All Project Kits

Fysiikan ilmiöiden tiedostaminen 2013–2014

 • Taso : 15–17
 • Avaintaidot : Digitaaliset taidot / Kulttuurin ilmaisumuodot / Matematiikka / luonnontieteet ja tekniikka / Oppimistaidot / Sosiaaliset ja kansalaistaidot / Vieraat kielet
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  Vieraan kielen hallinnan edistäminen.

  Muiden Euroopan maiden kulttuurien tuntemuksen lisääminen.

  Matemaattisen (kaavojen käyttö , analyyttinen geometria, kartio-oppi) ja fysiikan (kinematiikka, dynamiikka, nesteet) tiedon kasvattaminen tekemällä matematiikan ja fysiikan lakeihin sekä objektien liikeratoihin liittyviä kokeita liikuntatunneilla.

  Oppilaiden TVT-taitojen kehittäminen.

  Yhteistyön tekeminen kansainvälisissä ryhmissä etäyhteydessä ja siihen liittyvien taitojen oppiminen.

 • Prosessi

  Kumppaniopettajat päättävät yhdessä, minkä liikunta-aktiviteettien avulla mitäkin fysiikan lakeja tutkitaan ja mitkä matemaattiset laskelmat niiden analysointiin parhaiten soveltuvat. Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa biologian tai terveystiedon oppiaineessa sopivin harjoituksin.

  Oppilaat esittelevät itsensä TwinSpacessa vokin avulla tai jollakin muulla tavalla ja juttelevat keskenään eTwinning live videoneuvottelussa.

  Tämän jälkeen oppilaat jaetaan ryhmiin kunkin koulun sisällä ja kullekin ryhmälle valitaan pari kumppanikoulusta.

  Kukin ryhmä tekee annetut tehtävät ja vertailee ja käsittelee tämän jälkeen tuloksia parinsa kanssa. Jokainen kahden koulun ryhmistä muodostuva pari vastaa heille määrätyn projektin osan julkaisemisesta.

  Lopullisena tavoitteena luoda e-kirjan, jonka tekemiseen osallistuvat kaikkien ryhmien kaikki oppilaat yhdessä. Kaikki oppilaat tutustuvat kaikkiin kirjan esityksiin, vastaavat yhteisen kokeen kysymyksiin ja oppivat samalla liikunnan fysiikkaa.

  Suositeltavia tehtäviä ovat esimerkiksi tutustumisharjoitukset (jään murtaminen), erikoissanastoon liittyvät CLIL-tehtävät, foorumikeskustelut terveyteen tai liikuntaan liittyvistä aiheista, ryhmien toisilleen asettamat haasteet, videoneuvottelut, e-kirja yhteenvetona tehdyistä harjoituksista sekä kaikille yhteinen kirjallinen koe.

 • Arviointi

  Oppilaat voivat testata tietojaan vastaamalla kaikille yhteiseen kokeeseen projektin tuloksista. (Esimerkkikoe alkuperäisestä projektista on nähtävillä TwinSpacessa, siihen pääsee Linkit-välilehden linkeistä.)

  Luokan keskinäiset ja luokkien väliset keskustelut.

 • Jatko

  Projektia voidaan mahdollisesti laajentaa oppilasvaihtoon joko Erasmus+-liikkuvuusohjelman tai koulun oman rahaston rahoituksella.

  Oppilaat voisivat majoittua kumppanien luona kustannusten minimoimiseksi.

  Vaihtoon liittyviä tehtäviä voisivat olla esimerkiksi:

  1. Liikunnan harjoittaminen yhdessä sekä tietojen kerääminen (asento, aika, nopeus, energia yms.).

  2. Fysiikan ja matematiikan soveltaminen tietoihin. Kansainväliset ryhmät vaihdon aikana. Tulosten julkaiseminen yleisesti.
  Voitte myös valmistaa omassa koulussanne esityksen vanhemmille ja muille paikallisen yhteisönne jäsenille tai perustaa infonurkkauksen, jossa on esillä aiheeseen liittyvää tietoa, esim. julisteita ja valokuvia.

Kommentit (8)

 • I m a physics teacher and ı m doing phd in physics field in the same time. so we want a part of this project with my students. contact me. ayazahmet@msn.com

  Ahmet Ayaz 21.12.2015
 • Hi! I am an English teacher at a high school in Kayseri, Turkey, and I would like to join this project. My email is mdorukozcan_38@hotmail.com Thank you.

  Ömer Özcan 02.03.2016
 • I'd like to partecipate. I'm an italian physics teacher. antonio.zanazzo@istruzione.it

  Antonio Zanazzo 25.04.2016
 • I'm very interesting in this kind of project. We alredy do this in my schoo for the "día de la Ciencia" and always is fun and students learn a lot in a different way. Any volunteer to develop in an international dimension??

  mónica garcía martínez 08.09.2016
 • Bellissimo questo Kit di progetto. Sono un insegnante di Educazione Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado, attualmente utilizzata come docente potenziatore nell'attuazione di un progetto di Educazione Alimentare e cibo. Ma questo progetto mi ha incuriosita perché mi ha riportata ai tempi dell'università che ho frequentato ad Urbino, quindi alle lezioni di "Cinesiologia del movimento" e di "Ginnastica Artistica", in cui la rappresentazione mentale del movimento prima di eseguirlo e la la percezione sensoriale della fase aerea di alcuni movimenti (come ad esempio la l'uscita dalla trave alta) sono soggetti alle leggi della fisica. Per questo penso che tale progetto sia utile agli alunni a far capire l'importanza dello "schema mentale di un movimento" nell'apprendimento delle prassie (movimenti coordinati in vista di uno scopo e un fine, come ad es, nuotare, andare in bicicletta, guidare l'auto ecc.) utili per la vita quotidiana. Quindi un imparare ad imparare, ossia il saper essere e il saper fare per la VITA non solo per la Scuola.

  Anna Maria Fiore 02.11.2016
 • I like this project,I'm a physics teacher from Albania, I am interested in the field of electricity and magnetism,my e-mail:mehja1962@gmail.com,thank you

  Murat Mehja 16.11.2017
 • I like it

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018
 • Türkiye'de Fizik Öğretmeniyim.Bu proje sadece Beden Eğitimi dersinde değil doğa sporları içinde geçerli, bu yüzden bu projeye katılmak istiyorum.

  Ersan ÇETİN 16.02.2018