Kerro, kerro kuvastin

 • Taso : 15–19
 • Avaintaidot : Aloitekyky ja yrittäjyys / Digitaaliset taidot / Oppimistaidot / Sosiaaliset ja kansalaistaidot / Vieraat kielet
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  Projektissa kehitetään useita Euroopan tasolla tärkeitä taitoja: vieraalla kielellä viestintä (ESL), digitaaliset taidot, oppimaan oppiminen (oppilaat tekivät itsenäisesti tutkimusta omissa tiimeissään) sosiaaliset ja kansalaistaidot (oppilaat pyrkivät löytämään ratkaisuja, jotka lisäävät hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristön vaikutteista ja paineista) sekä tietoisuus kulttuurista ja itseilmaisu. Nämä taidot ovat yhteisiä useille opetussuunnitelman aineille.

  Projektin rakenteen ansiosta ja tehtävien avulla myös oppilaiden laaja-alainen osaaminen kehittyy. Näitä taitoja ovat esim. esittäytyminen, kysymysten esittäminen, tulosten kommentointi (graafien lukutaito), muiden näkemyksiin vastaaminen ja kommentointi sekä omien näkemysten esittäminen.

  Projektissa harjoitellaan samalla neljää kielitaidon osa-aluetta (kirjallinen kielitaito, kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, suullinen kielitaito). Oppilaita kannustetaan viestimään englanniksi kansainvälisessä yhteistyössä, jotta CEFR-kehyksen mukainen yhteinen tuotanto toteutuu.

 • Prosessi

  Ennen projektia opettajat laativat projektisuunnitelman ja -aikataulun sekä valitsevat käytettävät työkalut. Opettajat etsivät dokumentteja tausta-aineistoksi projektin alussa. Seuraavista videoista voi olla hyötyä:
  http://bit.ly/tedmirror1 / http://bit.ly/tedmirror2 / http://bit.ly/tedmirror3

  Oppilaat esittäytyvät lyhyesti omassa TwinSpace-profiilikuvauksessaan.

  Projektin aikana hyödynnetään tutkivaa ja ongelmanratkaisuun perustuvaa lähestymistapaa.
  Oppilaat ideoivat ja etsivät tietoja ongelmasta (kehonkuva, itsetunto) opettajien tukemana (TED-videot, artikkelit).

  Oppilaat pohtivat kansainvälisissä tiimeissä ongelman yhtä näkökohtaa, esim. vertaispainetta, sukupuolta (odotukset, stereotyypit) tai vaikkapa muodin, sosiaalisten verkostojen, mainonnan tai julkisuuden henkilöiden vaikutusta. Oppilaat etsivät lisätietoa näistä näkökohdista: he laativat ja päättävät yhdessä kyselyn kysymykset.

  Kaikkien tiimien kysymykset yhdistetään yhdeksi yhteiseksi kyselyksi, ja oppilaat keräävät mahdollisimman paljon vastauksia omista yhteisöistään. Oppilaat voivat laatia online-lomakkeen esim. Google Formin tai Surveymonkeyn avulla, ja lomake voidaan jakaa sähköpostitse, koulun verkkosivustolla tai blogissa.

  Oppilaat kommentoivat eri maissa annettuja vastauksia sekä vertaavat ja analysoivat niitä tiimeissä. He esittävät tulokset yhteistyönä tehtävissä videoraporteissa. Oppilaat etsivät ratkaisuja, keskustelevat niistä ja äänestävät niistä parhaat. Ratkaisujen perusteella oppilaat kirjoittavat yhteistyönä inspiroivia runoja.

  Projektin päätteeksi oppilaat ja opettajat arvioivat projektin. Opettajat julkaisevat tulokset: he tekevät yhteenvetovideon projektin päävaiheista ja tuloksista ja julkaisevat sen koulun verkkosivustolla tai blogissa.

 • Arviointi

  Oppilaat esittävät projektia koskevia kommentteja Padlet-seinällä muistilistan avulla. Oppilaat ja opettajat vastaavat arviointikyselyyn.

 • Jatko

  Oppilaat järjestävät projektia koskevan keskustelutilaisuuden, jossa he esittelevät projektin. Tilaisuuteen kutsutaan oppilaiden vanhempia, muita opettajia ja ulkopuolisia asiantuntijoita.

  Koulukilpailun järjestäminen: Mitä aito kauneus sinusta on? (Johdantovideo: http://bit.ly/tedmirror4)