září 2011

Přejeme vám úspěšný start s eTwinningem do nového školního roku!

Vítejte zpátky, eTwinneři! Doufáme, že jste si všichni užili letních prázdnin a stejně jako eTwinning jste připraveni odstartovat školní rok plni nové energie a inspirace! Zkontrolujte si eTwinningovou pracovní plochu a portál, protože se již chystá mnoho akcí:

V říjnu proběhne kampaň Týdny s eTwinningem 2011, tak se připravte na celý měsíc sdílení. Aktivity jsou určeny pro každého, od začátečníků až po zkušené účastníky eTwinningu.

Začátkem října bude také vyhlášeno další kolo držitelů evropského Certifikátu kvality! Národní podpůrná střediska (NSS) vyhodnotila žádosti o udělení národních certifikátů kvality, a pokud tuto cenu obdrží alespoň dva účastníci stejného projektu, dostanou i evropskou cenu.

A konečně je na letošní podzim připravena nová sada vzdělávacích programů. Bude se konat řada nových akcích, počínaje akcemi na téma, jak zdokonalit jazykovou komunikaci s ostatními účastníky eTwinningu, až po semináře na téma, jak používat nástroje a média při práci v rámci eTwinningu. Najděte si je na pracovní ploše a přihlaste se!

Co se děje ve školách?

Projekt měsíce
Seznamte se s více projekty: Learn more about projects
item1
Fotografování – můj koníček

Fotografujete rádi? Je to dobrý způsob, jak uchovat nejdražší vzpomínky na důležité okamžiky v životě. Žáci v tomto projektu sdílejí své zkušenosti s fotografováním a přitom se naučí něco více o fotografiích a jejich pořizování. Pro děti je fotografování umění: fotografie vás rozesměje, rozesmutní, vyvolá ve vás řadu emocí.

Certifikát kvality pro tento měsíc
Co je to Certifikát kvality? What is the Quality Label?
item1
BIANCO ROSSO E VERDE – lidé, kteří tvoří národ

Tento projekt pojednává o lidech, kteří dělají národ: žáci zkoumají životy, ideály a skutky historických osobností, které posilovaly nebo vytvářely národní identitu své země. Jádrem projektu je přesvědčení, že bez ohledu na rozdíly mezi zeměmi a kulturami se národ rodí z idejí, a ne z násilí nebo válek.

Z portálu eTwinningu

item1
Vítáme vás opět ve škole, milí eTwinneři!

Nové tváře, nové projekty, nové příležitosti – jak se v letošním školním roce zapojíte do eTwinningu?

item1
Přátelé eTwinningu

V rámci eTwinningu úzce spolupracujeme s řadou mezinárodních organizací a iniciativ, známých jako “přátelé eTwinningu”, abychom mohli eTwinningovým školám poskytnout bohatou sbírku zdrojů a všestranně je podporovat v činnosti.

Co se děje v Evropě?

uk flag Rakousko: Evropa ve třídě

V červnu pozvala rakouská Národní agentura celoživotního vzdělávání všechny rakouské studenty na akci „Evropa ve třídě“, která se konala v Museumsquartier ve Vídni. Na 1000 učitelů a žáků využilo příležitosti dozvědět se něco více o práci na evropském projektu a zúčastnit se aktivit v oblasti umění, Evropy, jazyků a Webu 2.0.


DE Belgie: Výroční udílení cen v Bruselu

Na 5. října zve belgický eTwinning do Bruselu učitele a ředitele škol na oslavu během výročního udílení cen „Mini-Europe“. Učitelé a žáci představí nominované projekty.


flag bulgaria Bulharsko: Dvě akce v Sozopolu

V červenci 2011 se v Sozopolu konaly dvě akce. První byl workshop zaměřený na projektovou práci s využitím příkladů oceněných projektů, druhou akcí byla letní akademie pořádaná Bulharskou národní agenturou.


flag Česká republika: Letní dílna pro učitele

16. až 19. srpna se v Trutnově konala tradiční Letní dílna eTwinningu pro učitele. Cílem dílny bylo vyzkoušet si práci na projektu od samého začátku až do konce. Dílny se zúčastnilo 48 učitelů, kteří pracovali s eTwinningovou pracovní plochou, TwinSpace a dalšími zajímavými nástroji ICT.)


Estonia flag Dánsko: Školení pro školitele

Dánské NSS sestavilo spolu s regionálními zdrojovými středisky (CFU) výcvikové moduly pro eTwinningové školitele učitelů. K osvědčeným příkladům patří přístupy ke školení v oblasti jižního Dánska. Cílem je pozvednout schopnosti přivádět k eTwinningu nové učitele.


Germany flag Francie: Národní soutěž

Výroční soutěž o nejlepší eTwinningové projekty je stále otevřená a francouzští učitelé mohou zasílat své práce až do 12. září.


Germany flag Německo: eTwinning pro partnerství škol COMENIUS

Partnerství škol COMENIUS může profitovat z eTwinningu coby užitečného nástroje pro společnou projektovou práci. Německé NSS spolu s Pädagogischer Austauschdienst (PAD) nabízejí školení o eTwinningovém portálu a pracovní ploše a praktická cvičení o eTwinningových nástrojích.


