article image

Izdvojeno: Nova eTwinning istaknuta grupa „Poznavanje spolova – kako zaustaviti stereotipe“

Ove nove školske godine eTwinning s ponosom predstavlja novu istaknutu grupu u zajednici: „Poznavanje spolova – kako zaustaviti stereotipe“.

Riječ spol odnosi se na oba dva spola (muški i ženski), osobito kada se razmatra u odnosu na socijalne i kulturne, a ne biološke razlike. Termin se ujedno koristi u širem smislu da bi se označio raspon identiteta koji ne odgovara uvriježenim idejama o muškarcima i ženama. Iako se riječi spol i rod često koriste jedna umjesto druge, imaju blago različite konotacije; rodom se nastoje označiti biološke razlike, dok spol češće označuje kulturne i socijalne razlike te ponekad obuhvaća širi raspon identiteta od dvojnog poimanja muškarca i žene.*

Nova eTwinning istaknuta grupa ima za cilj baviti se tim temama, davati podršku i inspirirati sudionike eTwinnninga da poučavaju o tim sadržajima te pomoći pri rješavanju potencijalnih izazova s kojima se nastavnicu mogu susretati u razredu. Traži načine kako podijeliti znanje i prakse poučavanja o spolu i seksualnosti na engleskom, francuskom i skandinavskim jezicima i ujedno se bori protiv stereotipa o spolovima i protiv seksizma te štiti jednakost među spolovima, slobodu i različitost u razredu, na igralištu i u društvu.

Imali smo priliku razgovarati s moderatoricom grupe, Marie Louise Petersen iz Danske i postaviti joj nekoliko pitanja. Nadamo se da će vam njezini odgovori biti jednako poučni kao i nama!

1. Što mislite na koji način istaknuta grupa „Poznavanje spolova – kako zaustaviti stereotipe“ može obogatiti i podržati dnevnu praksu nastavnika u ovoj grupi?

Puno hvala na pružanju prilike da se grupa istakne i na podržavanju cijele ideje. Nadajmo se da će grupa, kako će se razvijati, svojim članovima davati još više ideja, veza i sugestija, u prvom redu samim usmjeravanjem pažnje na ta pitanja, a zatim inspiriranjem videozapisa ili drugih materijala koji se mogu koristiti u svakodnevnoj praksi. Stvarno se nadam da će članovi grupe dijeliti ideje, pitanja, najbolje primjere iz prakse, pa i brige! Različite zemlje imaju neke izvanredne materijale, zajedničko korištenje tih materijala i pomoć pri prevođenju također bi mogao biti cilj. Samo da spomenem nekoliko primjera: francuska web-mjesta „Egalité filles-garçons“ i „Matilda“, koje je razvila mreža Canopé i koja su također povezana u grupu, imaju neizmjerno mnogo materijala, a danski nastavni materijali o seksualnom obrazovanju vrlo su informativni, izravni i prilagođeni svim dobnim skupinama. Ima još više materijala vani i trebali bismo ih podijeliti, prevesti i distribuirati..

2. Što mislite koji je najvažniji alat potreban nastavnicima da bi se pozabavili temama kao što su spol i seksualno obrazovanje u razredu?

Vjerujem da nastavnici moraju imati najnovija saznanja o pitanjima spola i seksualnosti. Kao i da poučavaju učenike da preispituju što se smatra „normalnim“. Ne mislim da mogu istaknuti poseban alat, ali vjerujem da treba biti otvoren i priznati da postoje stereotipi o spolovima te da je škola kao institucija dio problema – i rješenja! Potrebno je također poznavati naša ograničenja i granice kao nastavnika. Naposljetku držim da je iznimno važno baviti se pitanjima stereotipa, nejednakosti i seksizma bez upiranja prsta u ikoga, bez moraliziranja i bez optuživanja. Umjesto toga moramo razmotriti strukture.

3. Što mislite koju su najveći izazovi s kojima se nastavnici susreću kad je riječ o pokušaju zaustavljanja stereotipa među učenicima i na koji bi način vaša grupa pomogla u savladavanju tih izazova?

Spol i seksualnost teme su koje lako rasplamsaju diskusije! To može biti krajnje osjetljivo jer su to teme koje su usko vezane uz privatnu sferu. Stoga nastavnici i odgajatelji moraju stvarno biti oprezni pri predstavljanju tih tema. Mogu postojati neke ideje protiv stereotipa koje se poučavaju u školi, a učenik može imati iskustvo da su ti stereotipi kod kuće prihvaćeni. Pojedini ljudi osjećaju se isprovocirani cijelom idejom o propitivanju i istraživanju spola i seksualnosti.

4. Možete li nam dati par dobrih primjera za poučavanje o spolu i seksualnosti u razredu?

Zainteresirati učenike za povijesne promjene o ulogama spolova, npr. proučavanje mode u stilovima frizura itd. da bi se razumjelo da spol nije statičan. Baš kao što svatko zna da je homoseksualnost bila posve normalna u staroj Grčkoj. Budući da smo u eTwinning zajednici, razumljivo je da se uspoređuju različite kulturne interpretacije spola i seksualnosti da bi se pokazalo različite načine postupanja spolova. Na primjer: ovo sam proljeće posjetila eTwinning partnera u Španjolskoj i primijetila kako neki dječaci šeću ruku pod ruku na igralištu. To je bilo predivno vidjeti! Ne sjećam se da sam to vidjela u danskoj školi.

###

Želite doznati više o ovoj novoj istaknutoj grupi? Onda se 9. listopada u 18.00 sati pridružite uvodnom seminaru na mreži eTwinning Live. Možete rezervirati svoje sjedalo 30 minuta prije početka događaja:

https://live.etwinning.net/events/event/32098

*Oxford Dictionaries (Oxford rječnici)