duben 2011

Na jaře oslavujeme eTwinningové úspěchy!

Aktivita eTwinning zahájila jarní sezónu Výroční konferencí a kempem, které se poprvé konaly společně, a to v maďarské Budapešti od 31. března do 2. dubna. Tato akce přispěla k nalezení nových způsobů interakce mezi studenty a učiteli. Učitelé a žáci, vítězové soutěží, obdrželi na speciální slavnostní akci evropské ceny a měli možnost prezentovat své úspěšné projekty před pětisethlavým publikem. Byla to nádherná akce! Doufáme, že se všichni vraceli domů plni kreativních nápadů. Více se o této akci dozvíte na: http://www.confcamp2011.etwinning.net

Další oslavou spolupráce je Týden Comenius 2011! Školy mohou 2. až 9. května 2011 oslavit Evropskou spolupráci mezi školami. Je to skvělá příležitost, jak široké veřejnosti v Evropě představit všechny úspěšné příběhy Partnerství škol Comenius a eTwinningových projektů. Určitě se přidejte: http://www.comeniusweek.eu

Co se děje ve školách?

Projekt měsíce
Seznamte se s více projekty:Learn more about projects
item1
Live Dictionary (Živý slovník)

Tento projekt je postaven na vytváření originálního, speciálního slovníku. Cílem je do projektu zapojit co možná nejvíce jazyků, aby byl výsledný lexikon co nejbohatší. Ve finále budou mít žáci k dispozici mnohojazyčný slovník.

Certifikát kvality pro tento měsíc
Co je to Certifikát kvality? Learn more about projects
item1
Puzzle map

Tento projekt je věnován výrobě mapy regionů spárovaných škol a shromažďování informací o těchto regionech. Žáci vytvoří album a mapu regionů s nashromážděných střípků ze všech partnerských škol.

Z portálu eTwinningu

item1
Týden Comenius 2011: přidejte se!

Zveme školy, aby se od 2. do 9. května 2011 zúčastnily oslav Evropské spolupráce mezi školami prostřednictvím aktivit v rámci Týdne Comenius. Oslav se zúčastní také národní agentury aktivity Comenius a národní podpůrná střediska pro eTwinning!


item1
Držitelé evropských cen byli oceněni v Budapešti

Poprvé v historii eTwinningu se výroční konference a kemp konaly společně, a to od 31. března do 2. dubna v maďarské Budapešti. Účast na této společné akci byla rekordní, do Budapešti se sjelo více než 500 učitelů a 100 žáků z 31 zemí.

Co se děje v Evropě?

uk flag Belgie (vlámská komunita): Národní eTwinningové ceny a ceremonie pro rok 2011

Učitelé mohou do 15. června zasílat své eTwinningové projekty do soutěže o Ceny eTwinningu 2011. Ceny – interaktivní tabule a tři finanční odměny – budou předány 5. října 2011 v Bruselu.


DE Česká republika: Národní eTwinningová konference

28. - 30. dubna proběhne v Praze česká Národní konference eTwinning, při které budou také uděleny Národní ceny eTwinning a Certifikát kvality. Této dvoudenní akce sestávající nejen z praktických workshopů (práce na Ploše, v TwinSpace, nástroje ICT, motivování žáků), ale i z prezentací oceněných projektů se může zúčastnit více než 150 účastníků (učitelů, ředitelů škol, zástupců místních úřadů), kteří se zde mohou podělit o své vlastní zkušenosti a zážitky.


flag Chorvatsko: Jak zavést nástroje Webu 2.0 do tříd

18. dubna uspořádal chorvatský ambasador eTwinningu webinář Terryho Freedmana o tom, jak řešit problémy, které nastanou při zavádění nástrojů Webu 2.0 do tříd.


flag Dánsko: Noví ambasadoři eTwinningu

Pomáhat dánským školám při práci v eTwinningu je nyní připraven nový tým ambasadorů. Ambasadoři oficiálně nastoupili do svých funkcí na nedávné konferenci v Budapešti a doprovodil je EMU, oblíbený modrý maskot dánského vzdělávacího portálu.


Estonia flag Francie: eTwinning a UNESCO

Aktivita eTwinning byla představena při zahájení projektu Defismed, který pořádá UNESCO. Projekt je zaměřen na zapojování nových generací do budování vazeb evropského Středozemí na okolní životní prostředí. Aktivitu eTwinning zde prezentovali představitelé Niceské akademie a francouzského NSS.


