article image

eTwinning-koulu-nimike: tunnustusta eTwinning-kouluille

Koulun tasolla tehtävä eTwinning-työ ansaitsee tunnustuksen. Sen voi nyt saada hakemalla eTwinning-koulu-nimikettä.

Ajatus eTwinning-toiminnasta saatavasta tunnustuksesta on ollut olemassa alusta asti: opettajat ovat voineet saada projekteistaan laatumerkkejä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Näitä merkkejä on kuitenkin myönnetty vain yksittäisille opettajille heidän työstään projekteissa. Päätimme korjata tilanteen, joten koulun tasolla tehdystä työstä voi nyt saada tunnustusta hakemalla uutta eTwinning-koulu-nimikettä.

Tämän uuden nimikkeen taustalla on periaate, että eTwinning haluaa antaa tunnustusta aktiivisesta osallistumisesta ja ansiokkaasta paneutumisesta paitsi yksittäisille eTwinnaajille myös saman koulun opettajien ja johtajien muodostamille tiimeille.

eTwinning-koulun aseman saavuttaminen on kehitysprosessi, jonka eri osa-alueita voi arvioida objektiivisesti. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan pikemminkin eteneminen tasolta toiselle.

Miksi eTwinning-koulu-nimikettä kannattaa hakea?

Nimikkeen saaneet koulut

Nimikkeen saaneiden koulujen henkilökunta ja rehtorit kutsutaan osallistumaan heille suunniteltuihin täydennyskoulutusohjelmiin.

Kriteerit

eTwinning-koulu-nimikkeen hankkimisessa on kaksi vaihetta.

Vaihe 1

On automaattisesti tehtävä tarkistus seuraavista kolmesta seikasta:

  • koulu on ollut rekisteröityneenä eTwinningiin vähintään kaksi vuotta
  • hakemusta jätettäessä koulussa on vähintään kaksi aktiivista eTwinning-opettajaa
  • koulussa tehdylle, vähintään kahden maan yhteiselle eTwinning-projektille on myönnetty kansallinen laatumerkki (viimeisten kahden vuoden aikana hakupäivästä).

Jos koulu täyttää nämä vaatimukset, kaikki koulun rekisteröityneet eTwinnaajat saavat sähköpostitse kutsun täyttää itsearviointilomakkeen, joka on saatavilla eTwinning Livessä.

Vaiheessa 2

Täytetään edellä mainittu itsearviointilomake (jonka voi täyttää kuka tahansa koulun eTwinnaajista), jossa käsitellään seuraavat kuusi kriteeriä:

  • Kriteeri A. Koulun on osoitettava, että se on toiminnallaan varmistanut opettajien ja oppilaiden tuntevan internetin vastuullisen käytön periaatteet.
  • Kriteeri B. Koulun on osoitettava, että vähintään kolmen opettajan ryhmä harjoittaa aktiivista yhteistyötä eTwinning-toiminnassa.
  • Kriteeri C. Koulun on osoitettava, että vähintään kaksi ryhmää oppilaita on mukana eTwinning-projekteissa.
  • Kriteeri D. Koulun on osoitettava, että kaksi aktiivista eTwinning-opettajaa on osallistunut yhteen tai useampaan eTwinningin koulutustapahtumaan ja edistänyt koulun strategian kehittämistä.
  • Kriteeri E. Koulun on näytettävä julkisesti osallistumisensa eTwinning-toimintaan, esimerkiksi laittamalla eTwinning-logon ja/tai kuvauksen omasta eTwinning-toiminnastaan koulun verkkosivustolle tai esittelemällä asiaa koulun esitteissä tai asiakirjoissa.
  • Kriteeri F. Koulun on osoitettava, että koulussa tai paikallisyhteisössä on mainostettu eTwinning-toimintaa hakemusvuonna.

Kouluja pyydetään toimittamaan todisteet edellä lueteltujen kriteerien täyttämisestä, ja koulun rehtorin tai johtajan on vahvistettava lopullinen hakemus.

2018–2019 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä.

2019–2020 eTwinning-koulu-nimikkeet myönnetty

Luettelo kaikista nimikkeen saaneista kouluista on nähtävissä täällä.