article image

eTwinningove škole pokazuju snažnu predanost suradnji, dijeljenju i timskom radu

Suradnja je riječ koja je neraskidivo povezana s eTwinningom. U većini slučajeva opisuje suradnju tijekom rada na eTwinningovim projektima među nastavnicima i učenicima iz različitih zemalja.

Međutim, u školskom okruženju učinkovita suradnja učitelja definira se kao bavljenje praksom, učitelji komuniciraju o svojim iskustvima i aktivnostima u učionici nastojeći ojačati pedagošku stručnost i ohrabriti kolege da pokušaju stvoriti nove stvari. Članovi školske zajednice dijele uvjerenje da je suradnja i omogućavanje vremena za formiranje timova i zajednički rad, najbolji način za postizanje ciljeva škole

Pokazujući snažnu predanost suradnji, učitelji imaju veći pristup resursima i poboljšavaju svoje nastavne metode, jer suradnja nudi podršku za isprobavanje novih ideja i aktivnosti. Ovaj postupak također omogućava školi da kontinuirano promišlja i poboljšava svoje prakse i stvara visoke standarde za sve učenike.

Škole moraju prevladati različite prepreke: uspostavljeni sustavi, nedostatak vremena, redefiniranje školske kulture, te sve od izolacije učitelja do suradnje učitelja i napetosti i neslaganja koje timski rad može stvoriti. U ovom je slučaju uloga ravnatelja presudna. Ravnatelji bi trebali zajednički donositi odluke sa zaposlenima u školi, pružiti potporu za učinkovito uspostavljanje učiteljskih timova (definirati svrhu, postaviti ciljeve, dati povratne informacije, podršku). Budući da su viditelji u školama, motiviraju školsko osoblje da nastave učiti i poboljšavati svoje prakse.

Suradnja nije uvijek jednostavna i traži mnogo ulaganja i vremena. Škole mogu početi polako provodeći različite akcije poput mentorskih programa, društvenih mreža, zajedničkog poučavanja, otvorenih lekcija i tjednih sastanaka za planiranje i suradnju itd.

No je li to dovoljno? Što je sa suradnjom izvan škole? Kako škole mogu angažirati roditelje i njihove zajednice?

Istraživanja pokazuju da će se učenici čiji su roditelji uključeni u njihovo obrazovanje vjerojatnije dobro prilagoditi u školi, imati bolje socijalne vještine, ispuniti domaće zadaće, imati više ocjene i još mnogo toga. Angažman lokalne zajednice također može poboljšati ishode učenja učenika i pomoći im da shvate svoju ulogu u širem društvenom kontekstu.

Učinkovita komunikacija između škola, roditelja, učenika i zajednice čine temelj za razvijanje partnerstva koja mogu imati utjecaj na učenje učenika. Učenje nije ograničeno na učionicu, a sudjelovanje roditelja u školskom životu može njegovati holističko okruženje za učenje učenika. Istodobno, članovi zajednice i organizacije mogu ponuditi svoju stručnost i znanje koje škole mogu koristiti za pružanje autentičnijeg i povezanog učenja za svoje učenike.

Afrilčka poslovica kaže: „Potrebno je cijelo selo za odgoj djeteta“ i to bi trebala biti uloga škole i eTwinninga. eTwinningove škole trebale bi njegovati kulturu koja poštuje, vrednuje, podržava i priznaje inkluzivni angažman svih, za postizanje školskih ciljeva i provedbu školske misije kroz eTwinning.


Primjeri dobre prakse eTwinning škola:

U Eksperimentalnoj školi Sveučilišta u Solunu u Grčkoj suradnja se oblikuje u različitim oblicima. Među 34 učitelja u školi, većina njih sudjeluje u eTwinning aktivnostima, to podrazumijeva poticaj i potporu školskog vodstva, zajedno s predanom edukacijom i konkretnim mogućnostima za zajednički rad učitelja. Kako bi pomogao učiteljima da koriste eTwinning kao sastavni dio kurikuluma, školska uprava pruža redovite mogućnosti profesionalnog razvoja kojim pomažu nastavnicima da napreduju i razvijaju svoje kompetencije.