Germany flag Německo: Týden Comenius 2011

Sdílejte své zkušenosti s Evropským partnerstvím škol během Týdne Comenius-eTwinning 2011. Od 2. do 9. května 2011 mohou školy a předškolní zařízení z celého Německa nechat nahlédnout do svých projektů v rámci aktivit eTwinning a Comenius. Zaregistrujte se na tuto akci a představte zde všechny výhody, které vaší škole evropské partnerství přináší.


flag Island: Školení eTwinningu

Ve dnech 8. až 11. dubna uspořádalo islandské NSS dvě školení pro začátečníky pomocí školicí platformy. 35 učitelů z předškolních zařízení, základních a středních škol využilo možnosti setkat se s partnery z různých zemí a vyzkoušet si nejrůznější nástroje, které nabízí TwinSpace.


flag Itálie: Národní školení ambasadorů eTwinningu

Více než 100 ambasadorů se sešlo 24. - 26. března v italském Rimini, kde se konalo velmi intenzivní a úspěšné školení. Seminář byl zaměřen na: kvalitativní kritéria a vyhodnocování eTwinningových projektů, plánování efektivních školení a seminářů na místní úrovni a novou filosofii eTwinningu na pozadí nástrojů na eTwinningové Ploše.


Greece flag Malta: Multilaterální kontaktní seminář na Maltě

Dne 18. března se delegace 31 učitelů z České republiky, Polska, Portugalska, Slovenska a Slovinska spolu s 11 maltskými učiteli zúčastnila dvoudenního semináře. Hlavním cílem tohoto semináře bylo setkání učitelů a žáků a jejich účast na školení o eTwinningové platformě a TwinSpace, o používání různých nástrojů Web 2.0 při práci na společných projektech a následná diskuse a registrace nových projektů.


Greece flag Malta: Vítězové eTwinningové masopustní soutěže

Zástupci Národního podpůrného střediska navštívili v dubnu školy, které zvítězily v letošní eTwinningové masopustní soutěži. Ve školách bylo Maltské národní podpůrné středisko vřele přijato a ve třídách proběhla menší slavnost.


Greece flag Slovinsko: Národní eTwinningová konference

14. dubna se ve slovinské Kranjské Goře konala výroční eTwinningová konference. Tato akce byla součástí mezinárodní konference o ICT SIRikt 2011 a zúčastnilo se jí přes 1000 hostů.


Greece flag Slovinsko: eTwinningový workshop v Celje

11. května se ve slovinském Celje koná workshop pro zkušené účastníky eTwinningu.


Greece flag Španělsko: Představení národních cen eTwinningu pro rok 2011

Učitelé, kteří zvítězili v soutěži o národní ceny eTwinningu 2011, byli za své úsilí náležitě oceněni. Na slavnosti konané v Madridu měli možnost sdílet své zkušenosti s kolegy a vylíčit, jaké nové změny přinesl eTwinning do jejich tříd.


Greece flag Španělsko: Chcete dělat projekty ve španělštině?

Španělština jako cizí jazyk je v Evropě čím dál populárnější a není vůbec složité najít partnery, kteří chtějí pracovat v tomto jazyce. Ve skutečnosti je stále jednodušší najít projekty, ve kterých je španělština tím hlavním, nebo přinejmenším jedním z pracovních jazyků k vzájemné komunikaci mezi partnery.


Greece flag Velká Británie: Týden Comenius 2011 v britských médiích

Britská rada propaguje projekty v rámci partnerství Comenius a aktivity eTwinning případovými studiemi, jež u příležitosti blížícího se Týdne Comenius (2. - 9. května) vycházejí na stránkách SecEd a v dalších 5 až 7 časopisech ve Velké Británii. Některé inspirativní články od našich učitelů a škol si můžete přečíst na internetu. V květnu budou následovat další texty!


Greece flag Turecko: Regionální eTwinningový seminář pro začátečníky

V jihovýchodním tureckém městě Širnaku se konal seminář pro začátečníky. Ambasador z Širnaku Yılmaz Kadirhan vytvořil speciální webové stránky pro prezentace, workshopy a výstupy ze seminářů, které spolu s účastníky eTwinningu uspořádal.