article image

Obrazovanje o kružnom gospodarstvu - Koncept koji uvodi djelovanje za okoliš u škole

Koncept kružnog gospodarstva novi je pogled na održivost. Pogled se temelji na svijetu prirode u kojem se sve smatra resursom za sljedeću razinu hranidbenog lanca i ništa ne završava kao otpad.

Koncept kružnog gospodarstva osporava sadašnji linearni model proizvodnje i potrošnje. Linearni model slijedi 4 koraka:

 • Uzimanje iz prirode
 • Izrada proizvoda
 • Upotreba proizvoda
 • Odlaganje otpada, koje često dovodi do zagađenja naših resursa.

Ovaj je model stvorio gospodarstvo izrazito ovisno o upotrebi energije i drugih resursa za proizvodnju i dostavu proizvoda i usluga, što dovodi do uništavanja prirode čiji smo i sami dio i o kojoj ovisi zadovoljenje naših svakodnevnih potreba.

Za razumijevanje koncepta kružnog gospodarstva najvažnije je razviti znanja, vrijednosti, stavove/sklonosti i ponašanja koja će dovesti do pozitivnih djelovanja s ciljem prelaska na „nultu stopu otpada” kao krajnjeg ishoda.Kao polazište za obrazovanje o kružnom gospodarstvu može se iskoristiti bilo koja od postojećih obrazovnih inicijativa za zaštitu okoliša, poput uštede energije, upravljanja otpadom, učenja o bioraznolikosti, klimatskim promjenama itd.

Ako u školi poučavate o održivosti, kružno gospodarstvo kao koncept pomaže u prevladavanju sadašnjeg ograničenog djelovanja za okoliš. Stvara priliku za modeliranje koncepata i načela kružnog gospodarstva kao „cijele škole” kako bi se ojačala vizija održivoga svijeta. Svaka škola, uz malo kreativnog razmišljanja, može jednostavno pokrenuti aktivnosti koje će pomoći unaprijediti kružno gospodarstvo. Zamisao je oponašati prirodne procese kako bi se umjesto otpada proizvodili resursi. Kritičko razmišljanje potrebno je kako bi se preispitali svi resursi koji ulaze u školu te pratili postupci kroz koje prolaze i postaju nešto što se više ne upotrebljava. Kroz preispitivanje saznajte kako možete:

 1. Jednostavno promijeniti način potrošnje da biste proizvodili nultu stopu otpada. To se postiže upotrebom usluga ili proizvoda koji su trajni, rabe materijal koji se može reciklirati i koji se mogu popraviti.
 2. Odvajati biološke resurse koji se mogu prirodno kompostirati i elemente koji se mogu vratiti u prirodni oblik od ostalih resursa koji se mogu ponovno upotrijebiti ili reciklirati. Materijali poput metala i plastike mogu se ponovo upotrijebiti i iz njih se mogu ponovno proizvesti nove stvari.
 3. Upotrebljavati obnovljive izvore energije za smanjenje ovisnosti o ugljenu i drugim fosilnim gorivima. Imajte na umu da kad radite rukama ili nogama također upotrebljavate obnovljivu energiju.

Djelovanja koja pomažu povećati kružnost su:

 1. Odbijte stvari koje vam nisu potrebne i stvari koje ne možete reciklirati.
 2. Smanjite potrošnju. Razmislite o dijeljenju, iznajmljivanju ili posudbi umjesto kupovanja.
 3. Ponovno upotrijebite i produljite život proizvodu popravljanjem, obnavljanjem i prenamjenom.
 4. Reciklirajte i osposobite stvari poput metala, papira, plastike...

Circular Economy

Za primjer, učenici mogu sagledati jedan od uobičajenih proizvoda s kojim su dobro upoznati, npr. papir. Mogu postaviti sljedeća pitanja kako bi ocijenili u kojoj mjeri njihove prakse unapređuju kružnost::

 1. Jesu li proizvodi od papira izrađeni od recikliranog papira?
 2. Gdje se može smanjiti ili ukinuti upotreba papira?
 3. Imaju li proizvodi oznake održivosti, poput oznake Vijeća za nadzor šuma?
 4. Što se događa s rabljenim knjigama - prosljeđuju li se sljedećoj generaciji učenika?
 5. Kako se i gdje stari papir može ponovno upotrijebiti ili sigurno zbrinuti?

Postupak preispitivanja može se provesti na svim odlukama koje donosimo o potrošnji radi unapređenja kružnog gospodarstva. Sjetite se što je rekao Albert Einstein: „Ne možemo svoje probleme riješiti istim načinom razmišljanja kojim smo ih stvorili.”

Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš provodi Projekt ekoškola za unaprjeđenje kružnog gospodarstva (E-SPACE).

Želite li saznati više o projektu, pogledajte: https://www.ecoschools.global/espace

Pramod Kumar Sharma, viši direktor za obrazovanje, Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš