All Project Kits

Valmiuksia lapsille. Loppu kiusaamiselle

 • Taso : 11–14
 • Avaintaidot : Aloitekyky ja yrittäjyys / Sosiaaliset ja kansalaistaidot
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  Oppilaiden sosiaaliset ja emotionaaliset taidot paranevat.
  Oppilaat oppivat ilmaisemaan itseään.
  Oppilaat ymmärtävät kiusaamisen mekanismit.
  Oppilaat toimivat aloitteellisesti kiusaamisen lopettamiseksi.

 • Prosessi

  Ennen projektia osallistuvien koulujen opettajat voivat luoda otollisen ilmapiirin tekemällä oppilaiden kanssa opiskelusopimuksen. Sopimuksella kaikki osallistujat sopivat noudattavansa toisten kunnioittamisen perussääntöjä.

  Tehtävä 1: Tunteet
  Oppilaat antavat nimettömästi yksinkertaisen selostuksen eri tilanteisiin liittyneistä tunteistaan päivän tai viikon ajalta. Tämä tehdään hymiöiden avulla. Eri luokkien opettajat keskustelevat oman luokkansa yleisistä tuloksista ja vertaavat niitä projektin muiden luokkien tuloksiin. Mikä aiheuttaa muutoksia mielialassa? Miksi on tärkeää ymmärtää omia ja toisten tunteita? Esimerkkityökalu: http://bit.ly/trackmood.

  Ensimmäinen tehtävä päättyy yhteistoiminnalliseen tehtävään. Opettajat antavat oppilaille ”mielialan”, joka heidän pitää ilmaista selfiellä (esim. pelko, onnellisuus, ikävystyminen jne.). Kaikki osallistuvat luokat lisäävät kuvansa samaan Padlet-tauluun tai TwinSpace-foorumille, ja sen jälkeen oppilaat etsivät kuvia vastaavat mielialat.

  Tehtävä 2: Keskustellaan kiusaamisesta
  Tässä tehtävässä oppilaat laativat kiusaamisen määritelmän ja pohtivat kiusaamistilanteessa esiintyviä erilaisia rooleja.

  Oppilaat keskustelevat pienissä ryhmissä tilanteista, joissa kiusaamista tapahtuu. Sen jälkeen opettaja kertoo erilaisista kiusaamisen lajeista, syistä ja kiusaamistilanteessa ilmenevistä rooleista (roolit: kiusaaja, uhri, sivustakatsoja, vastustaja, kannustaja, riidankylväjä, ihailija, myötäilijä, vitsailija).

  Tämän jälkeen oppilaat ja opettajat laativat kiusaamisen määritelmän.

  Myöhemmin ryhmät keksivät ja näyttelevät lyhyen kohtauksen, jossa tapahtuu kiusaamista. Erilaiset kohtaukset tallennetaan. Kohtauksissa tulisi olla mukana erilaisia kiusaamisrooleja.

  Osallistujat katsovat toisten koulujen videoleikkeet ja kommentoivat niitä.

  Tehtävä 3: Kiusaamiseen puuttuminen
  Luokka jaetaan kolmen hengen ryhmiin, ja kuhunkin ryhmään annetaan yksi laite. Ryhmät keskustelevat All Our Ideas -työkalulla (http://allourideas.org) laadituista ongelmista ja tekevät sitten valintansa. All Our Ideas on ilmainen työkalu, jonka avulla väitteet pannaan järjestykseen. Esimerkki: http://bit.ly/hurtsmost. Opettajat voivat laatia omia listojaan omalla kielellään. Koulut voivat verrata sijoituksia ja kommentoida niitä.

  Tämän jälkeen oppilaat tarkastelevat seuraavia kuvia: http://bit.ly/bullypics. He analysoivat kuvissa esitetyt kohtaukset ja ehdottavat tapoja, joilla niihin voisi reagoida ja joilla kiusaamiseen voisi puuttua. Eri koulujen ideat kootaan yhteen TwinSpaceen.

  Tehtävä 4: Lupaus
  Projektin viimeisenä tehtävänä on lupauksen laaatiminen. Esimerkki: http://bit.ly/nobullypledge.
  Osallistuvien luokkien ryhmät ideoivat asioita, jotka tulisi sisällyttää lupaukseen. Oppilaat suunnittelevat ja laativat oman lupauksensa ja allekirjoittavat sen. Projektiin osallistuvat kumppanit jakavat kuvia lupauksista.

 • Arviointi

  Oppilaat käyttävät samanlaista keinoa kuin tehtävässä 1 (mielialaseuranta hymiöillä) projektin eri osioiden arviointiin.

 • Jatko

  Projektin jatkoksi luokan ryhmät voivat esitellä projektin kohokohtia kouluyhteisölle.