article image

Slijedeća izjava objašnjava našu politiku u pogledu osobnih informacija koje prikupljamo i o vama.

Pregled

eTwinning je inicijativa Europske Unije. Dio je Comeniusovog programa Erasmus+, europskog programa za obrazovanje, obuku, mlade i sport. Njime upravlja Europska Komisija i prijmjenjuje ga njena Izvršna agencija za obrazovanje, audioviziju i kulturu (EACEA).

eTwinning platforma iznad svega poštuje privatnost svojih korisnika. Pruža sigurno i zaštićeno okruženje za škole, učitelje i učenike kako bi neometano mogli međusobno surađivati. Slijedeća izjava objašnjava politiku u skladu sa kojom eTwinning platforma prikuplja, upravlja i koristi podatke svojih korisnika.


1. Obrasci za slanje putem Interneta 

Budući sa eTwinning platforma – koja uključujeeTwinning Portal, eTwinning Desktop, Projektni dnevnik, TwinSpace, Laboratorij za učenje i Grupe – prikuplja i obrađuje osobne podatke, podložna je Uredbi (EC) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18 prosinca 2000 o zaštiti pojedinaca u pogledu osobnih podataka od strane institucija i tijela Europske unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (OJ L8 od 12.1.2001, p. 1.).
 
Razni alati na eTwinning Platformi omogućavaju korisnicima slanje informacija kako bi sudjelovali u eTwinning aktivnostima. Kad se prijavljujete online i šaljete druge informacije, podaci se prikupljaju i dalje šalju za svrhe navedene pod točkom 2. Relevantne informacije koje se obrađuju u skladu sa odgovornostima Kontrolora podataka, koji je voditelj odjela A5 - za strukovno obrazovanje, obrazovanje odraslih, platforme EACEA. 


2. Koje osobne informacije prikupljamo, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima?

(a) Osobne informacije: Osobne informacije koje se prikupljaju na eTwinning platformi su:

Obavezni podaci

 • Podaci o prijavitelju: ime, prezime, uloga u školi (ako ste učitelj, predmet koji podučavate); teme za potencijalni projekt, jezici potencijalnog projekta, dob učenika u projektu, email adresa i projekta ideja.
 • Školski podaci: službeno ime škole, adresa, grad, email adresa, regija i škola.
 • Voditelj škole’s data: ime, prezime, službena email adresa.

Neobavezni podaci (možete ih dostaviti ili ne morate)

 • Podaci o prijavitelju: opisi, popis kontakata na Desktopu, popis projekata, prilika za uspostavu Comenius školskog partnersva, eTwinning nagrade i druge nagrade, fotografija prijavitelja, fotografije i druge informacije koje se osnose na upotrebu eTwinning Desktopa.
 • Školski podaci: poštanski broj, broj škole, broj telefona, web stranica.

(b) Drugi podaci: Prijavitelji se mogu prijaviti za projekt TwinSpaces, eTwinning Grupe, Sobe za učitelje i Događaji za učenje i napraviti Dnevnik projekta. U ovim slučajevima, prijavitelji mogu poslati informacije za sudjelovanje u takvim inicijativama. Pristup tim platformama je ograničen na isključivo registrirane članove.

Europska komisija, EACEA i EUN Partnerstvo AISBL (European Schoolnet), ne snose odgovornost za informacije ili dokumente koje na web stranicu unosi treća strana.


(c) Upotreba podatak: Pohrana, obrada i prikaz podataka je potrebna radi:

 • lakšeg pronalaženja partnere i uspostavu projekata;
 • pružanja informacija o prijavljenim aktivnostima unutar i izvan eTwinninga kako bi se obogatili korisnički i školski profili;
 • pružanje informacija o eTwinning projektima;
 • općenito, omogućavanje suradnje i komuniciranja u duhu obostranog povjerenja i poštovanja svim eTwining prijavljenim korisnicima,
 • omogućuje i olakšava aktivnosti nadzora i istraživanja.

