All Project Kits

Beauta ja Delfiä etsimässä

 • Taso : 6–11
 • Avaintaidot : Digitaaliset taidot / Kulttuurin ilmaisumuodot / Matematiikka / luonnontieteet ja tekniikka / Vieraat kielet / Äidinkieli
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  Oppilaat perehtyvät muun muassa Euroopan kulttuureihin ja historiaan, kieliin ja perinteisiin sekä eläimistöön.

  Oppilaat harjoittavat ongelmanratkaisukykyään.

 • Prosessi

  Tehtävä 1: Oppilaat ehdottavat nimiä delfiineille ja koko projektille. Oppilaille annetaan ratkaistavaksi sanapeli, johon kätketty vihje etsitään ja ratkaistaan. Opettajat valitsevat nimiehdotuksista kunkin maan kymmenen suosituinta nimeä ja järjestävät verkkokyselyn, jossa opiskelijat valitsevat delfiinien ja projektin lopulliset nimet.

  Tehtävä 2: Oppilaat suunnittelevat projektille logot. Logoista valitaan paras ja siitä tehdään mustavalkoversio, jonka kaikki osallistuvat saavat värittää. Tehtäväksi voidaan myös antaa uuden Euroopan lipun suunnittelu.
  Logoista ja lipuista kootaan kollaasi, jota voidaan käyttää myöhemmin kirjassa, johon kootaan projektin kohokohdat.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Microsoft Autocollage

  Tehtävä 3: Sieppaajat kehottavat opiskelijoita suunnittelemaan pienen matkaoppaan, jossa kerrotaan maasta, jonne delfiinit on viety. Lisäksi opiskelijoiden kesken järjestetään videoneuvottelu, jossa he opettavat muille kumppaneille paikallisen perinnetanssinsa tai -kappaleensa.

  Tehtävä 4: Osallistujat kirjoittavat yhteistyössä siepattujen delfiinien tarinan. Osallistujat työskentelevät sekaryhmissä. Yhden koulun oppilaat kirjoittavat tarinan alun, jota seuraavan koulun oppilaat jatkavat kukin vuorollaan.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Titanpad

  Tehtävä 5: Oppilaat suunnittelevat oman lautapelin. Oppilaat keksivät Eurooppaan liittyviä kysymyksiä. He suunnittelevat lautapelin ja piirtävät siihen kuvat. Vaihtoehtoisesti voidaan suunnitella digitaalinen peli.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: PurposeGames

  Tehtävä 6: Pelastakaa Euroopan eläimet. Oppilaat toteuttavat vuorovaikutteiset esitykset uhanalaisista tai suojelluista eläimistä.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Present.Me, PearDeack, Glogster

  Tehtävä 7: Paluujuhla Euroopan pienoisvahamuseossa. Oppilaat suunnittelevat oman pienoisvahamuseon siepattujen eläinten turvallisen kotiinpaluun kunniaksi. Oppilaat esittävät vahanukkeja. He suunnittelevat museoon julisteet, kutsut, banderollit ja somisteet. Museoon kutsutaan muita luokkia, oppilaiden vanhempia, opettajia ja median edustajia.

 • Arviointi

  Kaikkia projektiin osallistuneita pyydetään projektin päätteeksi vastaamaan kyselyyn, jossa arvioidaan projektia.

 • Jatko

  Projektin päätteeksi toteutetaan digitaalinen kirja, johon kootaan projektin kohokohdat. Kirja jaetaan koko kouluyhteisölle.