All Project Kits

Kummitteleeko linnassa?

 • Taso : 10–15
 • Avaintaidot : Digitaaliset taidot / Kulttuurin ilmaisumuodot / Oppimistaidot / Vieraat kielet / Äidinkieli
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  • paikallisen, kansallisen ja eurooppalaisen identiteetin muotoutuminen kiinnostavien historiallisten aarteiden ja niihin liittyvien legendojen kautta
  • linnan arkkitehtonisiin yksityiskohtiin ja piirteisiin sekä linnan asukkaiden elämään perehtyminen
  • eri tietolähteisiin liittyvien taitojen kehittäminen (joko perinteisten tai multimediamuotoisten) sekä valittujen tietojen käsittely valituilla ICT-työkaluilla
  • luovaan kirjoittamiseen liittyvän osaamisen syventäminen, kirjallisuuden lukemiseen ja analysointiin sekä muuhun taiteeseen liittyvän motivaation lisääminen
  ryhmätyöskentelytaitojen ja kansainvälisen vertaisyhteistyöhön liittyvien taitojen kehittäminen.

 • Prosessi

  Kumppanit tutustuvat toisiinsa kertomalla itsestään ja omasta koulustaan ja kaupungistaan.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Voki, Thinglink

  Projektin tärkeimmät tehtävät:

  1. Oppilaat työskentelevät ryhmissä ja rakentavat oman linnansa haluamistaan materiaaleista. Tulokset esitellään koulussa järjestettävässä taidenäyttelyssä ja jaetaan sähköisesti projektiin osallistuneille kumppaneille. Kumppanuuskoulut kommentoivat muiden koulujen oppilaiden aikaansaannoksia ja valitsevat voittajan.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: PhotoSnack, ProShow Web, PictureTrail, Glogster, Pinterest, Slideful, Padlet, Kizoa, Haiku Deck.

  2. Oppilaat järjestävät muotinäytöksen, jossa he esittelevät itse tekemiään keskiaikaisia asuja. Keskiaikaisten mallien kuvat jaetaan Twinspacessa, ja kumppanuuskoulut voivat kommentoida asuja ja osallistua yhteiseen keskusteluun.

  3. Perinteinen ritarillisuus tuodaan nykykoulun todellisuuteen. Oppilaat laativat koulun kunniakoodiston ritariperinteiden hengessä He esittävät koodiston miellekarttana tai infograafina.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Mindmaps, Mindomo, Text2Mindmap (miellekartat) - Easel.ly, Infogr.am, Piktochart (infografiikka)

  4. Virtuaalikierros linnaan Oppilaat laativat Euroopasta kartan, jossa on napsautettavia kohteita. Multimediakarttaan on koottu tietoa oppilaiden omista maista sijaitsevista upeista linnoista ja palatseista.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Thinglink

  5. Oppilaat etsivät kummituslinnoista tietoa internetistä tai kirjastosta. Kumppanit esittävät tiedonhaun tulokset toisilleen. Kaikki esitykset voidaan koota yhteen e-kirjaan.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: PhotoSnack, ProShow Web, PictureTrail, Glogster, PowerPoint, Slideful, Padlet, Kizoa, Haiku Deck.

  E-kirja: Joomag, Issuu

  6. Kummituslinnojen vuorovaikutteinen kirjasto Oppilaat jakavat parhaat linnoihin liittyvät kirjavinkkinsä ja tarinansa Padlet-seinällä. Tiedonhaun perusteella oppilaat voivat tuottaa booktrailer-esittelyvideoita ja lisätä ne Padlet-kirjastoon.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Padlet, Powtoon

  7. Oppilaat keksivät omat linnoihin liittyvät (multimedia-)kummitustarinansa.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Storybird, Storyjumper

  8. Oppilaat suunnittelevat oman (virtuaalisen) lautapelin. Päästäkseen pelissä seuraavalle tasolle oppilaiden on ratkaistava jokin arvoitus.

  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Jigsaw Planet, LearningApps, Blubbr, ProProfs, PurposeGames

 • Arviointi

  Oppilaat täyttävät viikoittain Google Form lomakkeen ja antavat projektista palautetta. Oppilaat reflektoivat oppimaansa lyhyessä tekstissä ja vastaavat toistuviin kysymyksiin.
  Osallistujat ovat myös projektin alussa tietoisia siitä, että heidän työtään arvioidaan joidenkin projektin palautusten sekä yleisen osallistumisen perusteella.

 • Jatko

  Osallistujien tuottamia digitaaliset tuotokset sekä kooste tärkeimmistä tehtävistä jaetaan Twinspacen julkisilla sivuilla ja linkitetään osallistujien koulujen verkkosivustoille.