Sažeti statistički podaci prikupljaju se redovito, uključujući no ne isključujući, broj korisnika tijekom specifičnog razdoblja, od učitelja ili korisnika računa biraju se predmeti i/ili zemlje za projekt. Kako bi se najviše iskoristilo iskustvo korisnika, eTwinning Portal može pratiti učestalost posjeta, navika, preferenci i postavke.

Podaci koji se odnose na korisničko’ ponašanje na raznim područjima eTwinning platforme mogu se koristiti u svrhu istraživanja i nadzora od strane EACEA, Europske komisije i institucija koje koriste eTwinning (npr. Centralna služba za podršku (CSS) i Nacionalna služba za podršku (NSS) i nacionalne i regionalne školske institucije) treća strana (npr, istraživački centri i sveučilišta). Svi podaci o korištenju gore navedenih čimbenika moraju se dostaviti kontroloru podataka, koji zadržava pravo odbiti odobrenje za takvu upotrebu.

Podaci se smiju obrađivati samo u ovu svrhu. Pravna osnova za obradu tih operacija osobnih podataka je navedena pod brojem 9.


(d) Tehnički podaci: Podatke dostavljaju sami korisnici slanjem online obrazaca na raznim područjima eTwinning platforme. Platformu vodi pružatelj usluga (European Schoolnet) pod specifičnim ugovorom za usluge sa EACEA. Svi podaci se prikupljaju u bazi podataka.


3. Tko ima pristup informacijama i kome se prikazuju?

U navedene svrhe pristup je isključivo ograničen na:

 • eTwinning prijavitelji (nakon logiranja na Desktopu): Puni komplet podataka osim osobnih informacija, poput adrese koja se registrira, email adresa i podaci o školskom voditelju.
 • EACEA, Europska Komisija, CSS: puni komplet podataka.
 • Nacionalna ili školska tijela koja provode eTwinning na nacionalnoj razini (NSS): puni set podataka za korisnike u njihovim zemljama.

Transfer specifičnih podataka na treću stranu (npr. istraživački centri i sveučilišta) može se dozvoliti samo uz izričito odobrenje Kontrolora podataka. Kad god je moguće, podaci će biti obrađeni na anoniman način, naročito ako se prenose na treću stranu u istraživačke svrhe.

Osobni podaci se neće nikad koristiti u marketinške svrhe.

Neko podaci koje korisnici šalju će biti prikazani na javnim dijelovima eTwinning portala, što znači da će takvi podaci biti javno raspoloživi na Internetu. A to su slijedeći podaci:

 • Podaci o prijavitelju: ime, prezime, uloga u školi (ako ste učitelj, predmet koji podučavate); teme za potencijalni projekt, jezici potencijalnog projekta, dob učenika u projektu, email adresa i projekta ideja(ako ste dobili dozvolu korisnika).
 • Školski podaci: službeno ime škole, grada, regije, zemlje i slika škole , grad, regija, zemlja i fotografija škole (ako ste dobili dozvolu korisnika).
 • Podaci o projektu: ime, opsi, jezici, dob učenika, detalji o partneru, podaci o registraciji i zaključni podaci (ako postoje).
 • Obrazovni resurski koji su učitani u Području resursa i za koje postoji dozvola za upotrebu od strane vlasnika.

Drugi podaci koje korisnici postave na eTwinning platformu (npr. poruke na forumima, online rasprave i vijesti, datoteke i slike) će biti vidljive samo registriranim korisnicima na određenom dijelu Portala na kojem su i ti podaci učitani (npr. samo eTwinning Grupama, Learning Labu, TwinSpace, Dnevniku projekta). No ipak, administrator može odlučiti da učini te sve podatke javno vidljivima. U tom slučaju, prijavljena osoba ima pravo obrisati informacije koje se odnose na njega/nju i informacije koje se odnose na njegove/njezine učenike.


4. Kako štitimo i osiguravamo naše informacije?

Prikupljeni osobni podaci i sve informacije su pohranjene na sigurnim serverima pružatelja usluga.(European Schoolnet). Aktivnosti računarskih centara pružatelja usluga ugovorno obavezuju na pridržavanje sigurnosnih direktiva Europske komisije i odredbi Direktorata za sigurnosti za te vrste servera i usluga.


