Što je oznaka eTwinningove škole?

eTwinningove škole izvrsni su primjeri toga kako cijele škole mogu imati koristi od eTwinninga. Te škole aktivno promiču vrijednosti i pedagošku praksu eTwinninga, referentna su točka za svoju lokalnu zajednicu i predstavljaju model za druge škole.

Label

eTwinningove škole prepoznaju važnost i vrijednosti eTwinninga te to ugrađuju u pravila, praksu i stručno usavršavanje u svojim školama, uz podršku uprave škole.

Oznaka eTwinningove škole način je da eTwinning prepozna i vrednuje uključenost, predanost i posvećenost ne samo pojedinačnih eTwinnera već i cijele škole u kojoj timovi učitelja i ravnatelja zajedno surađuju.

Koncept dobivanja statusa eTwinningove škole zamišljen je kao razvojni put sastavljen od dijelova koji se mogu objektivno procijeniti. Ne radi se o natjecanju već o napredovanju od jedne do druge razine.

Smjer djelovanja svih eTwinningovih škola određuje dokument Misija eTwinningovih škola.

Koje su koristi?

eTwinningove škole:

Osoblje i ravnatelji škola kojima je dodijeljena oznaka potiču se na sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja posebno namijenjenima ovoj vrsti učenja te se mogu pridružiti eTwinningovoj grupi radi dijeljenja dobrih praksi, suradnje i pohađanja posebnih mrežnih događaja.

Kako vaša škola može dobiti oznaku eTwinningove škole?

Postupak dobivanja oznake eTwinningove škole odvija se u dvije faze.

Prva faza

Automatska provjera:

Ako škola ispunjava ove uvjete, svi registrirani eTwinneri iz škole dobit će e-poštom pozivnicu da popune prijavni obrazac za samoprocjenu na eTwinningu Live.

Druga faza

Kandidati moraju u ime škole ispuniti obrazac za samoprocjenu.

Ovaj obrazac samoprocjene odnosi se na 4 stupa eTwinninga:

Kako se prijaviti

SAVJETI:

UVJETI ZA DRUGU FAZU

 Prije podnošenja zahtjeva, pdnositelji moraju dosaviti dokaze da zadovoljavaju sve potrebne uvjete. 

Popis nagrađenih škola eTwinning 2020.-2021. Bit će objavljen krajem ožujka - početkom travnja 2020. godine.

Napominjemo da su kriteriji za dobivanje oznake eTwinning škole promijenjeni za razdoblje prijave 2019. - 2020.

Ovdje saznajte koje škole sada nose oznaku eTwinningove škole.

2018 – 2019 eTwinningove nagrade za škole.

Kliknite ovdje da biste pogledali popis svih nagrađenih škola.

2019 – 2020 eTwinningove nagrade za škole.

Kliknite ovdje da biste pogledali popis svih nagrađenih škola.