U akademskoj godini 2019. - 2020. svi registrirani učitelji u eTwinningu sudjelovali su u takvim aktivnostima i podijelili su svoje uvide s ostatkom osoblja. Učitelji su imali konkretnu priliku komentirati prakse kolega, raspravljati o različitim pitanjima škole, iznijeti svoju zabrinutost i donijeti odluke. Kako bi se potaknulo suradničko educiranje učitelja, na svakom eTwinning projektu koji se izvodi u školi sudjelovalo je više učitelja. Učitelj je započeo projekt i predstavio svoje ideje svojim kolegama, a zainteresirani su se mogli pridružiti, što je naravno stvorilo izvrsne interdisciplinarne projekte i omogućilo učiteljima i učenicima različitih razreda da uče jedni od drugih. Kako bi poboljšali suradnju u školi, učitelji su ohrabreni da pohađaju tečaj eTwinninga i promatraju rad svog kolege, omogućavajući međusobno podučavanje i učenje, povratne informacije i razmjenu ideja. Kroz eTwinning učitelji su stekli brojne ideje i nadahnuće. Učenje od kolega za učitelje putem eTwinninga bilo je izuzetno važno. Omogućilo je učiteljima, prema njihovoj stručnosti, da organziraju nastavu o različitim temama za cijelo školsko osoblje, na primjer kako koristiti određenu ICT opremu i koristiti je na nastavi.

Suradnja nije bila ograničena na učitelje, već su učenici i roditelji bili uključeni u proces učenja i donošenje odluka. Učenici, koji su često upoznati s novim tehnologijama, pomogli su učiteljima i roditeljima da steknu ICT vještine. Studenti su u Moodleu pripremili i izvodili niz mrežnih tečajeva (8 lekcija) u korištenju ICT-a, GDPR-a i e-sigurnosti s ciljem borbe protiv digitalne isključenosti odraslih. Nadalje, poticana je suradnja među učenicima različitih razreda u izvannastavnim aktivnostima. To se odvijalo u školskim klubovima poput; orkestar, umjetnostii, matematika, statistika, kazalište, fizika, kino, model Ujedinjenih naroda i kritičko razmišljanje.

Angažman učenika i roditelja također se široko prakticira u Col·legi Sant Josep u Navàsu, malom gradu sa 6.000 stanovnika u regiji Kataloniji u Španjolskoj. Suradnja i angažman s roditeljima odvijali su se kroz utvrđenu roditeljsku uključenost te su, prema stručnosti, roditelji pozvani u škole i pomažu učenicima u obavljanju različitih aktivnosti. Vršnjačko učenje, učenje od kolega učitelja i otvoreni stavovi za isprobavanje novih praksi rezultirali su radionicama i bliskom suradnjom / podučavanjem novih eTwinnera od strane iskusnijih učitelja. Kao rezultat toga, dvanaest od sedamnaest učitelja uključenih u eTwinning u školi prošle su godine aktivno sudjelovali u interdisciplinarnom projektu, a dvoje od njih odlučilo je započeti vlastite zasebne projekte sa svojim razredima. Kao i u grčkoj školi, donošenje odluka i proces promišljanja nisu bili ograničeni na formalno školsko vodstvo, već su u to bili uključeni i učenici i roditelji. Col·legi Sant Josep organizirao je sastanak u kafiću s dva reprezentativna učenika iz svakog razreda, po jednim roditeljem iz svakog razreda i učiteljima. Na ovom sastanku u kafiću, grupa je raspravljala o novom ICT-u i glazbenom tečaju te su iznijeli različite prijedloge o mogućoj suradnji.

U obje škole suradnja je u svim aspektima bila i jest jedan od glavnih prioriteta. Kao rezultat toga, učitelji, roditelji i naravno učenici ne samo da su poboljšali svoje prakse učenja i poučavanja, već su se i više angažirali i posvetili školskoj misiji i ciljevima.