All Project Kits

Don't bully, act kindly, live happily – Älä kiusaa, käyttäydy ystävällisesti, ole onnellinen

Vaikeusaste : Keskitaso
  • Taso : 12–15
  • Avaintaidot : Kansalaistaidot / Kielitaito / Kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot

    Ainealueet : Etiikka / Kuvaamataito / Vieraat kielet / Yhteiskuntaoppi/sosiologia
Project Kit picture
Projektin aiheena on ilmiö, joka esiintyy todennäköisesti lähes kaikissa kouluissa: kiusaaminen. Oppilaat tarttuvat kiusaamisen muotoihin ja vaikutuksiin monilla tavoin ja pyrkivät löytämään erilaisia lähestymistapoja ongelman ratkaisemiseksi.

Projektin kuluessa oppilaat laativat miellekarttoja ja sanapilviä sekä kirjoittavat yhdessä tarinoita, jotka julkaistaan e-kirjana. Projekti toteutetaan vieraalla kielellä, esim. englanniksi.

Kommunikaatio

Yhteistyö

Näytä lisää

Arviointi

Näytä lisää

Jatko

Näytä lisää