All Project Kits

eTwinauts in the (in)visible cities – eTwinautit näkyvissä ja näkymättömissä kaupungeissa

 • Taso : 16–18
 • Avaintaidot : Digitaaliset taidot / Kulttuurin ilmaisumuodot / Matematiikka / luonnontieteet ja tekniikka / Oppimistaidot / Sosiaaliset ja kansalaistaidot / Vieraat kielet
Lataa projektipakki (PDF)
 • Tavoitteet

  – Tietoisuuden lisääminen monifunktionaalisen ja tiimityöhön pohjautuvan oppimisen merkityksestä.
  – ICT-taitojen kehittäminen sekä matematiikan, kirjallisuuden, historian, kuvaamataidon, kemian, fysiikan ja vieraiden kielten ym. taitojen kehittäminen.
  – Monimuotoisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen.
  – Projektioppimisen ja CLIL-menetelmien käytännön toteuttaminen.
  – Monikulttuurisen yhteistyötilan perustaminen.
  – Tietoisuuden lisääminen ihmisen kulttuuriperinnön arvosta ja sen säilyttämisen merkityksestä sekä muiden kulttuurien kunnioituksen vaaliminen.
  – Viestintätaitojen kehittäminen.
  – Eurooppalaisiin kaupunkeihin sekä niiden asukkaisiin, perinteisiin ja tapoihin tutustuminen.
  – Tiedon hankkiminen ja jakaminen eri maiden ihmisten kanssa.

 • Prosessi

  1. Rekisteröidään kaikki osanottajat TwinSpaceen (opettajat ja oppilaat).

  2. Projektiaikataulun suunnittelu. Suunnitellaan opettajien koordinointitapaamiset: alkuarviointikokous, jossa selvitetään eri kumppanimaiden oppilaiden taso, päätetään mitkä Unescon maailmanperintökohteista valitaan, tehdään tehtäviin, opetussuunnitelmaan, metodologiaan ja käytettäviin TVT-työkaluihin liittyviä päätöksiä. Jotta kokouksista olisi hyötyä, on tärkeä, että niissä on jonkinlainen työjärjestys, eli luodaan asialistaluonnos ja kokouksen jälkeen yhteenveto päätöksistä TwinSpaceen kaikille jäsenille.

  3. Suunnitellaan aktiviteetteja oppilaita ja TwinSpace-alustaa varten oman projektin tarpeiden mukaan sovellettuna. Kumppanien välinen hyvä yhteistyö ja -ymmärrys on erittäin tärkeätä tässä vaiheessa.

  4. Luodaan oppilaille ja opettajille yhteistyöalue TwinSpaceen (asiakirjojen jako, foorumit, blogi ym.).

  5. Luodaan TwinSpace-alustalle testausta varten luonnoswikit, joiden pohjalta oppilaat ja opettajat voivat opetella sähköisen sisällön luontia tulevaan projektiin, ja tutustutaan TwinSpacen työkaluihin. (yksi wiki kullekin kumppanille ja sen maailmanperintökohteille.)

  6. Arvioidaan ja julkaistaan oppilaille annettavat tehtävät. On erittäin tärkeää, että opettajat sopivat tästä osiosta ottaen huomioon siihen sisältyvien tehtävien vaikeusasteen että kunkin maan aiheisiin liittyvän opetussuunnitelman. Myös avoimuus muutoksille, kumppanin uusille ehdotuksille ja oppilaiden uusille ideoille on tärkeää.

  7. Tehdään tutustumisharjoituksia (videot, asiasanapilvet, foorumit. eTwinning-moduulien ideoita voidaan käyttää tässä.) Tässä voi olla hyvä luoda sosiaalinen foorumi (virtuaalinen kahvihuone), jossa voidaan keskustella vapaasti muistakin kuin projektin tehtäviin liittyvistä aiheista. On hyvin tärkeätä herätellä tätä aluetta henkiin aina välillä, tarkistaa se säännöllisesti ja rohkaista oppilaita olemaan proaktiivisia aloittamalla keskusteluja ja osallistumalla aktiivisesti (aiheita voivat olla esimerkiksi musiikkimaku, lukemiset, matkat, harrastukset ym.).

