article image

Vaš pogled na mogućnosti o boljem promicanju društvene uključivosti i zajedničkih vrijednosti EU

Europska komisija je nedavno pokrenula otvorenu raspravu „Promicanje uključivanja u društvo i zajedničkih vrijednosti EU putem formalnog i neformalnog učenja“ nastojeći prikupiti povratne informacije od velikog broja dionika o važnosti približavanja mladima zajedničkih vrijednosti i važnosti obrazovanja i neformalnog učenja u postizanju ciljeva i stvoriti kohezivnije društvo.

Izuzetno je važno poslušati mišljenje učitelja i osoblja škole o ovoj temi, toliko važnoj za budućnost obrazovanja. Ova anketa je dio obimnih savjetovanja i analiza u osmišljavanju mogućnosti pružanja bolje podrške EU državama članicama u promicanju drušvene uključenosti i zajedničkih vrijednosti putem formalnih i neformalnih oblika učenja. Procjenjuje i uspješnost obrazovanja i edukacije na temu pomoći mladima u stjecanju zajedničkih vrijednosti i promicanja društvene uključenosti identificiranjem mogućih izazova i budućih ciljeva.

Upitnik također ocjenjuje koji alate poput eTwinnnga treba ojačati kako bi mladi mogli koristeći se njime razumijeti važnost i prihvatiti zajedničke vrijednosti. Tijekom 2017, aktivnosti eTwinninga se bave temama inkluzije te aktivno mobiliziraju obrazovanje u promicanju vrijednosti uključivosti. 

Odgovori prikupljeni u ovoj anketi će se koristiti za pripremu Preporuke na razini EU za podršku državama članicama EU u pružanju i osiguranju obrazovanja i edukacije koja prumiče društvenu uključivost i zajedničke vrijednosti te doprinosi sprečavanju radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma.

Ispunite anketu do 11. kolovoza 20017 i podijelite s nama svoje stavove, pomognite nam stvoriti uključivo i kohezivno društvo pomoću obrazovanja! 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=f70c0498-ecbe-453c-96b3-d4195de5b66e&surveylanguage=HR