article image

eTwinning nagrade

Europske eTwinning nagrade

Glavnu kategoriju sponzorira Europska Komisija i ima četiri slijedeće razine.

Učenici u dobi do 6 godina

Učenici u dobi od 7 do 11 godina

Učenici u dobi od 12 do 15 godina

Učenici u dobi od 16 do 19 godina

Raspoloživost

Projekti koji se prijavljuju na natječaj moraju imati europsku oznaku kvalitete za bilo koju godinu tijekom provođenja projekta. Svi projekti moraju dokazati da su bili aktivni tijekom školske godine 2017./2018.

Napomena. Ako je dobitnik projekt, za sudjelovanje u događajima povezanima s nagradom kvalificirani su samo partneri koji su za taj projekt dobili nacionalnu oznaku kvalitete.

Projekti se mogu prijaviti samo jednom za natjecanje na eTwinning nagrade; no ipak projekti koji su pokazali značajan pomak tijekom vremena mogu se prijaviti i drugi puta uz odobrenje Nacionalne službe za podršku.

Pravila

Što je prilog?

Prilog je europska suradnja na eTwinning projektu koji uključuje škole iz raznih zemalja koje koriste ICT. Prilog mora imati opipljive rezultate koji ocjenjivačima daju konkretnu ideju o vrijednosti projekta, postupku i dobivenim rezultatima. Svaki prijlog se opisuje prema slijedećem:

  • Naslov projekta.
  • Informacije o projektu koje sadržavaju pravilnu dobnu kategoriju kao i poveznice i dokumente o rezultatima projekta.
  • Opis raznih elemenata projekta definiran prema kriterijima (najviše 150 riječi po kriteriju).

VAŽNO:

    ** Pošiljatelji priloga moraju objaviti što više svojih radova. Ocjenjivači nemaju pristup povjerljivim materijalima, poput onih na privatnim TwinSpace stranicama. Obavezno omogućite pristup i lozinku za goste kako bi ocjenjivači mogli ocijeniti rad u TwinSpaceu. **

Kad god je to primjenjivo, poslani prilozi moraju sadržavati kontekstualne informacije poput do sada dobivenih nagrada ili sudjelovanje na prethodnim natjecanjima, stipendije raznih tvrtki, itd.

Pravna i etička pitanja

Svi prilozi moraju se pridržavati europskog ugovora o zaštiti autorskih prava. Kratki citati mogu se koristiti kao izvor samo ako su jasno navedeni. Slike, film, audio i drugi multimedijski sadržaji mogu se koristiti samo ako su proizvod škole ili učenika ili sl, ili ako je vlasnik istih izričito odobrio njihovu upotrebu, ili ako su preuzeti sa slobodnih izvora poput Clip Art-a.

Prilozi koji su poslani na eTwinning natjecanje ostaju vlasništvo škole/organizacije ili učitelja. Europska Komisija i Središnje i nacionalne službe za poršku eTwinningu imaju sva prava koristiti dobivene materijale u obrazovne svrhe na Web-u, CD-ROM-u ili drugim medijima od datuma navedenog roka za slanje prijava.

Ocjenjivanje

Ocjenjivači će uzeti u obzir slijedeće kriterije:

  • Pedagoška inovativnost: Kako se aspekti projekta mogu učiniti inovativnijim i kreativnijim s obzirom na sadržaj i ciljeve, pristup, aktivnosti i metodologiju, finalne proizvode, rasprostranjenost i objavljivanje.
  • Uključenost u kurikulum: Kako se projekt integrira u postojeći kurikulum.
  • Komunikacija i razmjena među partnerskim školama: Kako učitelji i učenici raznih škola komuniciraju i surađuju na projektu (ne izmjenjuju samo završne radove već aktivno rade na njima).
  • Suradnja među partnerskim školama
  • Uporaba tehnologije: Kako prevladati slanje emailova; kako kreativno koristiti ICT alate na projektu.
  • Rezultati, učinak i dokumentacija: Koji je rezultat projekta i zašto vaš projekt zaslužuje nagradu.

