article image

Predstavljanje partnera

Na početku projekta trebate organizirati aktivnost za predstavljanje različitih partnera u projektu. To je neophodan prvi korak. Predstavljanje sudionika može biti zasebna aktivnost ili povezano s temom projekta. Naravno, za vrijeme trajanja projekta partneri će imati još prilika da se bolje upoznaju.

Na početku projekta predstavljanje partnera treba biti sigurno i zaštićeno. Razina komunikacije s vremenom se može povećavati, ali e-sigurnost i zaštita privatnosti moraju biti prioritetni za cijelo vrijeme trajanja projekta. Osobni podaci ne smiju se nikada dijeliti, a partneri u projektu trebaju slijediti pravila svoje zemlje koja se odnose na e-sigurnost, npr. na javno objavljivanje fotografija.

Predstavljanje partnera prilika je za aktivno i suradničko učenje. Prilike nisu ograničene samo na objavljivanje slika na TwinSpaceu. Partneri u projektu mogu koristiti podatke koje su poslali drugi partneri za izradu digitalnih proizvoda. Aktivnosti za predstavljanje partnera mogu imati i dinamične ishode, a ne samo statične proizvode. Postoje načini za aktivno uključivanje publike prilikom gledanja predstavljanja partnera kao što su sudjelovanje u kvizu, rješavanje zagonetki, slaganje parova itd.

Pored specifične aktivnosti za predstavljanje nalazi se pojedinačna prijava na TwinSpaceu svih sudionika u eTwinningovom projektu. Učenici mogu izraditi osobni profil sa slikom i kratkim opisom. Smjernice za izradu osobnih profila moraju im dati učitelji.

Završna napomena: predstavljanje partnera uključuje i okruženje oko partnera u projektu, poput škole i grada.

PREDLOŽENE AKTIVNOSTI

        1. Učenici sastavljaju kratki odlomak u kojemu opisuju sebe. Svi učenici iz partnerske škole uzimaju jedan od opisa i izrađuju portret svog vršnjaka. Učenici mogu te portrete koristiti i kao svoje profilne slike na TwinSpaceu.

        2. Učenici u svakom razredu izrađuju kviz o svojoj zemlji. Učenici iz drugog razreda trebaju pronaći informacije koje nedostaju.

        3. Partneri u projektu izrađuju internetske slagalice od slika učenika i/ili škole i grada.

      Predloženi alat: http://jigsawplanet.com

        4. Partneri u projektu na digitalnom platnu izrađuju ključne točke u lokalnim mjestima, npr. školu. Ključne točke mogu sadržavati dodatne tekstne informacije, videozapise itd.

        Predloženi alat: http://thinglink.com

        5. Trgovina s majicama: učitelji pripremaju skup slika, npr. košarkašku loptu, gitaru, logotip Snapchata itd. Svaki učenik izrađuje svoju digitalnu majicu s kratkim rukavima na koju dodaje dvije slike iz skupa i svoje ime. Učenici zatim mogu vidjeti s kojim drugim učenicima imaju nešto zajedničko.

        6. Sudionici organiziraju događaj uživo i zajedno igraju Kahoot. Svaka od škola priprema kviz za ostale partnere.

        7. Partneri u projektu postavljaju drugoj školi (ili školama) pitanje. Druga škola odgovara na pitanje videozapisom, slijedom slika itd.

        8. Svaki razred učitava skupnu fotografiju te pojedinačne avatare koji govore (kao što je Voki) koje je izradio svaki učenik. Učenici iz partnerskih škola pokušavaju pogoditi koji se učenik krije iza pojedinog avatara te povezati avatar s osobom na skupnoj fotografiji.

       Predloženi alat: http://www.voki.com