All Project Kits

Terveysaiheiset kirjat

 • Taso : 10–12
 • Avaintaidot : Aloitekyky ja yrittäjyys / Digitaaliset taidot / Kulttuurin ilmaisumuodot / Matematiikka / luonnontieteet ja tekniikka / Oppimistaidot / Sosiaaliset ja kansalaistaidot / Vieraat kielet / Äidinkieli
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  Kielellisten taitojen kehittäminen (suullinen kielitaito, lukeminen ja kirjoittaminen).
  Ryhmätyötaitojen kehittäminen.
  Terveellisten elintapojen merkityksen tiedostaminen.
  Kriittisen ajattelukyvyn ja itsenäisen toimijuuden osoittaminen.
  Euroopan kulttuurien tuntemuksen lisääminen.

 • Prosessi

  Suurin osa tehtävistä voidaan tehdä sekaryhmissä tai kansainvälisissä ryhmissä.

  1. Arjen terveelliset tavat: Oppilaat tekevät vuorovaikutteisia julisteita ja/tai miellekarttoja, joissa he tuovat esiin aikaisemmat tietonsa arjen terveystottumuksista. Kaikki osallistujat vastaavat verkkokyselyyn. Osallistuvien koulujen julisteet ja kyselyn tulokset julkistetaan, ja niistä keskustellaan TwinSpacessa.
  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Glogster, SpicyNodes, Google Forms
  2. Terveelliset reseptit: osallistujat laativat Terveellisen reseptikirjan, jossa on oman maan suosittuja, terveellisiä aterioita. Oppilaat myös haastattelevat koulun keittäjiä/kokkeja. Osallistujat valmistavat terveellisen aterian kumppanuuskoulun reseptillä.
  3. Turvallinen internetin käyttö: oppilaat pohtivat, mitä on turvallinen internetin käyttö. Oppilaat visualisoivat internetin uhkia piirtämiensä kuvien avulla.
  4. Pohdinnan tulokset esitetään digitaalisissa e-kirjoissa.
  Ehdotuksia teknisiksi apuvälineiksi: Issuu, Joomag

 • Arviointi

  Projektin lopussa osallistujat vastaavat toiseen kyselyyn, jonka kysymykset ovat (osin) samat kuin alussa tehdyn kyselyn. Tarkoituksena on selvittää, ovatko terveyteen liittyvät tavat tai näkemykset muuttuneet.

 • Jatko

  Terveellinen reseptikirja jaetaan koko kouluyhteisölle. Koulussa järjestetään liikuntaa sekä oppilaille että henkilökunnalle. Oppilaat valmistelevat esitelmän vanhemmille turvallisesta internetin käytöstä.