Kako se prijaviti

Svi prilozi se šalju klikom na poveznicu na stranicama eTwinning Live.

Kliknite na tabulator s projektima, i pronaći ćete poveznicu na popis aktivnosti u opisu projekta.

Nagrade za posebne kategorije

Španjolski jezik

Nagradu sponzorira španjolsko Ministarstvo školstva i strukovnog obrazovanja.

Ovom posebnom kategorijom nagrada će se nagraditi projekti koji koriste španjolski kao glavni jezik komunikacije ili koji se usredotočuju na učenje španjolskog jezika na inovativan način.

Francuski jezik 

Nagradu zajednički sponzorira Međunarodna federacija učitelja i eTwinning Nacionalna služba za podršku u Francuskoj.

Ovom posebnom kategorijom nagrada će se nagraditi projekti koji koriste francuski jezik kao glavni jezik komunikacije ili koji se usredotočuju na učenje francuskog jezika na inovativan način.

Nagrada Marie Skłodowska Curie

Nagradu sponzorira eTwinning Nacionalna služba za podršku u Poljskoj.

Ova posebna nagrada osmišljena je u počast životu i djelu Marie Skłodowske Curie, prve žene znanstvenice, dvostruke dobitnice Nobelove nagrade za fiziku i kemiju. Ova nagrada će biti dodijeljena najboljem projektu koji se bavi matematikom ili prirodnim znanostima kao osnovom rada na projektu. Otvorena je i za projekte u drugim disciplinama koje su povezane i čija tema se bavi radom i životom Marie Skłodowske Curie.

Yunus Emre nagrada za humanizam i razumijevanje među kulturama 

Pod sponzorstvom turske Nacionalne službe za podršku u eTwinningu.

Yunus Emre bio je jednostavan turski pjesnik i sufijski mistik koji je živio na prijelazu 13. u 14. stoljeće. Pisao je, pjevao i govorio na pravom turskom jeziku svog vremena. Najvažnija ideja njegove filozofije bila je ljubav prema čovječanstvu. Poslao je jasnu poruku - živite zajedno u miru, bez obzira na religiju, jezik ili rasu. Nagrada se dodjeljuje za projekte koji podižu svjesto o važnosti čovječnosti i razumijevanje međunarodnog dijaloga među sudionicima iz raznih partnerskih zemalja, suradnica na projektima. 

Nagrada za engleski jezik

Sponzorstvo: British Council.

Ova nagrada nagrađuje projekte na engleskom jeziku kao glavnom jeziku komunikacije na projektima usmjereno na teme solidarnosti ili rješavanje problema među zajednicama ili zemljama. Projekti su namijenjeni podučavanju učenika u dobi od 12-15 godina ili od 16-19 godina.

Nagrada Mediteran

Sponzor - Nacionalna služba za podršku Grčke, Cipra, Francuske, Španjolske, Italije, Portugala, Albanije i Hrvatske.

Nagrada Mediteran dodjeljuje se za projekte koji se bave Mediteranskim morem, okolišem, povijesti, kulturom, hranom, turizmom i srodnim temama. Mediteransko more je glavna transportna prometnica, sjecište kultura i kulturne razmjene među mnogim narodima. Nagrada je namijenjena svim dobnim kategorijama i svim državama koje su radile na projektu na temu Mediteranskog mora.

Nagrada „Peyo Yavorov“ - Za projekt koji potiče ljubav prema čitanju kod mladih

Sponzor - Nacionalna služba za podršku Bugarske.

Ova nagrada se dodjeljuje projektu koji ima za glavni cilj poticanje ljubavi prema čitanju među mladima. Nagrada je dobila ime po jednom od najvećih bugarskih literata - Peyo Yavorovu. Nagrada je namijenjena natjecateljima svih dobnih kupina, iz svih zemalja.

Nagrada za građanstvo

Sponzor - Nacionalna služba za podršku Francuske i Njemačke.

Ova nagrada dodijeljuje se projektima na temu istraživanja praksi aktivnog građanstva s povijesne perspektive ili istraživanja prava i odgovornosti građanstva u stvarnom i u digitalnom svijetu u 21. stoljeću.