Nuoret toimittajat

 • Taso : 16–19
 • Avaintaidot : Digitaaliset taidot / Kulttuurin ilmaisumuodot / Sosiaaliset ja kansalaistaidot / Vieraat kielet
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  Osallistujat harjoittavat vieraan kielen taitojaan ja oppivat lukemaan, puhumaan ja kirjoittamaan paremmin.
  Osallistujat oppivat tekemään yhteistyötä ja viestimään verkon välityksellä kumppanien kanssa, joita he eivät tapaa kasvotusten.
  Osallistujat oppivat kirjoittamaan lehtijutun ja kuvaamaan ja liittämään juttuun tarvittavat kuvat.
  Osallistujat ottavat selvää erityyppisistä lehtijutuista, esim. haastattelu, selostus tai uutinen.

 • Prosessi

  Tehtävä 1: Osallistujat päättävät lehden nimen ja julkaisun eri osiot.
  Tehtävä 2: Eri koulujen oppilaat esittäytyvät. Oppilaat esittävät tekemänsä lehden logot, joista osallistujat äänestävät myöhemmin parhaan.
  Tehtävä 3: Mukana olevien koulujen oppilaat kirjoittavat juttuja, jotka kuvitetaan heidän itse ottamillaan valokuvilla. He lisäävät juttunsa TwinSpaceen, jossa kaikki TwinSpacen jäsenet voivat kommentoida juttuja. Kaikki uutisjutut kytkeytyvät suoraan opiskelijoiden maailmaan.
  Tehtävä 4: Opiskelijat tekevät lehden jutuista lopulliset versiot TwinSpaceen. Lehti julkaistaan sekä paperiversiona että sähköisesti. Jokainen koulu tekee osan lehtijutuista, sekä painettuna että digitaalisena versiona.
  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Joomag, Issuu, Calemeo, Scribus
  Tehtävä 5: Osallistujat esittelevät lopulliset aikaansaannoksensa videoneuvottelussa.

 • Arviointi

  Oppilaat täyttävät itsearviointilomakkeen, jossa he pohtivat omien viestintätaitojensa ja vieraan kielen taitojensa kehittymistä.
  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Google Form, Socrative, Padlet

 • Jatko

  Projektin lopputuotetta eli lehteä markkinoidaan, ja se jaetaan koko kouluyhteisölle.