article image

Orijentacija

Projekt započinje fazom orijentacije u kojoj se predstavljaju tema i predmet projekta Nadalje, učenici saznaju što će i kako učiti tijekom projekta, kako će projekt biti vremenski raspoređen, kako će biti ocjenjivani, koji će se okvir za komunikaciju koristiti itd.

Važno je da učenici budu uključeni od samog početka i da se osjećaju kao vlasnici projekta. Učenje putem eTwinninga daje učenicima osjećaj slobode, ali istodobno i odgovornosti.

Sudionici trebaju imati mogućnost izraziti svoja očekivanja na početku projekta. Međutim, za cijelo vrijeme trajanja projekta trebaju imati i dodatne mogućnosti za davanje povratnih informacija.

Sastavni dio orijentacijske faze je aktivnost zasnovana na sudjelovanju kojom se predstavlja tema. Ta bi aktivnost trebala biti povezana sa stvarnošću i sa svijetom učenika. Učenici trebaju imati osjećaj da su oni stvaratelji sadržaja i da projekt nudi prosto za osobnu inicijativu.

PREDLOŽENE AKTIVNOSTI

        1. Izrada mentalne mape: participants create a driving question around the topic or list the connections between the topic and their personal lives. The results are presented in a mind map.

       Predloženi alati: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Vremenski slijed: sudionici izrađuju vremenski slijed svih aktivnosti na projektu i zadataka vezanih za svaku aktivnost s rokovima izvršenja. Na taj će način učenici i učitelji postati svjesni raspoloživog vremena i učinkovitije organizirati svoj rad.

       Predloženi alat: www.timetoast.com

        3. Rasprava o pravilima ponašanja na internetu nakon koje slijedi izrada dokumenta (infografike, plakata) o pravilima ponašanja na projektu.

        Predloženi alat: Forum TwinSpacea