Julkaisuja

Lue lisää eTwinningistä ja siitä, kuinka voit kehittää ideoitasi ja teknistä osaamistasi julkaisujemme ja oheismateriaalimme avulla.

Learning from the past, designing our future: Europe's cultural heritage through eTwinning
 • Lokakuu 2018 (EN - pdf)
eTwinning's 2017 Full Report: “eTwinning Twelve Years On: Impact on teacher's practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners”
 • Elokuu 2018 (EN, - pdf)
TIIVISTELMÄRAPORTTI: "eTwinningin 12 vuotta - Vaikutus opettajien taitoihin ja sen tarjoama täydennyskoulutus eTwinnareiden arvioimina"
Osallisuuden kulttuurin vahvistaminen eTwinningin avulla
eTwinningin vuoden 2016 seurantaraportti: ”eTwinning-toiminnan seuranta 
– pilottihanke opettajien osaamisen kehittämiseen”
"Kehity digiajan kansalaiseksi: Aktiiviseksi kansalaiseksi eTwinningin avulla"
eTwinning-sukupolvi: 10 vuotta eTwinning-toimintaa
10 vuotta eTwinning-toimintaa: vaikutukset opettajien toimintatapoihin, taitoihin ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin
Oppilaiden osaamisen kehittäminen eTwinningin avulla
eTwinningin e-kirja: huomio lähettiläisiin
Matkalla eTwinning-yhteisössä
 • tammikuu 2013 (EN, FI - pdf)
Koulujen eTwinning-tiimit: tapaustutkimuksia opettajien eTwinning-yhteistyöstä
eTwinning-keittokirja
Oppilaat eTwinningissä, tapaustutkimuksia oppilaiden osallistumisesta
Opettajan eTwinning: kokemuksia ja elämyksiä
 • joulukuu  2010 (EN, FI - pdf)
Opettajien ammatillinen kehitys: katsaus nykytilanteeseen
eTwinning luokkahuoneessa: onnistunutta toimintaa (2008-2009)
eTwinning 2.0 - Eurooppalaisten koulujen yhteisöä rakentamassa
 • maaliskuu 2010 (EN, FI - pdf)
Enemmän kuin kouluprojekteja: raportti eTwinningistä 2008-2009
eTwinning: Seikkailuja kielessä ja kulttuurissa
 • syyskuu 2008 (EN, FI – pdf)
Opi eTwinningin kanssa – Käsikirja opettajille
 • huhtikuu 2007 (EN – pdf)
Opi eTwinningin avulla
 • huhtikuu 2006 (EN – pdf)
Ensimmäinen eTwinning-vuosi Euroopassa
 • maaliskuu 2006 (ENDEFR – pdf)
Pedagogisen ohjausryhmän raportteja
 • syyskuu 2006 – (EN – pdf)
 • lokakuu 2006 – (EN – pdf)
 • helmikuu  2007 – (EN – pdf)
 • eSafefty
 • eTwinning School
 • Lesson