Kerro, kerro kuvastin

Vaikeusaste : Keskitaso
  • Taso : 15–19
  • Avaintaidot : Digitaidot / Henkilökohtaiset / sosiaaliset ja oppimistaidot / Kansalaistaidot / Kielitaito / Yrittäjyystaidot

    Ainealueet : Kansalaistaito / Mediaopetus / Monioppiaineinen / Vieraat kielet / Yhteiskuntaoppi/sosiologia
Project Kit picture
Projektin tavoitteena on auttaa nuoria selviytymään elämässä kohtaamistaan ongelmatilanteista ja kehittää sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia lisäämällä tietoisuutta ympäristön vaikutteista. Nuoret keskustelevat monenlaisista ulkonäköön ja omakuvaan liittyvistä kysymyksistä (mm. median, ikätoverien, perheen, sosiaalisten verkostojen vaikutuksesta). He pohtivat kriittisesti kehonkuvan merkitystä nykypäivänä ja pohtivat luovasti kehonkuvaa ja itsetuntoa. Nuoret osallistuvat myös foorumeihin, vaihtavat näkemyksiä ja tuottavat yhdessä multimediasisältöä kansallisissa ja kansainvälisissä ryhmissä. Sen lisäksi, että oppilaat tutustuvat muihin ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa, projekti kehittää myös ryhmähenkeä ja tutustuttaa integroidun teknologian käyttöön.

Projekti on suunniteltu 2000-luvun oppijoiden tarpeisiin, ja se kehittää 4c-taitoja: viestintä (communication) (näkemysten vaihto, keskustelut, chat), kriittinen ajattelu (critical thinking – pohditaan alhaisen itsetunnon syitä ja stereotypioiden vastustamiskeinoja), yhteistyö (collaboration) – työskentely kansainvälisissä tiimeissä) ja luovuus (creativity – etsitään ratkaisuja, kirjoitetaan runoja).

Kommunikaatio

Yhteistyö

Näytä lisää

Arviointi

Näytä lisää

Jatko

Näytä lisää