All Project Kits

Aikakapseli 2014–2114

 • Taso : 11–14
 • Avaintaidot : Aloitekyky ja yrittäjyys / Digitaaliset taidot / Oppimistaidot / Sosiaaliset ja kansalaistaidot / Vieraat kielet
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  Projektin keskeisinä tavoitteina on
  - pohtia nykypäivän tekojen vaikutusta tulevaisuuden kansalaisiin
  - ymmärtää, että olemme kaikki kytköksissä toisiimme ja planeettamme kehittämisessä keskeinen arvo on rauhanomainen ja luova yhteistyö.

 • Prosessi

  Projektin alussa on välttämätöntä selittää oppilaille, mikä aikakapseli on, sillä se ei välttämättä ole kaikille tuttu käsite. Oppilaat tutustuvat nopeasti internetin avulla aikakapselin käsitteeseen.

  Projektia varten voidaan suunnitella logo tai maskotti. Esimerkiksi myyrä voisi sopia maskotiksi, sillä myyrä voi löytää maahan kätketyn aikakapselin.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Scrap coloring maskotin värittämiseen.

  Projektin aikana voidaan toteuttaa seuraavat tehtävät:

  1. Oppilaat kirjoittavat kirjeitä tuleville sukupolville. Kirjeistä on sekä paperiversio että digitaalinen versio. Digitaaliset versiot jaetaan TwinSpacessa. Paperiversiot ovat osa aikakapselia.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Calameo, jolla toteutetaan e-kirja oppilaiden kirjoittamista kirjeistä.

  2. Oppilaat kokoavat esineitä ja tietoja, jotka auttavat aikakapselin löytäjiä ymmärtämään kapselin kätkemisen aikaista maailmaa. Oppilaat esimerkiksi ottavat koulusta kuvia ja keräävät sanomalehtijuttuja, pieniä leluja tai muita esineitä. Kerätty sisältö jaetaan TwinSpacessa.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Tricider, jolla tallennetaan näkemyksiä aikakapseliin laitettavasta sisällöstä sekä kommentoidaan niitä ja esitetään niistä kritiikkiä.

  3. Aikakapseliiin voidaan myös lisätä onnellisuuspurnukka, jossa on lappuja, joihin oppilaat ovat kirjanneet ajatuksiaan onnesta. Purkin sisältö jaetaan myös TwinSpacessa. Koulut vertailevat sisältöjä keskenään.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Padlet

  4. Oppilaat perehtyvät aikakapseliin ja siihen, miten aikakapseliin laitettava sisältö säilyy parhaiten.

  5. Lopuksi aikakapseli(t) haudataan kunkin koulun läheisyyteen. Kumppanit raportoivat tapahtumasta TwinSpacessa.

 • Arviointi

  Oppilaat reflektoivat projektissa oppimaansa.

 • Jatko

  Aikakapselista laaditaan lisää multimedia-aineistoa. Tämä voi olla esimerkiksi dokumenttielokuva sosiaalisen median sivulla (Facebook, Google+ tms.).

  Tehdään projektin maskotin, Herra Myyrän kertova piirretty tai animaatiovideo.