  8. Luodaan työryhmät, joissa jokaisessa on oppilaita kaikista kouluista sekä tiimin koordinaattori, jotta työn organisointi ja yhteistyö sujuvat paremmin.

  9. Seurataan ja promotaan projektia jatkuvasti. On ratkaisevan tärkeää, että kokemukset jaetaan välittömän kouluyhteisön muiden jäsenten kanssa (ottamalla esimerkiksi koulun kirjasto mukaan projektiin). Arvioidaan toimintaa ja levitetään siitä tietoa webbisivustojen, lehtien, opetusalan julkaisujen sekä radion ja television ym. välityksellä. On suositeltavaa luoda julkinen webbisivusto, blogi, projektipäiväkirja tai muu laajempaan levitykseen. Tämä voidaan tehdä asettamalla tietyt TwinSpacen osiot julkisiksi tai luomalla erillisen webbisivuston, mistä voi olla hyötyä myös muille vastaavaa projektia suunnitteleville.

  10. Tarkastellaan projektin aikana luodun aineiston sisältöä, esityksiä, palautetta, yhteisiä pohdintoja (videoneuvottelut) ja organisointia.

 • Arviointi

  – Alkuarviointi: haastattelut (henkilökohtaisesti ja videoneuvottelun avulla).

  – Menettelytapojen arviointi: tiimien yhteistyö, yksilö- ja ryhmätyö, aktiivinen osallistuminen (yhteisen arviointimatriisin valmistelu projektia varten ja sen käsittely).

  – Loppuarviointi: arviointimatriisiin pohjautuvat haastattelut ja koordinaattorien, kumppanien ja oppilaiden kirjalliset pohdinnat.

 • Jatko

  Järjestetään koulussa tiedotuspäivä tai -ilta, johon kutsutaan vanhempia, koulun päättäviä elimiä ym.

Kommentit (11)

 • Hi! I am an English teacher at a high school in Kayseri, Turkey, and I would like to join this project. My email is mdorukozcan_38@hotmail.com Thank you.

  Ömer Özcan 02.03.2016
 • Parece-me muito interessante. Gostaria de participar neste projeto. A pensar...

  Caetana Paulo 10.03.2016
 • I am a teacher of English at Foreign language high school in Vidin, Bulgaria. My students are 14-15 years old. I would like to join this project. My email is kamy_vidin@yahoo.com

  Kameliya Georgieva 15.03.2016
 • Hi! greetings from Mostar...I would like to join to your group. ma e-mail is: ivona.susac@gmail.com

  Ivona Sušac 18.04.2016
 • Hello! I am Haluk ÖZOĞUR. I am an English teacher at high school in Gediz,Kütahya.I would like to join this Project. Looking forward to your reply. My e-mail : 99haluk@mynet.com 99spacehulk@gmail.com Thank you .Yours sincerely.

  Haluk ÖZOĞUR 03.05.2016
 • I can join thus project

  Fikriye HAMMUTOĞULLARI 04.05.2016
 • Hi! Greetings from Budapest..I would like to join to your group. My students are 13-14 years old. my e-mail is: marinaremeli@gmail.com

  Marina Aleksandric Remeli 16.05.2016
 • very nice

  Irena Hysesani 23.05.2016
 • Dear colleague, I enjoyed reading your ideas bout it. If you looking for a students same ages ( 16-18), we are here, in Begrade, regards from Jagoda, geographer and civic education teacher. My e-mail is bebaukaj@yahoo.com

  Jagoda Petrovic-Ukaj 01.07.2016
 • Salve a tutti, mi chiamo Daniela Romeo e sono una docente di Lettere in un Liceo scientifico in Calabria, sono felice di essere entrata a far parte di questa community ,spero di trovare presto dei partner per organizzare collaborazioni utili a noi ed ai nostri alunni. Dimenticavo...la mia email: danielaromeo64@libero.it

  daniela romeo 16.10.2016
 • The project is really interesting. I'm from Albania and I would like to join your project with my students.

  ROVENA HOXHA 18.10.2017