5. Kako možete provjeriti, promjeniti ili obrisati svoje informacije?

U slučaju da želite provjeriti koji osobni podaci su pohranjeni u vaše ime od nadležnog kontrolora, ili ako se ih promijenili ili ispravili, možete to i sami učiniti online. Lozinka koju ste postavili tijekom registriranja će vam omogućiti logiranje i ažuriranje osobnih podataka ili deaktivaciju profila. Korisnici mogu zatražiti deaktivaciju profila u bilo koje doba (pogledajte dolje pod točkom 6.).


6. Koliko dugo čuvamo vaše podatake? 

Statistički podaci i podaci o istraživanjima čuvajuse tijekom cijelog vremena trajanja eTwinninga u agregiranom, anonimnom formatu.

Podaci koji se odnose na profil korisnika, kao što je opisano pod točkom 2, drže se godinu dana nakon korisnikovog zadnjeg logiranja. Godinu dana nakon zadnjeg logiranja, korisnički profil će se automatski podesiti kao neaktvian, tj. više neće biti vidljiv. Objava o tome se šalje korisniku kako bi se informirao da je njegov/njezin profil neaktivan i da on/ona mogu ponovno aktivirati svoj račun logirajući se ponovno. Drugi i posljednji podsjetnik se šalje nakon dvije godine u kojem se obavještava korisnik da će 3 godine nakon njegovog/njezinog prvog logiranja, njezin/njegov profil biti trajno deaktiviran. Sve osobne informacije tada postaju anonimne.

U slučaju da korisnici traže deaktivaciju svog profila ili ako je profil automatski deaktiviran, ni jedan podatak neće ostati vidljiv drugim eTwinning korisnicima. Podaci će biti držani u anonimnom obliku koji ne dozvoljava osobnu identifikaciju. Ako korisnici sa deaktiviranim profilom žele nastaviti koristiti platformu, morat će se ponovno registrirati. Podaci se koriste isključivo u istraživačke i nadzorne svrhe i na raspolaganju su EACEA , Europskoj Komisiji, nacionalnim ili regionalnim školskim tijelima, institucijama koje provode eTwinning (Centralna i Nacionalna služba za podršku) i ostale treće strane (vidi točku 3) u skladu sa odobrenjima Kontrolora podataka u agregiranom formatu.


7. Kontakt informacije

Za sva pitanja o vašim pravima i provođenju vaših prava koja se odnose na obradu osobnih podataka ( poput pristupa i ispravaka osobnih podataka), molimo slobodno se obratite Kontroloru eTwinning platforme na ovoj adresi:

Voditelj jedinice A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Izvršna agencija za obrazovanje audioviziju i kulturu
Ured: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgija
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Kako biste deaktivirali račun, molimo obratite se Glavnoj službi za podršku: helpdesk@etwinning.net.


8. Pomoć

U slučaju povrede zaštite osobnih podataka možete se obratiti Kontroloru na gore navedenu adresu. Možete se obratiti i EACEA's službeniku za zaštitu podataka na slijedeću email adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ako konflikt mora riješili Kontrolor ili Službenik za zaštitu podataka možete uložiti žalbu kod Europskog superviozra za zaštitu podataka: website - http://www.edps.europa.eu; email - edps@edps.europa.eu.


9. Pravna osnova

Ključna pravna osnova za obradu osobnih podataka je:
(a) Članak 4 odluke EK 2009/336/EC od 20 travnja 2009 o uspostavi Agencije za obrazovanje, audioviziju i kulturu za upravljanje aktivnostima Europske Unije na podurčjima obrazovanja, audiovizije i kulture uz primjenu Uredbe vijeća (EC) br 58/2003 (OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.);
(b) Aktivnost Doživotnog programa za učenje (2007-2013) uspostavljena je u skladu sa Odlukom 1720/2006/EC Parlamenta i Vijeća od 15 studenog 2006 (OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).

 • Administration
 • Copyright
 • European