi nikakvi podatci. Podatci će se čuvati samo u anonimiziranom obliku koji ne omogućuje identifikaciju pojedinca. Požele li korisnici čiji je profil onesposobljen nastaviti upotrebljavati platformu, morat će se ponovno registrirati. Podatci ostaju na raspolaganju u zbirnom obliku isključivo u istraživačke svrhe i svrhe praćenja Agenciji, nacionalnim ili regionalnim školskim tijelima, tijelima nadležnima za provođenje eTwinninga (Središnjoj i nacionalnim službama za podršku) i ostalim trećim stranama (pogledajte 6. točku) uz odobrenje voditelja obrade podataka.

6. Tko ima pristup vašim osobnim podatcima i kome se priopćavaju?

Na razini EU-a - eTwinning.net

Pristup podatcima, u gore navedene svrhe, strogo je ograničen na:

 • Osobe registrirane na Twinningu (nakon prijave) mogu vidjeti sljedeće podatke o ostalim korisnicima: cijeli skup podataka izuzev korisnikove adrese e-pošte i podatke o ravnatelju škole.
 • Agencija EACEA, Europska komisija: cijeli skup podataka. Ovlašteno osoblje organizacije s kojom je Agencija ugovorila provođenje eTwinninga, tj. središnja služba za podršku (Europska školska mreža): cijeli skup podataka.
 • NSP i PAP: podatke o registriranim korisnicima samo za pojedince iz svoje zemlje.

Ako se NSP ili PAP nalaze izvan EU-a/EGP-a, prijenos osobnih podataka odvija se na osnovi odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u ugovorima o bespovratnim sredstvima potpisanima između Agencije i službi za podršku. Korisnici mogu zatražiti primjerak tih zaštitnih mjera tako da se obrate voditelju obrade kako je navedeno u nastavku. 

Neki podatci koje dostave korisnici bit će objavljeni, nakon izričite privole korisnika, na javnom prostoru portala eTwinning (eTwinning.net), što znači da su takvi podatci slobodno dostupni na internetu. U tom slučaju korisnik ima pravo obrisati svoje podatke. Podatci koji postaju javni osobito su sljedeći:

Podatci o registriranoj osobi: ime, prezime, škola kojoj pripada. U slučaju eTwinningovih ambasadora, javno će biti prikazana i slika korisnika.

Podatci o školi: službeni naziv škole, mjesto, regija, država.

Podatci o projektu: naziv, opis, jezici, dobne skupine učenika, podatci o partnerima, datum registracije i završni podatci (ako su dostupni).

Ostali podatci koje korisnici dostave na platformu eTwinning (npr. poruke u forumima, rasprave na internetu, datoteke i slike) vidljivi su samo ostalim registriranim korisnicima prema području na portalu na kojem su učitani (npr. eTwinningove grupe, Learning Lab, TwinSpace).

Prijenos određenih podataka trećim stranama (npr. istraživačkim centrima i sveučilištima) može se dopustiti uz posebno ovlašenje voditelja obrade podataka, no podatci će biti preneseni u anonimiziranom obliku.

Osobni podatci ne mogu se nikad upotrebljavati u marketinške svrhe. 

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

Pristup podatcima, u svrhe navedene u 3. točki, strogo je ograničen na:

 • Nacionalne službe za podršku, partnerske agencije za potporu, nacionalna ili regionalna školska tijela zadužena za primjenu eTwinninga na nacionalnoj razini i očuvanja kontakta s korisnicima u svojim zemljama. Svaka služba za podršku može pristupiti osobnim podatcima korisnika iz svoje zemlje. 

Cjeloviti i ažurirani popis tih zemalja, kao i svih NSP-ova i PAP-ova, dostupan je na ovim posebnim stranicama: NSP i PAP

7. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Na razini EU-a i nacionalnim razinama - eTwinning.net

Prikupljeni osobni podatci i sve povezane informacije pohranjuju se na zaštićenim poslužiteljima pružatelja usluge (Europska školska mreža).

Ugovorna odredba o zaštiti podataka uključena je u ugovor s pružateljem usluge kako bi se osiguralo da se vaši podatci obrađuju u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

Rad računalnih centara pružatelja usluge ugovorno se pridržava direktiva o sigurnosti Europske komisije i odredbi koje je utvrdila Uprava za sigurnost za ove vrste poslužitelja i usluge.

NSP-ovi i PAP-ovi koji žele obrađivati podatke za nacionalne aktivnosti pristupaju podatcima pohranjenima na središnjoj razini.

8. Koja su vaša prava u pogledu osobnih podataka i kako ih možete ostvariti?

Imate pravo:

 • Zatražiti pristup osobnim podatcima koje imamo o vama
 • Zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ili ih ispraviti sami na svom profilu
 • Zatražiti, pod određenim uvjetima, brisanje svojih osobnih podataka
 • Zatražiti, pod određenim uvjetima, ograničenje obrade svojih osobnih podataka
 • Uložiti prigovor u svakom trenutku na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije 
 • Zatražiti prijenos svojih osobnih podataka drugoj organizaciji u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu (prenosivost podataka)
 • U svakom trenutku povući svoju privolu.

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka prema odredbama članka 23. Uredbe 2018/1725.

Isto tako, imate pravo da se na vas ne odnose odluke koje se temelje na automatiziranoj obradi (koju rade isključivo strojevi) i koje na vas utječu, kako je određeno zakonom.

Na razini EU-a - eTwinning.net

Da biste ostvarili svoja prava na europskoj razini, u većini slučajeva (pristup, ispravak, zahtjev za ograničenjem, ulaganje prigovora na obradu podataka) možete se obratiti europskom voditelju obrade podataka (Agenciji), pogledajte 1. točku

Ako želite obrisati svoje podatke s eTwinninga, obratite se Središnjoj službi za podršku na: helpdesk@etwinning.net.

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

Za sva pitanja o pravima koja imate i ostvarenju svojih prava povezanih s obradom osobnih podataka koju na nacionalnoj razini obavljaju službe za podršku (putem svojih nacionalnih eTwinningovih platformi i/ili biltena i obavijesti), obratite se voditeljima obrade podataka u svakoj zemlji (popis osoba za kontakt pogledajte u 1. točki).

9. Imate pravo obraćanja u slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za osobne podatke

Na razini EU-a - eTwinning.net

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za zaštitu osobnih podataka, obratite se voditeljima obrade na gore navedenu adresu i namjensku adresu e-pošte.

Možete se obratiti i službeniku za zaštitu podatakaAgencije na sljedeću e-adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: Mrežno mjesto http://www.edps.europa.eu.

Na nacionalnoj razini - eTwinningovi nacionalni portali

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti nadležnim nacionalnim voditeljima obrade (pogledajte popis kontakta u 1. točki).

Smatrate li da su vaša prava na zaštitu podataka prekršena, obratite se tijelima za zaštitu podataka u zemlji u kojoj se nalazite ili u kojoj se nalaze službe za podršku


 1. Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka od strane institucija, tijela, ureda i agencija Unije te o slobodnom kretanju takvih osoba i ukidanje Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 / EZ Tekst s EEA (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.)
 2. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (Uredba o općoj zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., Str. 1–88.)

 • Data privacy