Germany flag Německo: Evropská konference pro ředitele škol

Ve dnech 10. až 12. listopadu se v Berlíně koná evropská konference pro ředitele škol s názvem „Přední školy 21. století“. Očekává se na 200 ředitelů škol z celé Evropy. Workshopy budou zaměřeny na rozvoj škol a inovativní využití digitálních médií. Na příkladech osvědčených postupů budou demonstrovány možnosti, které nabízí eTwinning školám, aby si mohly vylepšit svůj profil a využívat výhod evropské sítě škol.


flag Lotyšsko: Ucházejte se o národní ceny eTwinningu

Školy, které v letošním roce zdárně dokončily nějaký projekt, se mohou ucházet o národní ceny eTwinningu. Vítězové budou oceněni v říjnu během výroční výstavy internetových technologií v Lotyšsku (LatSTE).


flag Lotyšsko: Jak byste znázornili eTwinning?

Vyzýváme učitele v Lotyšsku, aby svým žákům zadali nakreslit svou představu o eTwinningu nebo své eTwinningové projekty, a zúčastnili se s nimi soutěže „eTwinningová ilustrace 2011“. Autoři nejlepších ilustrací promění své obrázky v puzzle. Všechny obrázky budou v září a říjnu vystaveny v Domě EU v Rize.


flag Lotyšsko: Ceny pro obce, které poskytují eTwinningu největší podporu

Dne 17. srpna na setkání představitelů regionálních školských úřadů ocenilo lotyšské NSS ty obce a města, které se nejvíce zapojují do eTwinningu a podporují jej. Tým NSS děkuje městským úřadům Valmiera a Liepāja a obecnímu úřadu v Preiļi za jejich práci a přispívání k propagování aktivity eTwinning.


flag Lotyšsko: Ambasadoři eTwinningu diskutují o rozvoji eTwinningu v Lotyšsku

18. srpna se v Lotyšsku sešli ambasadoři eTwinningu, aby diskutovali o dalším rozvoji eTwinningu a potřebách učitelů na nadcházející akademický rok.


Greece flag Litva: Otevřená výstava žákovských výtvarných děl

Dne 3. srpna byla ve Středisku informačních technologií ve vzdělávání ve Vilniusu otevřena výtvarná výstava soutěží „Žlutá-modrá“ a „Má eTwinningová samolepka“. Během výstavy mohou návštěvníci obdivovat výtvarná díla vítězů, která již byla publikována v eTwinningové ročence za rok 2010 a dalších publikacích.


Greece flag Litva: Navštivte nové internetové stránky eTwinningu v Litvě

Prohlédněte si nové internetové stránky litevského eTwinningu! Na základě odezvy návštěvníků a s cílem udělat je přitažlivějšími a srozumitelnějšími vznikl nyní nový design internetových stránek, a to s možností odebírání RSS, novým vyhledávacím enginem a novou sekcí včetně videoarchivu, fotogalerie a kalendáře.


Greece flag Polsko: Propagační eTwinningová kampaň

V září se v Podlasie, Warmia-Mazury a Mazowsze konají tři regionální konference, které pořádá polské NSS. Konference a workshopy mají za cíl propagovat eTwinning na regionální a místní úrovni a jsou adresovány učitelům, ředitelům škol a představitelům místních úřadů.


Greece flag Rumunsko: eTwinningová ambasáda

Ve světle Evropského roku dobrovolnictví vyzývá rumunské NSS školy, aby propagovaly eTwinning prostřednictvím určitých propagačních aktivit a aby si sdělovaly své znalosti. Ty nejaktivnější školy obdrží certifikát osvědčující, že působily jako „eTwinningová ambasáda“.


Greece flag Slovensko: Mezinárodní kontaktní seminář v Bratislavě

Od 29. září do 1. října se v Bratislavě koná mezinárodní kontaktní seminář za účasti zástupců z Norska, České republiky a Slovenska. Semináře se také zúčastní studenti školicích institucí.


Greece flag Slovensko: Fotografie z udílení cen

Podívejte se na některé nádherné obrázky z udílení národních cen, které se konalo 29. června v Žilině.


Greece flag Slovensko: Školní projekty a mezinárodní partnerství online

12. září se v Žilině koná certifikovaný kurz pro učitele. Bude zaměřen na školní projekty a mezinárodní partnerství přes Internet s kombinací e-learningu a osobního přístupu.


Greece flag Španělsko: školení eTwinning 2.0

Ve dnech 5. až 12. září bude otevřena předběžná registrace do první řady internetových školení „eTwinning 2.0“. Nezapomeňte vyplnit registrační formulář!


Greece flag Švýcarsko: eTwinning na Švýcarském výměnném kongresu 2011

17. - 18. listopadu se v Muzeu dopravy v Luzernu koná Švýcarský výměnný kongres. Setkají se na něm švýcarští učitelé všech úrovní a ze všech jazykových regionů, aby zde diskutovali o tématech výměny a mobility. Na programu bude mimo jiné i workshop o eTwinningu, který pořádá švýcarské NSS, a bude to vůbec první takový workshop ve Švýcarsku!


Greece flag Velká Británie: Úspěšné online semináře ve Velké Británii

Britské eTwinningové NSS uspořádalo 14. června 2011 vůbec první webinář. Tématem byl „Obecný úvod do eTwinningu“ a zúčastnilo se jej 21 britských učitelů. Webináře představují pro učitele praktický způsob, jak se zúčastnit eTwinningového školení z domova nebo ze školy. Díky tomuto úspěchu se těšíme, že budeme moci britským učitelům nabídnout řadu dalších webinářů během letošních Týdnů s eTwinningem.