article image

Procjena i ocjena

Na kraju projekta treba slijediti završna faza za procjenu projekta u kojoj sudjeluju svi partneri, uključujući učenike i učitelje. Procjene su važne kako bi se sudionicima dalo vlasništvo nad projektom. Učenici moraju osjećati da su izvodili vlastiti projekt. Moraju dobiti priliku za davanje povratnih informacija i izražavanje svojeg mišljenja o aktivnostima te za iznošenje prijedloga. Rezultati procjene bit će korisni pri izradi boljih projekata u budućnosti.

Za vrijeme trajanja projekta treba provoditi i različite načine formativnog ocjenjivanja. eTwinningovi projekti kompatibilni su s kurikulumom, a ocjenjivanje je njegov sastavni dio. Učenici uključeni u eTwinningove projekte suradnici su i stvaratelji sadržaja koji stječu vještine i kompetencije za 21. stoljeće. Svi ti aspekti nude mogućnosti za ocjenjivanje koje može izvoditi učitelj, vršnjaci ili sam učenik.

PREDLOŽENE AKTIVNOSTI

        1. Izradite tablicu za ocjenjivanje na TwinSpaceu sa svim aktivnostima u sklopu projekta i zamolite učenike da ih ocijene ocjenom od 1 do 4 (1: nije nam se svidjela ova aktivnost - 4: jako nam se svidjela ova aktivnost). Mlađi učenici mogu napraviti isto pomoću emotikona. Ocjene različitih razrednih skupina zatim se dijele i uspoređuju.

        2. Zamolite učenike da opišu svoje sudjelovanje u projektu jednom ili više ključnih riječi i izradite oblak riječi.

        Predloženi alat: www.answergarden.com

        3. Kratko porazgovarajte s učenicima, roditeljima i kolegama s ciljem procjenjivanja rada na projektu. Procijenite što su vaši učenici naučili na zabavan način. Učitelji mogu pripremiti kviz ili organizirati susret uživo na kojem se učenici iz svih partnerskih škola mogu međusobno natjecati u odgovaranju na pitanja vezana za projekt.

        Predloženi alat: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Samoocjena - učenici zapisuju što su naučili na projektu: kako se promijenilo njihovo mišljenje? U čemu su stekli samopouzdanje? itd.